Szkoły Partnerskie Viessmann – solidna edukacja zawodowa

Kiedyś Akademia Viessmann, dziś Szkoły Partnerskie Viessmann. Co kryje się za zmianą nazwy? Dlaczego Szkoły, a nie Szkoła?
Nasza szkoła, jako „Akademia Viessmann”, mylona była często z Akademią Viessmann, która jest częścią firmy Viessmann. Było to kłopotliwe zarówno dla nas, jak również dla naszego Partnera.
Rozwój szkoły i wprowadzenie nowych kierunków kształcenia był doskonałą okazją do zmiany nazwy. Dzięki temu nowa nazwa, jednoznacznie określa to co robimy i czym się zajmujemy.
„Szkoły…”, dlatego że kształcimy na kliku kierunkach różnych kierunkach, a każdy traktujemy jako niezależną szkołę.
„…Partnerskie Viessmann”, bo jesteśmy niezależną instytucją i kształcimy wspólnie z naszym Partnerem, z firmą Viessmann. A dokładniej, z Viessmann sp. z o.o. [https://www.viessmann.pl/] oraz Viessmann Systemy Chłodnicze sp. z o.o. [https://chlodnicze.viessmann.pl/]

Krzysztof Gnyra

Absolwent Szkoły Partner Viessmann, jak również absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na wydziale: Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Z firmą Viessmann związany od 2006 r. Od 2020 r. kierownik kursów w Szkołach Partnerskich Viessmann.

Czy dziś Szkoły Partnerskie Viessmann można uznać za samowystarczalną i samofinansującą się strukturę?
Finansujemy się sami, chociaż nie można pominąć przy tym dużego wkładu naszego Partnera. Firma Viessmann płaci lub dopłaca do nauki w naszej szkole dla swoich pracowników oraz dla Firm Partnerskich, z którymi współpracuje.
Przy realizacji zajęć praktycznych wykorzystujemy zaplecze techniczne firmy Viessmann. Uczymy na najnowszych urządzeniach i systemach, które aktualnie oferuje firma.

Czy macie w planie otwarcie nowych oddziałów Szkoły poza obecnie funkcjonującymi 4 lokalizacjami (Wrocław, Piaseczno, Mysłowice i Poznań)?
Zajęcia praktyczne realizujemy w poszczególnych oddziałach firmy Viessmann. Do tej pory były to cztery miasta. Jesteśmy w trakcie wprowadzania piątego, na północy kraju. Będzie to połączenie oddziału Viessmann w Rusocinie, niedaleko Gdańska oraz KOSPEL-Viessmann w Koszalinie.

Jakie nowe kierunki otwarto w ostatnich latach i jakie kolejne są w planach?
Od roku 2013 kształciliśmy w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W 2019 uruchomiliśmy nowy kierunek: Technik chłodnictwa i klimatyzacji. A, w 2020 roku jeszcze kolejne: Elektryk i Technik elektryk.
Wszystkie nasze kierunki odpowiadają temu, co oferuje i czym się zajmuje firma Viessmann. Z drugiej z kolei strony, w każdym z tych zawodów jest duże zapotrzebowanie na fachowców na rynku pracy.
W obecnej chwili nie planujemy uruchamiania nowych kierunków kształcenia. Chociaż śledzimy rynek i będziemy odpowiadać na jego potrzeby.

Które z kierunków cieszą się największym zainteresowaniem?
Największym zainteresowaniem cieszy się kierunek, po którym uzyskuje się zawód Elektryk. Następnie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Dalej, Technik chłodnictwa i klimatyzacji. A na końcu Technik elektryk.

Ilu absolwentów ukończyło Państwa szkołę?
Nasza szkoła kształci fachowców od 2003 roku. Do dzisiaj zawód uzyskało ponad 3000 naszych absolwentów.
Od uruchomienia nowych kierunków będą to znacznie większe liczby. Pierwszą część kształcenia ukończyło w kwietniu tego roku ponad 400 osób.

