PAROC Hvac – otuliny do okrągłych przewodów

Producent: PAROC

Dzięki bardzo dobrym parametrom termoizolacyjnym, wyroby z serii PAROC Hvac skutecznie minimalizują straty energii, zwiększając tym samym sprawność i efektywność kosztową obiegu medium w instalacjach przez cały okres ich użytkowania. PAROC Hvac Section AluCoat T to otulina wzmocniona dodatkową warstwą zbrojnej folii aluminiowej, która skutecznie zabezpiecza metalowe powierzchnie przed penetracją wilgoci i idącą za nią korozją (CUI). Wykazując wysoki współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej, właściwości hydrofobowe oraz niehigroskopijność, produkt niezawodnie chroni stalowe elementy przed kosztownymi naprawami i uciążliwymi przestojami, oferując przy tym wysoką trwałość oraz prosty i szybki montaż. Dzięki specjalnemu otworowi w kształcie gwiazdki, otulinę PAROC Hvac Combi AluCoat T można dopasowywać średnicą wewnętrzną do czterech zakresów grubości rur: 12-18 mm, 22-28 mm, 32-38 mm oraz 42-48 mm. Wzmocnienie warstwą folii aluminiowej oraz taśma na szwie pionowym staną na straży odpowiedniej temperatury transportowanego medium oraz ochronią przewody przed negatywnym działaniem wilgoci. Alternatywnym rozwiązaniem w przypadku trudnodostępnych miejsc czy nietypowych kształtów kanałów staną się zaś wykonane fabrycznie, elastyczne elementy PAROC Hvac Bend AluCoat T. Dzięki specjalnej budowie łatwo dopasować je do różnorodnych kątów zagięcia, np. w przypadku zabezpieczania kolan rurociągów, ograniczając tym samym błędy wykonawcze, jakie mogą towarzyszyć ręcznemu docinaniu otulin prostych.

Bezpłatna prenumerata