AQUANET: specjalista ds. uzgadniania dokumentacji projektowej

Nr ref. IBM/19/01

Miejsce pracy: Poznań

OSOBA NA TYM STANOWISKU ODPOWIEDZIALNA BĘDZIE ZA:

 • weryfikację dokumentacji projektowej sieci i przyłączy wod-kan pod kątem obowiązujących przepisów prawa, wydanych warunków technicznych oraz wytycznych Spółki;
 • analiza stanu prawnego działek po trasie projektowanego uzbrojenia;
 • współpraca z biurami projektowymi składającymi dokumentację;
 • współpraca z działami Spółki weryfikującymi dokumentację projektową;
 • efektywne koordynowanie wewnętrznych konsultacji złożonych problemów projektowych.

OD OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRACĄ NA TYM STANOWISKU OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego o kierunku Inżynieria Środowiska;
 • min 2- letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z projektowaniem lub wykonawstwem sieci i obiektów wod-kan;
 • umiejętności oceny dokumentacji technicznej,
 • znajomości przepisów prawa budowlanego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów związanych z Prawem Wodnym i ochroną środowiska;
 • znajomości materiałów stosowanych w inżynierii środowiska;
 • podstawowej wiedzy z dziedziny geodezji, kartografii i topografii;
 • zaangażowania, komunikatywności, asertywności, dobrej organizacji pracy,
 • umiejętności koordynowania działań związanych z opiniowaniem złożonej dokumentacji projektowej wymagających współpracy miedzydziałowej;
 • dążenia do rozwoju zawodowego i otwartości na zmiany;
 • bardzo dobrej znajomości MS Office;
 • mile widziane będą uprawnienia projektowe w branży wod-kan.

Więcej

Bezpłatna prenumerata