Centrale wentylacyjne VENA Optima

Producent: BARTOSZ

Firma Bartosz rozbudowała typoszereg central wentylacyjnych VENA Optima. Grupa urządzeń poszerzyła się o centrale o wydajności 600, 900 oraz 1200 m3/h (do tej pory dostępne były wyłącznie centrale o wydajności 350 m3/h). Dodatkowo do produkcji wprowadzono modele w wykonaniu podwieszanym – VENA Optima VOV, które ze względu na niewielką wagę i wysokość idealnie nadają się do montażu w zabudowie podsufitowej.
Każda centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła VENA Optima / VENA Optima VOV wyposażona jest w:
– przeciwprądowy wymiennik ciepła o rzeczywistej sprawności odzysku ciepła 75-90%,
– energooszczędne wentylatory elektronicznie komutowane typu EC,
– filtry kasetowy klasy G4,
– zintegrowany by-pass (obejście wymiennika),
– odwodnienie,
– zintegrowaną automatykę sterującą STW.
W wersji rozszerzonej (VENA Optima Plus) centrale mogą zostać rozbudowane o nagrzewnice, chłodnice, tłumiki, filtry wyższej klasy, sterowanie przez Internet.
Centrale VENA Optima i VENA Optima VOV przeznaczone są do montażu w budownictwie mieszalnym, budynkach handlowo-usługowych, przedszkolach, gabinetach fryzjerskich i kosmetycznych itp.

Bezpłatna prenumerata