Motylkowe przeciwpożarowe klapy odcinające Lindab FBC

Producent: LINDAB

Klapa składa się ze stalowego korpusu o długości 50 mm, wewnątrz którego zainstalowana jest przegroda wykonana z krzemianu wapnia, podzielona na dwie półkoliste części („skrzydła motyla”).
Sprężynowy mechanizm zamykający, utrzymywany w pozycji otwartej oraz uruchamiany poprzez element topikowy jest zgodny z ISO 10294-4. Uchwyty wyzwalacza topikowego są jednocześnie elementami blokującymi przegrodę w pozycji zamkniętej, co zapobiega jej otwarciu w warunkach pożaru.
Wewnątrz i na zewnątrz korpusu klapy zastosowano także system uszczelek: EPDM – zapewniających szczelność powietrzną oraz pęczniejących – uaktywniających się w podwyższonej temperaturze.
Klapa może zostać wyposażona również w mikroprzełącznik wskazujący położenie przegrody (monitorowanie stanu klapy za pośrednictwem systemu integrującego) oraz zawór powietrzny umożliwiający regulację parametrów instalacji wentylacyjnej.
Klapy Lindab FBC produkowane są w średnicach 100, 125, 160, 200 mm.
Możliwy jest montaż w kanałach wentylacyjnych przechodzących zarówno przez przegrody pionowe (ściany), jak i poziome (stropy). Minimalne odległości od sąsiedniej ściany/stropu – 50 mm; od sąsiedniego kanału – 50 mm.
Testowane na oddziaływanie ognia zarówno z zewnętrznej, jak i wewnętrznej strony przegrody, przy podciśnieniu 300 Pa.
Motylkowe przeciwpożarowe klapy odcinające Lindab FBC są przeznaczone do zabezpieczenia okrągłych kanałów wentylacyjnych przechodzących przez ściany lub stropy oddzielenia przeciwpożarowego o odporności do EI 120 S.

Bezpłatna prenumerata