Nowy cyfrowy detektor UniversalDetect

Producent: BOSCH

To pierwszy cyfrowy detektor dla majsterkowiczów sterowany za pomocą ekranu dotykowego. Urządzenie wyposażono w instrukcję „krok po kroku”, która prowadzi użytkownika przez kolejne etapy procesu detekcji.
Detektor UniversalDetect jest przeznaczony do wykrywania metalu, przewodów pod napięciem oraz konstrukcji drewnianych w ścianach g-k. Dzięki temu jest niezwykle przydatny podczas wiercenia – pozwala uniknąć uszkodzenia elementów instalacji, przewodów oraz wiercić w tych miejscach ściany gipsowo-kartonowej, gdzie znajduje się drewniana konstrukcja.
Na ekranie dotykowym wybieramy tryb pracy: detekcję metalu, przewodów pod napięciem lub konstrukcji drewnianych. Detektor UniversalDetect wykrywa metal do głębokości 10 cm, przewody pod napięciem do głębokości 5 cm i konstrukcje drewniane do głębokości 2,5 cm, co odpowiada grubości dwóch płyt gipsowo-kartonowych. Podczas wykrywania można połączyć ze sobą dwa tryby pracy, co pozwala równocześnie stwierdzić, że w wybranym miejscu nie ma np. ani rur, ani przewodów pod napięciem. Wszystkie tryby pracy kalibrują się automatycznie. Detektor UniversalDetect jest wyposażony w czujnik stykowy ściany. Wykrywa on niewłaściwą pozycję detektora względem ściany, zapobiegając nieprawidłowemu odczytowi.
Wyniki pomiaru są wskazywane na wyświetlaczu za pomocą sygnału akustycznego oraz trójkolorowego, okrągłego wskaźnika LED, działającego na podobnej zasadzie jak sygnalizator świetlny na skrzyżowaniu: kolor zielony oznacza, że nie znaleziono żadnego obiektu, kolor żółty – wykrycie sygnału, a kolor czerwony oznacza, że sygnał został jednoznacznie przypisany do obiektu. Otwór pozwala zaznaczyć na ścianie miejsce wykrycia obiektu.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017