Bosch D3 – kompleksowa ochrona instalacji grzewczej

Producent: BOSCH

Koncepcja kompleksowej ochrony instalacji grzewczej Bosch D3 została stworzona i wprowadzona po to, aby przez długi czas utrzymać maksymalną wydajność ogrzewania, a konieczność obsługi serwisowej zmniejszyć do minimum. Wszystko po to, aby redukować koszty eksploatacji i zwiększać komfort użytkowania. Niezwykle istotna jest tutaj jakość wody.
To czynnik, który wpływa na płynną i ekonomiczną pracę instalacji grzewczej i ma zasadniczy wpływ na długość okresu eksploatacji.
Demineralizacja, usuwanie osadów oraz skuteczne odpowietrzanie to trzy poziomy zabezpieczenia instalacji Bosch D3, dzięki którym przedłużona zostanie żywotność ogrzewania.
Demineralizacja Bosch D3 zapobiega korozji i wynikającym z niej uszkodzeniom, jak również gwarantuje stałe natężenie przepływu czynnika grzewczego oraz stałą wysoką wydajność ogrzewania.
Istotne jest również stałe odpowietrzanie instalacji za pomocą separatorów powietrza Bosch D3. Separatory powietrza Bosch D3 pracują w sposób automatyczny. Instalacja jest odpowietrzana w sposób ciągły i nie wymaga ręcznej ingerencji.
Trzecim ważnym elementem dbania o instalację grzewczą jest usuwanie osadów. Osady w wodzie grzewczej mogą pochodzić z resztek masy uszczelniającej, opiłków metalowych, piasku lub innych zanieczyszczeń. Z czasem może to powodować korozję instalacji grzewczej. Dlatego tak ważne jest stosowanie separatorów magnetycznych. Wszystkie separatory magnetyczne Bosch D3 dostarczane są standardowo z izolacją termiczną. Zapewniają mniejszą awaryjność pomp wskutek eliminacji zanieczyszczeń magnetycznych, dłuższy okres eksploatacji instalacji grzewczej, mniej awarii, długotrwałą oszczędność energii, a także mniejszy hałas.

Bezpłatna prenumerata