UMK CM w Bydgoszczy: Specjalista w Dziale Remontów i Inwestycji

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • planowanie i rozliczanie robót budowlanych prowadzonych na obiektach,
 • sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów, STWIOR,
 • nadzór / pomoc w nadzorze wykonawstwa robót budowlanych z ramienia inwestora,
 • współpraca z uczestnikami procesu budowlanego innych branż,
 • kontrola terminowości oraz jakości prowadzonych robót,
 • nadzór nad sporządzaniem i przechowywaniem dokumentów budowy.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo, elektrotechnika, inżynieria sanitarna lub pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe w realizacji procesów budowlanych,
 • uprawnienia budowlane,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
 • skrupulatność, terminowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, w tym pracy zespołowej,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • asertywność.

Więcej

Bezpłatna prenumerata