Otwarcie Viega World

W pobliżu swojej głównej siedziby w Attendorn firma Viega uruchomiła jedno z najbardziej innowacyjnych centrów szkoleniowych w branży. Interaktywny Viega World został pomyślany jako projekt referencyjny dla budownictwa przyszłości. W przekonujący sposób pokazuje pełne możliwości technologii BIM (modelowanie informacji o budynku). Dzięki konsekwentnemu wykorzystaniu tego narzędzia, cały obiekt od początku zaprojektowano jako neutralny klimatycznie ośrodek szkoleniowy. Pozwoliło to na opracowanie koncepcji energetycznej, spełniającej najwyższe standardy w zakresie zrównoważonego budownictwa, która może być powielana przy planowaniu innych budynków.

Uroczyście otwarty na początku roku Viega World to interaktywne centrum szkoleniowe o łącznej powierzchni około 12 000 m², zlokalizowane nieopodal głównej siedziby przedsiębiorstwa w Attendorn w Niemczech. Poprzez ten ambitny projekt, Viega stawia na wszechstronne kształcenie i rozwój wykwalifikowanych pracowników. Tym, co wyróżnia nowy obiekt jest wykorzystanie integralnej metody pracy w metodologii BIM. Cały budynek został od początku zaprojektowany holistycznie za pomocą modelu 3D, tzw. cyfrowego bliźniaka. W procesie tym na bieżąco aktualizowane są informacje dotyczące wszystkich branż biorących udział w budowie. Mówimy tu między innymi o planach technicznego wyposażenia budynku (TGA), konstrukcjach stalowych i betonowych czy instalacjach elektrycznych. Dzięki temu można było z wyprzedzeniem zaplanować cały cykl życia Viega World – od budowy, poprzez eksploatację i konserwację, aż do momentu utylizacji.

Efektywne planowanie, ukierunkowane na zrównoważony rozwój

Żaden budynek edukacyjny w Europie nie został do tej pory tak konsekwentnie zaplanowany z wykorzystaniem BIM na wszystkich etapach realizacji. Dzięki pracy na cyfrowym modelu, wyzwania związane z projektowaniem – takie jak ochrona przeciwpożarowa, czy systemy instalacyjne – jak również te dotyczące późniejszych etapów cyklu życia budynku, mogą być rozpoznane na wczesnym etapie i rozwiązane w bardziej optymalny sposób. Ma to pozytywny wpływ na koszty inwestycji i oferuje właścicielom i administratorom obiektów wyższy poziom bezpieczeństwa. Ponadto można z wyprzedzeniem zaplanować kwestie związane z efektywnością energetyczną i zrównoważonym rozwojem. Opracowanie koncepcji energetycznej zostało sfinansowane przez niemiecki rząd w ramach projektu badawczego „Energie.Digital”. Może być ona odtwarzana i stosowana w innych projektach. W ten sposób Viega istotnie przyczynia się do realizacji celów klimatycznych i wytycza drogę do osiągnięcia neutralności klimatycznej w budownictwie do 2045 r.

Interaktywna nauka w najnowocześniejszym centrum szkoleniowym w branży budowlanej

Wnioski z cyfrowego planowania Viega World za pomocą BIM zostały uwzględnione w programie szkoleń oferowanych przez firmę. Viega szkoli obecnie ponad 20 000 gości rocznie w 23 centrach na całym świecie, a jej koncepcja edukacyjna jest uważana za szczególnie udaną w branży budowlanej. – Dzięki Viega World przejdziemy na jeszcze wyższy poziom jakości w przekazywaniu wiedzy – obiecuje Walter Viegener, przewodniczący Komitetu Akcjonariuszy. Po otwarciu Viega World, firma skupia się teraz na innowacyjnej integracji samego budynku z programem dydaktycznym. Dzięki ekspozycjom, których można dotknąć i obejrzeć, wiedza staje się namacalna. Zaprezentowane systemy, jak również cyfrowe modele budynku ze wszystkimi danymi, przedstawiają procesy i najdrobniejsze szczegóły, które normalnie są schowane za ścianami. W Viega World zainteresowani mogą dowiedzieć się więcej na ponad 700 szkoleniach, dotyczących ponad 20 specjalistycznych tematów, w tym np. utrzymanie jakości wody użytkowej. Jako ekspert w zakresie szkoleń i doskonalenia zawodowego w dziedzinie techniki instalacyjnej, Viega oferuje unikalny transfer wiedzy i potwierdza pozycję lidera w swojej branży.

Instalujemy krwiobieg budynków przyszłości – mówi Anna Viegener, przewodnicząca Komitetu Akcjonariuszy. – Pokazujemy to teraz w przekonujący sposób w Viega World, które pod wieloma względami jest projektem referencyjnym i przenosi nas w świat budownictwa przyszłości. W naszym zrównoważonym podejściu konsekwentnie łączymy kwestie zdrowia, efektywności energetycznej i ochrony klimatu.

Więcej informacji na stronie: www.viega.pl/viegaworld

Viega World w liczbach

  • Powierzchnia całkowita: 12 200 m²
  • Powierzchnia ekspozycyjna: 2850 m²
  • Powierzchnia szkoleniowa: 7500 m²
  • Piętra: 5 poziomów
  • Pomieszczenia: 9 sal szkoleniowych, 2 sale konferencyjne
  • Liczba gości: do 195
  • Oferta szkoleń: ponad 700 szkoleń na ponad 20 specjalistycznych tematów z zakresu jakości wody użytkowej, efektywności energetycznej, ochrony przed hałasem i pożarem oraz BIM

Bezpłatna prenumerata