METRO WARSZAWSKIE: konserwator wentylacji

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie przeglądów i bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i sprężonego powietrza wg określonego harmonogramu (w tym posługiwanie się dokumentacją techniczną, narzędziami i przyrządami pomiarowymi, obsługa aparatury kontrolno-pomiarowej),
 • Diagnostyka oraz usuwanie awarii i usterek występujących w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i sprężonego powietrza,
 • Prace montażowe (wymiana wentylatorów dachowych i kanałowych, montaż nowej armatury sprężonego powietrza),
 • Obsługa podestów ruchomych i wózków platformowych,
 • Udział w odbiorach obiektów Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne kierunkowe,
 • Uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji, sieci w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym (grupa 1 min. Punkt.2, grupa 2 – min. Punkt 5),
 • Staż pracy min. 2 lata,
 • Praca na wysokości,
 • Operatywność i zaangażowanie,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność (możliwość pracy na zmiany),
 • Preferowane uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji, sieci w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym (grupa 1 punkt 10, grupa 2 – punkt 7, 10),
 • Preferowana znajomość automatyki obiektowej – sieci przemysłowe m.in. znajomość układów sterowania WAGO-I/O-SYSTEM,
 • Preferowana znajomość budowy, zasad obsługi i eksploatacji sprężarek, urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
 • Preferowana ogólna i praktyczna wiedza z zakresu elektromechaniki pneumatyki przemysłowej, urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • Preferowane uprawnienia do obsługi wózków platformowych.
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017