Stacje zmiękczania wody Bosch Aqua 2000 S

Producent: BOSCH

Bosch Aqua 2000 S montowana jest na głównym przyłączu wody do budynku. Dzięki temu cała woda użytkowa, jaka trafia do wszystkich punktów poboru oraz urządzeń, poddawana jest procesowi zmiękczania. Stacje zmiękczania wody Bosch Aqua 2000 S wyposażone są w zaawansowany system sterowania, który dba o to, żeby zawsze, kiedy jest to potrzebne, urządzenie było gotowe do pracy. Użytkownik ma do dyspozycji pełny system kontroli, który umożliwia monitorowanie i ustawianie parametrów pracy urządzenia. Nowoczesny panel sterowania wyposażono w przyjazny interfejs, którego obsługa jest niezwykle łatwa i intuicyjna.
Urządzenie mierzy, jaka dokładnie ilość wody została już zmiękczona i w jakim stopniu złoże zostało zużyte. Na tej podstawie nie przeprowadza regeneracji całego złoża, ale tylko tej części, która tego wymaga. Dla jeszcze większego komfortu Bosch Aqua 2000 S automatycznie prognozuje czas regeneracji. To użytkownik decyduje, w jakich godzinach urządzenie może się regenerować. Na podstawie historii zużycia wody inteligentny sterownik oblicza również, na ile jeszcze czasu wystarczy wody i kiedy należy przeprowadzić regenerację tak, żeby zachować zdolność wytwarzania miękkiej wody zawsze, kiedy jest potrzebna. Zaleca się, aby twardość wody do celów spożywczych nie była niższa niż 3-4°dH. Bardzo miękka woda może być również agresywna dla materiałów, z których jest wykonana instalacja.

Bezpłatna prenumerata