Mosiężna wersja Press LBP

Producent: KAN

System KAN-therm Press LBP rozbudowano o dodatkowe elementy wykonane z mosiądzu. Poza mosiężnymi kształtkami dostępnymi w obecnej ofercie, metalowego wykonania doczekały się najbardziej typowe kształtki takie, jak łączniki równoprzelotowe i redukcyjne, trójniki równoprzelotowe i redukcyjne oraz kolana. Zmiana dotyczy najbardziej popularnych średnic tj. 16-25 mm.
Na dodatkową uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie kształtki mosiężne dostępne w ofercie KAN-therm Press LBP spełniają wymagania 4MS Common Approach (obowiązujące w większości krajów europejskich i mające na celu wyeliminowanie metali ciężkich z wody pitnej).
Wszystkie kształtki KAN wykorzystujące połączenia typu Press wyposażone są w unikalną konstrukcję Press LBP, dzięki której wyeliminowane zostały najbardziej powszechne błędy montażowe oraz usprawniony został sam proces łączenia.
W ofercie dostępna jest także specyficzna kształtka, wykorzystywana głównie w instalacjach wody użytkowej, a mianowicie podejście do baterii typu „U”. Prawo nakazuje zapewnienie stałego obiegu ciepłej wody użytkowej dla wszystkich odcinków przewodów o objętości powyżej 3 dm3.
Wymusza to stosowanie odpowiednio małych średnic instalacyjnych lub zastosowanie dodatkowych rozwiązań technicznych mających na celu cyrkulowanie c.w.u. Z kolei na rynku niemieckim nakazane jest cyrkulowanie nie tylko ciepłej, ale również zimnej wody użytkowej min. 3 razy tygodniowo w gałęziach o długości ≥ 10 x DN. Powyższe wymusza stosowanie odpowiednio małych średnic instalacyjnych celem spełnienia wymogów, bądź prowadzenie instalacji w układzie pierścieniowym, bez tzw. martwych punktów, czyli potencjalnych miejsc rozwoju bakterii Legionella. Taki układ instalacji, a co najważniejsze spełnienie warunku eliminacji martwych miejsc w instalacji gwarantują jedynie nowe podejścia pod baterię typu „U”.
Dodatkowym wyposażeniem kształtek typu „U” jest gumowa osłona akustyczna. Dzięki niej możliwe jest całkowite odizolowanie kształtki od innych elementów za pomocą elastycznego materiału, który bardzo dobrze tłumi hałas oraz niweluje wszelkie drgania spowodowane pracą całej instalacji rurowej.

Bezpłatna prenumerata