SGGW: inspektor nadzoru robót sanitarnych

Miejsce pracy: Warszawa
DI/2018/55/BSOVII

Ilość etatów: 1 etat
Jednostka: Dział Inwestycji

Zakres obowiązków i czynności:

 • sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztowej
 • koordynacja, nadzór, odbiory, rozliczenia robót budowlanych;
 • sprawdzanie jakości i zgodności robót z umowami;
 • uczestnictwo w postępowaniach przetargowych, kontrolach budowy;
 • pozyskiwanie decyzji administracyjnych takich jak: pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie
 • współpraca z jednostkami Uczelni.

Wymagania:

 • 3 lata doświadczenia na stanowisku Inspektora Nadzoru;
 • uprawnienia budowlane sanitarne bez ograniczeń do kierowania i nadzoru;
 • wpis do Izby Zawodowej;
 • znajomość kosztorysowania;
 • wskazane uprawnienia do projektowania;
 • umiejętność posługiwania się komputerem;
 • znajomość programów: Word, Excel, AutoCAD

Więcej

Bezpłatna prenumerata