KLIMART: monter instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Miejsce pracy: Białystok
Region: podlaskie

Monter wykonuje typowe prace instalacyjne polegające na wieszaniu urządzeń, zawiesi, rozkładaniu orurowania, montażu kanałów, wykonywaniu izolacji czy prowadzeniu instalacji elektrycznych sterowniczych. Działa pod kierunkiem i nadzorem majstra lub brygadzisty. Jest członkiem dwu lub trzyosobowej brygady.

Monter wraz z nabywaniem doświadczenia, umiejętności oraz po przebyciu szkoleń producenckich i branżowych, może awansować na stanowisko brygadzisty.

Prace realizowane przez firmę odbywają się głównie na terenie województw podlaskiego i mazowieckiego, sporadycznie w innych częściach Polski. Średnio 80 dni w roku to praca w delegacji, w większości przypadków z powrotami weekendowymi. Efektywny dzienny czas pracy to 8-10 godz.

Od kandydata na montera wymagamy:

  • minimum 2 letniego doświadczenia w pracach sanitarnych lub elektrycznych
  • ponadprzeciętnej umiejętności posługiwania się elektronarzędziami
  • dobrej organizacji pracy własnej
  • nakierunkowania na estetykę i dokładność wykonywanych czynności monterskich
  • umiejętności pracy w narzuconym rytmie i harmonogramach
  • dyspozycyjności i gotowości do okresowej pracy poza terenem zamieszkania
  • czynnego prawa jazdy

Wszystkie powyższe wymogi będą zweryfikowane podczas rozmów kwalifikacyjnych i okresu próbnego.

Więcej

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017