WATTS – armatura tworzona z troską o jakość

150 lat istnienia marki na świecie

Wywiad ze Zbigniewem Szumskim przeprowadziła redakcja InstalReportera

Watts w tym roku obchodzi okrągłą rocznicę 150 lat istnienia…

Tak, to prawda. Watts to firma o bardzo długiej historii. W tym roku mija 150 lat od jej założenia. Bardzo niewiele firm na świecie może pochwalić się tak długą i bogatą historią. Została założona w Stanach Zjednoczonych w 1874 roku i od samego początku koncentruje się na tworzeniu produktów i rozwiązań związanych z instalacjami wodnymi, grzewczymi i przemysłowymi. Jako Watts Water Technologies Inc. jesteśmy firmą od wielu lat notowaną na giełdzie w Nowym Jorku. Również od wielu lat poszerzamy swoją działalność na rynkach w Europie i Azji. Na terenie Europy jest to kilka fabryk ulokowanych we Francji, Włoszech, Danii i Niemczech. W Polsce nasze produkty są obecne od ponad 30 lat, a Watts Industries Polska sp. z o.o. istnieje w naszym kraju od 2011 roku.

Dziś oferta Watts obejmuje kilka marek i sporo grup produktowych. Rozumiem, że rozszerzanie oferty odbywało się na drodze akwizycji kolejnych firm. Jaka myśl przewodnia przyświeca kolejnym inwestycjom?

Obok brandu Watts, firma ma w swoim portfolio szereg innych znanych marek produktów takich, jak: Socla, bar, Valpes, Blucher, Giuliani Anello czy Microflex. Poszerzanie zakresu działalności odbywało się stopniowo i polegało na wyważonych inwestycjach i akwizycjach producentów o działalności zgodnej z profilem firmy. W swoich działaniach skupiamy się przede wszystkim na zapewnieniu rozwiązań o najwyższej jakości. Wysoka jakość jest naszym znakiem rozpoznawczym, a nasza misja to „Poprawa komfortu, bezpieczeństwa i jakości życia ludzi na całym świecie dzięki naszej specjalistycznej wiedzy w zakresie szerokiej gamy technologii”.

Jakie produkty Watts są najbardziej rozpoznawalne na rynku? Która z kolei grupa produktowa generuje największą sprzedaż?

Na rynku polskim najbardziej rozpoznawalną jest marka Socla. Jest to bardzo szeroka gama armatury do wody, HVAC i mediów przemysłowych. Można tu wyróżnić takie grupy produktów, jak: zawory antyskażeniowe, przepustnice, zawory regulacyjne i bardzo szeroką gamę zaworów zwrotnych. Marka Socla jest obecna na rynku polskim już od ponad 30 lat i stanowi znaczącą część naszej oferty sprzedaży w Polsce.

Czy oferta w Polsce jest identyczna jak w innych krajach europejskich? Jakimi kanałami są dystrybuowane Wasze produkty na rynku?

Zasadniczo oferta w Polsce jest bardzo podobna do oferty produktowej Watts w innych krajach europejskich. Oczywiście nasz rynek ma swoją specyfikę i wymogi. To powoduje, że oferta musi być do nich dopasowana i odpowiednio zróżnicowana. Nasz rynek w bardzo dużym stopniu opiera się na handlu hurtowym. Stąd produkty nasze można znaleźć w czołowych sieciach hurtowni instalacyjnych w Polsce. Jednak równie ważna jest dla nas współpraca z dużymi wykonawcami i firmami typu OEM.

Jakie były ostatnie lata dla firmy Watts?

Ostatnie lata charakteryzowały się zmianami, których celem było jak najlepsze dostosowanie się do wymogów rynkowych i oczekiwań klientów. Rozwój techniczny w zakresie produkcji armatury i wdrażanie nowych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem technologii smart home, było i będzie naszym priorytetem.

Jakie są Pana zdaniem największe bolączki polskiego rynku?

Niestety, wśród firm wykonawczych na polskim rynku nadal preferowana jest przede wszystkim niska cena bez zwracania uwagi na jakość produktu. Jednak zmienia się to powoli na lepsze i – podobnie jak w innych krajach europejskich – coraz większą rolę odgrywa troska o niezawodność działania zainstalowanych urządzeń. Uważam, że polski rynek instalacyjny ma przed sobą bardzo dobre perspektywy. Szczególną rolę będą odgrywać nowoczesne rozwiązania nakierowane na oszczędność energii i wysoką efektywność działania. Wdrażanie tego typu rozwiązań wymaga specjalistycznej wiedzy i ciągłego szkolenia zarówno pracowników firm produkcyjnych, jak i innych uczestników rynku. Szczególnie ważne jest podnoszenie poziomu wiedzy wśród instalatorów i użytkowników końcowych. Brak odpowiedniego przygotowania może stanowić barierę w dalszym rozwoju technik instalacyjnych. My, ze swojej strony, rozumiemy ten problem i oferujemy klientom darmowe i przyjazne szkolenia, tworzone na specjalnej platformie o nazwie Watts Works. Służymy także wsparciem technicznym na każdym etapie inwestycji, organizujemy szkolenia i propagujemy wiedzę o naszych produktach. Rozwojowi naszego rynku musi towarzyszyć pogłębianie wiedzy fachowej i ciągły wzrost kompetencji nas wszystkich.

Jakie cele postawiliście sobie na najbliższe lata?

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój rozciąga się na każdy aspekt działalności poprzez funkcjonowanie w oparciu o strategię ESG, z troską o zmniejszenie wpływu na środowisko, rozwijanie pozytywnych cech środowiskowych naszych produktów, wzbogacanie i angażowaniem naszych społeczności i ludzi, przy jednoczesnym przestrzeganiu najwyższych etycznych praktyk biznesowych. Przywołując tu słowa Roberta J. Pagano Jr., prezesa Watts Water Technologies: Jesteśmy świadomi, że globalne wyzwania związane z zaopatrzeniem w wodę, takie jak dostęp: niedobory, zanieczyszczenie i bezpieczeństwo, wymaga najbardziej wykwalifikowanych i zróżnicowanych sił produkcyjnych, i jesteśmy niezwykle dumni z zaangażowania naszych zespołów wokół rozwiązywania tych problemów. Razem z naszymi pracownikami, klientami, akcjonariuszami i partnerami na całym świecie będziemy dążyć do zmian niezbędnych do stworzenia bezpieczniejszego i bardziej zrównoważonego świata.

Zbigniew Szumski
Dyrektor zarządzający
Watts Industries Polska sp. z o.o.


Od ponad 30 lat związany z rynkiem armatury w Polsce, a od 12 lat dyrektor zarządzający Watts Industries Polska sp. z o.o.
Współinicjator regulacji prawnych dotyczących ochrony antyskażeniowej instalacji wodociągowych w Polsce, współautor Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL w zakresie zabezpieczenia instalacji wody pitnej przed wtórnym zanieczyszczeniem.
Docenia profesjonalizm i perfekcję w działaniu oraz podejmowanie trudnych wyzwań.
W czasie wolnym zajmuje się lutnictwem i turystyką. Miłośnik zwierząt.

Bezpłatna prenumerata