Nauka w Szkołach Partnerskich Viessmann jest płatna, egzaminy także, a mimo to chętnych nie brakuje…
Liczba chętnych na dany kierunek kształcenia zmienia się w zależności od trendu rynkowego. Niezależnie od kierunku kształcenia i sytuacji na rynku, trafiają do nas osoby, które wiedzą czego chcą. Inwestują w swoje wykształcenie i podnoszenie swoich kwalifikacji. Chcą uzyskać przewagę na rynku pracy. Często planują lub są w trakcie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej. Do czego ich zachęcamy, pokazując aspekty typowo techniczne, ale i dotyczące rozwoju osobistego oraz przedsiębiorczości i marketingu.
Szczególnie utkwiła mi w pamięci sytuacja, gdzie dwóch naszych uczniów, w trakcie kształcenia rozpoczęło własną działalność gospodarczą – dokładnie na miesiąc przed pierwszymi doniesieniami o COVID-19. Mimo to poradzili sobie w tych trudnych czasach i dzisiaj nadal funkcjonują, rozwijając zakres oferowanych usług.
Nauka w naszej szkole jest płatna. Dla niektórych będzie to spora kwota. Ale…, nie jesteśmy typową szkołą. Staramy się dawać to, co będzie potrzebne na rynku pracy i wiele więcej. Czy i w jakim stopniu dana osoba będzie chciała z tego skorzystać, zależy wyłącznie od niej i jej determinacji.

Jak na proces nauczania wpłynęła pandemia? Jak radziliście sobie z zajęciami praktycznymi?
Okres pandemii był dla nas wyzwaniem. W moim przekonaniu poradziliśmy sobie.
Jak wszystkie szkoły, zajęcia praktyczne realizowaliśmy online. Szkoleniowcy z firmy Viessmann stanęli na wysokości zadania. Przekazali całą swoją wiedzę, było dużo zdjęć, filmów, w tym na żywo z pracowni szkoleniowej. Odrabiamy również zajęcia praktyczne stacjonarne dla osób tym zainteresowanych, mimo że zakończyli już kształcenie.

Co daje ukończenie Szkoły Viessmann?
Oprócz wykształcenia w danym kierunku, ukończenie naszej szkoły daje dodatkowe wymierne korzyści. Na przykład, absolwenci nieodpłatnie uzyskują uprawnienia firmy Viessmann do montażu i uruchamiania urządzeń i systemów oferowanych przez firmę.
W ramach naszej szkoły można odpłatnie uzyskać uprawnienia, SEP, F-GAZ, lutowania twardego i napełniania zbiorników, czyli to co jest potrzebne w codziennej pracy w danej dziedzinie.
Największe korzyści mają Technicy OZE, bo po ukończeniu szkoły, mogą od razu uzyskać Certyfikaty Instalatora OZE Urzędu Dozoru Technicznego. Wystarczy, że złożą wniosek do UDT o wydanie jednego, dwóch, czy nawet wszystkich pięciu Certyfikatów dla poszczególnych odnawialnych źródeł energii i takie otrzymają. Bez dodatkowych szkoleń i egzaminów UTD, czyli znacznie łatwiej i taniej niż normalnie.

Szkoły Partnerskie Viessmann – co trzeba wiedzieć?
• Szkoła dla dorosłych, kształcenie w formie Kursów Kwalifikacji Zawodowych (KKZ).
• Realizujemy podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2019 roku.
• Nauka w zawodzie Technika trwa 1,5 roku, a w zawodzie Elektryk – 8 miesięcy, każda kończy się egzaminami zawodowymi państwowymi.
• Przedmioty teoretyczne realizowane są w formie wykładów on-line, na żywo.
• Zajęcia praktyczne odbywają się w wybrane weekendy, głównie w oddziałach firmy Viessmann.
• Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów państwowych, absolwenci uzyskują dyplom państwowy i tytuł Technika; dla kierunku Elektryk dyplom potwierdzający wykształcenie zawodowe.
• W ramach kształcenia słuchacze uzyskują nieodpłatnie uprawnienia do montażu i pierwszego uruchamiania urządzeń i systemów oferowanych przez firmę Viessmann.
• Po uzyskaniu dyplomu Technika OZE, absolwenci szkoły mogą uzyskać Certyfikaty Instalatora OZE wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego, na podstawie wykształcenia – bez dodatkowych szkoleń i bez zdawania egzaminów UDT.
• Szkoła jest płatna.
• Strona główna szkoły: www.viessmann.school

Bezpłatna prenumerata