Regulatory temperatury BDR Thermea

Producent: BDR THERMEA

DIEMATIC Evolution oferowana przez firmę BDR Thermea to sterowana mikroprocesorowo konsola, która ma zintegrowaną regulację z oddziaływaniem na palnik w zależności od temperatury zewnętrznej. Jest wstępnie zaprogramowana, daje szeroką możliwość regulacji ustawień w zależności od konkretnej instalacji: od najprostszych, do bardzo rozbudowanych.
Konsola steruje obiegiem kotłowym i można ją wyposażyć w dodatkowy czujnik c.w.u. oraz rozbudować o automatykę pokojową lub zdalne sterowanie dialogowe. DIEMATIC Evolution pozwala na bezpośredni dostęp do wszystkich nastaw w intuicyjny sposób. Ma duży ekran LCD z czytelnym objaśnieniem wszelkich parametrów, graficznym przedstawieniem charakterystyki grzewczej, wyświetlaniem krzywych temperatury i historii usterek, co pomaga w diagnostyce. Konsola ma przyciski wyboru trybów pracy, temperatury i dostępu do poszczególnych programów oraz pokrętło do regulacji i potwierdzania ustawionych wartości. Konsola dodatkowo pozwala zdefiniować do 6 różnych programów działania i 6 poziomów temperatury, aby dostosować komfort w dowolnym momencie i zgodnie z nawykami użytkownika. BDR Thermea ma w swojej ofercie także różne termostaty pokojowe: nieprogramowalny qSense, programowalny iSense współpracujące z wybranymi kotłami, a także zaawansowany termostat Smart TC pozwalający na zdalne sterowanie pracą instalacji.
Smart TC to nowoczesny termostat pokojowy, który dzięki łączności z domową siecią wi-fi pozwala na zdalną kontrolę i sterowanie pracą instalacji przez smartfon lub tablet. Dzięki regulatorowi można korzystać z wielu trybów pracy i precyzyjnie zaprogramować pracę urządzenia grzewczego. Regulator pracuje w trybie ręcznym, ochrony przed zamarznięciem, urlopowym i obcego ciepła. Pozwala utworzyć do trzech programów tygodniowych, z uwzględnieniem np. różnych godzin przebywania w domu. Smart TC zawiera wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Można w nim zaprogramować dane kontaktowe do instalatora.
Termostat pokojowy wyróżnia się atrakcyjną stylistyką, a dodatkowo ma funkcję wykrywania obecności, dzięki której główny ekran wyświetlacza podświetla się na 5 sekund, gdy jakaś osoba znajdzie się przed Smart TC (wykrywanie obecności można wyłączyć).

Bezpłatna prenumerata