Hybrydowy system Panasonic VRF

Producent: PANASONIC

Dążąc do zapewnienia maksymalnej efektywności systemów VRF Panasonic stworzył innowacyjne rozwiązanie łączące technologię gazową i elektryczną. W efekcie powstał najbardziej wydajny w ofercie firmy hybrydowy układ składający się w jednostki zasilanej gazem (GHP), jednostki elektrycznej (EHP) oraz inteligentnego sterownika. Ten ostatni monitoruje zużycie i zapotrzebowanie na energię oraz obciążenie systemu, aby obliczyć, który wariant zapewni największe oszczędności – GHP, EHP czy jednoczesna praca obu jednostek. Sterownik automatycznie przełącza system między poszczególnymi wariantami, gwarantując jego optymalną pracę.
Dzięki połączeniu technologii GHP i EHP rozwiązanie pozwala znacznie ograniczyć wykorzystanie energii elektrycznej w godzinach szczytu. Jednostka GHP zużywa mniej niż 10% energii potrzebnej do zasilania jednostki EHP przy jej pełnym obciążeniu. W efekcie zwolniona energia elektryczna może być wykorzystywana do innych zastosowań, takich jak oświetlenie czy zasilanie wind.
Z kolei w sytuacjach, kiedy wskaźnik obciążenia jest niski, np. gdy w hotelu przebywa niewielu gości, system przełącza się na technologię elektryczną. Ponieważ EHP może pracować ze znacznie mniejszą wydajnością niż GHP w okresach poza szczytem, ogrzewanie lub chłodzenie można wówczas skierować dokładnie do tych obszarów, w których jest ono potrzebne. Ponadto możliwość przełączenia systemu na technologią elektryczną przedłuża żywotność silnika GHP, co z kolei prowadzi do ograniczenia kosztów utrzymania. Dodatkowo wymagania instalacyjne i konserwacyjne są zredukowane dzięki jednemu obiegowi czynnika chłodniczego.
Zaletą hybrydowego systemu VRF Panasonic jest także możliwość dostarczania c.w.u. praktycznie bezkosztowo. Udaje się to osiągnąć dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego wytwarzanego przez silnik GHP.
W przypadku obiektów o dużym zapotrzebowaniu na c.w.u., jak hotele, funkcja ta może generować ogromne oszczędności.
Hybrydowa jednostka VRF jest zarządzana przez scentralizowany inteligentny sterownik (CZ-256ESMC3), który monitoruje zużycie energii i oblicza współczynnik rozłożenia obciążenia tak, by przełączać system między technologią GHP i EHP dla jak najbardziej wydajnej pracy.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017