Studzienki Tegra RG – system punktowego odwadniania

Producent: WAVIN

Im krótszy czas realizacji inwestycji w system punktowego odwodnienia nawierzchni drogowej, tym oczywiście lepiej. Wykorzystywane tradycyjnie betonowe studzienki wpustowe wymagają do montażu zastosowania ciężkiego sprzętu (ich całkowita waga oscyluje wokół 800 kg, a poszczególnych elementów – znacznie ponad 100 kilogramów). Alternatywą jest zastosowanie studzienek wpustowych Wavin Tegra RG wykonanych z polipropylenu PP, składających się z dwóch elementów o maksymalnej wadze około 9 kg każdy. Studzienki Tegra RG nie wymagają ciężkiego sprzętu, mają poręczne uchwyty ułatwiające przenoszenie i osadzanie w wykopie, a łączenie elementów nie wymaga dużego wysiłku. Czas montażu skraca się o połowę. Niższe są również koszty przygotowania wykopów i ich późniejszego wypełnienia.
Trwałości studzienek Tegra RG sprzyjają właściwości materiału, z jakiego są wykonane. Polipropylen PP – to materiał odporny na destrukcyjne działanie soli odmrażających często stosowanych w naszym klimacie i nienasiąkliwy, a tym samym niepodatny na kruszenie na skutek zamarzania wody. Żywotność systemów opartych na termoplastycznych tworzywach sztucznych wynosi co najmniej 100 lat.
Wpusty studzienek często się zapychają, rozwiązaniami, które zostały stworzone właśnie z myślą o usprawnieniu eksploatacji systemu, są np. syfony eliminujące nieprzyjemne zapachy, które mogą wydobywać się w sytuacji, gdy odbiornikiem ścieków deszczowych jest kanalizacja ogólnospławna oraz filtr 360° zatrzymujący zanieczyszczenia pływające. Syfon w studzience Tegra RG jest łatwy w obsłudze – można go bez problemu wyjąć, otwierając tym samym dostęp do przewodu odpływowego, a następnie po prostu włożyć ponownie – osiądzie sam pod własnym ciężarem. Z kolei filtr 360° przedłuża drożność studzienki i skuteczność odprowadzania wody. To rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza w lokalizacjach, w których występuje duża ilość pływających zanieczyszczeń (np. liści).

Bezpłatna prenumerata