SM L-W KOZANÓW IV: Inspektor nadzoru w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym

Miejsce pracy: Wrocław

Zakres obowiązków

 • Przygotowywanie dokumentów oraz prowadzenie postępowań na roboty budowlane i instalacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulaminami wewnętrznymi,
 • Przygotowywanie umów i zleceń dla podmiotów zewnętrznych,
 • Przygotowywanie, organizacja i nadzór nad robotami remontowymi budowlanymi i instalacyjnymi wykonywanymi przez podmioty zewnętrzne,
 • Sporządzanie lub weryfikacja przedmiarów robót, wycen szacunkowych i kosztorysów a także dokumentacji formalno-prawnej oraz technicznej w zakresie robót remontowych,
 • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i nadzór nad terminową realizacją zleconych robót w ramach środków zgromadzonych na funduszu remontowym zgodnie z zawartymi umowami,
 • Udział w przygotowywaniu planów remontowych i monitorowanie ich realizacji,
 • Organizacja i nadzór nad bieżącymi robotami konserwatorskimi,
 • Rozliczanie zrealizowanych prac w ramach środków przewidzianych na konserwację i realizowanych ze środków funduszu remontowego – weryfikacja rzeczowo-finansowa kosztorysów, potwierdzanie wystawionych faktur pod względem merytorycznym w zakresie zgodności z zawartymi umowami,
 • Przyjmowanie wniosków, interwencji i pism mieszkańców w sprawach uszkodzeń, usterek ogólnobudowlanych lub instalacyjnych, awarii w obiektach lub na terenie Spółdzielni oraz ich terminowe załatwianie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także wewnętrznymi regulaminami Spółdzielni,
 • Dokonywanie wizji w sprawach technicznych w budynkach i lokalach mieszkalnych na wniosek mieszkańców, sporządzanie protokołów z wizji oraz kwalifikowanie i zlecanie wykonania prac w ramach środków przewidzianych na konserwację,
 • Archiwizowanie dokumentacji powykonawczej, odbiorowej i związanej z utrzymaniem nieruchomości oraz korespondencji z mieszkańcami, staranne i zgodne z wiedzą techniczną jak również zasadami obowiązującymi w Spółdzielni.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe (budowlane lub instalacje sanitarne),
 • Uprawnienia budowlane (konstrukcyjno-budowlane lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych),
 • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Bardzo dobra znajomość programów środowiska Windows w tym Word, Excel oraz programu AutoCad,
 • Umiejętność kosztorysowania (NORMA),
 • Dokładność, terminowość, uczciwość, umiejętność pracy pod presją czasu.

Więcej

Bezpłatna prenumerata