Nowa fabryka pomp ciepła Viessmann w Legnicy

Grupa Viessmann buduje w Legnicy nowy obiekt produkcyjny dla swojego największego obszaru działalności – rozwiązań dla klimatu. Zgodnie ze swoją wiosenną zapowiedzią, w ciągu najbliższych trzech lat ta rodzinna firma planuje historycznie rekordową inwestycję w wysokości 1 miliarda euro w rozwój pomp ciepła i zielonych rozwiązań dla klimatu. Inwestycja o wartości ponad 200 milionów euro w nową lokalizację w Polsce jest kluczowym elementem ofensywy firmy w zakresie zielonych rozwiązań dla klimatu i uzupełnia jej dotychczasowe lokalizacje produkujące pompy ciepła.

Dzięki maksymalnie efektywnej technologii nowa lokalizacja firmy Viessmann przyspiesza rozwój pomp ciepła jako kluczowego elementu szerokiej oferty zielonych, a przede wszystkim zrównoważonych rozwiązań zapewniających maksymalną ochronę klimatu. Oprócz pomp ciepła, firma Viessmann konsekwentnie dąży do rozbudowy m.in. pojemności magazynów energii elektrycznej, możliwości elektrowni słonecznych i ciepłownictwa. Na przykład, planowane są już dalsze inwestycje w kolejne lokalizacje w Europie, w tym w Niemczech. Dzięki ofensywie rozwiązań dla klimatu i nowej lokalizacji w Legnicy to rodzinne przedsiębiorstwo wnosi znaczący wkład w umacnianie geopolitycznej niezależności energetycznej Europy.
Wysokowydajne pompy ciepła oparte na naturalnych czynnikach chłodniczych zapewnią to, że nowy budynek o powierzchni około 50 000 metrów kwadratowych odegra kluczową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi i uzależnieniem od paliw kopalnych w czasie, gdy ta 105-letnia firma kładzie fundamenty pod własną przyszłość i, co ważniejsze, pod przyszłość następnych pokoleń. Budynek, jak również technologie, które zostaną w nim wykorzystane, wyznaczą nowe standardy w zakresie automatyzacji i zrównoważonego rozwoju oraz postawią potrzeby ludzi na pierwszym miejscu. Zakończenie budowy planowane jest na 2023 rok. W nowym obiekcie zatrudnienie znajdzie w przyszłości 1700 osób.
W zakresie tworzenia przestrzeni życiowych dla przyszłych pokoleń, Polska z prawie 2000 pracowników odgrywa dla firmy Viessmann kluczową rolę. Największy dział firmy Viessmann – Climate Solutions [Rozwiązania dla Klimatu], zatrudnia w Polsce już 1500 osób. Kolejne 150 miejsc pracy zostanie dodane w 2023 roku, gdy drugi dział firmy Viessmann – Refrigeration Solutions [Rozwiązania dla chłodnictwa], otworzy swoją planowaną lokalizację. Poprzez spółki portfelowe, takie jak Kospel czy ETX, duża, globalna rodzina Viessmann także rozwija z Polski swoje szerokie portfolio zielonej oferty w dziedzinie rozwiązań dla ogrzewania opartego na energii elektrycznej oraz ciepłownictwa.
W swoim wystąpieniu premier Polski Mateusz Morawiecki podkreślił bliskie i owocne partnerstwo pomiędzy firmą Viessmann i Polską, a zwłaszcza regionem legnickim. Premier Mateusz Morawiecki: W przeciwieństwie do niektórych innych firm, które dokonują jedynie krótkoterminowych inwestycji, rodzinna firma Viessmann pokazuje, jak blisko jest od dziesięcioleci związana z Polską. Wyraźnym dowodem tej więzi jest nowa inwestycja w Legnicy.
Max Viessmann, CEO w Grupie Viessmann: Od ponad 105 lat firma Viessmann opowiada się za pozytywnymi zmianami, stawiając wyraźnie na efektywność energetyczną i rozwój nowych technologii. Dziś tu, w Legnicy, powstaje obiekt, który pomoże nam jeszcze bardziej tchnąć życie w nasz cel, którym jest ‘tworzenie przestrzeni życiowych dla przyszłych pokoleń’. W ten sposób wpisuje się to dość konsekwentnie w przyszłość naszego 105-letniego rodzinnego przedsiębiorstwa.
Thomas Heim, CEO w Viessmann Climate Solutions: Na drodze do stania się wiodącym europejskim dostawcą w 100% odnawialnych rozwiązań dla klimatu, powstanie obiektu w Legnicy odgrywa główną rolę. Poprzez naszą historyczną inwestycję osiągniemy znaczące powiększenie naszych mocy produkcyjnych, przyspieszymy prace badawczo-rozwojowe i posuniemy się do przodu z rozbudową zielonych rozwiązań w zakresie klimatyzacji z naciskiem na pompy ciepła.
Markus Klausner, CTO w Viessmann Climate Solutions: Dzięki nowemu, nowoczesnemu obiektowi będziemy dostarczać naszym partnerom handlowym zrównoważone i wydajne rozwiązania, które pozwolą konsumentom na zmniejszenie zużycia energii i zdefiniowanie na nowo swojego śladu w środowisku. Inwestycja ta podkreśla naszą ambicję oferowania inspirujących rozwiązań dla klimatu klasy premium, a zatem przyczyniania się do zachowania naszej planety.
Tomasz Tomczak, prezes zarządu Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o. o.: Planowana inwestycja w Legnicy jest kamieniem milowym w dalszym rozwoju tej lokalizacji. Daje nam możliwość stworzenia dodatkowych miejsc pracy, a także dalszego rozwoju rynków lokalnych oraz bliskiego i opartego na pełnym zaufaniu partnerstwa z naszymi partnerami.
Josef Nueschen, zastępca prezesa ds. produkcji i dyrektor zarządzający zakładu w Legnicy: Dla mnie jest to nie tylko ekscytujące wyzwanie, ale również wielki zaszczyt, że mogę pomóc w planowaniu i realizacji projektu, który jest tak istotny dla przyszłości firmy i walki ze zmianami klimatu.
Po ukończeniu, ta nowa lokalizacja firmy Viessmann znacząco przyczyni się do zaopatrzenia rynków Europy Środkowej i Wschodniej w pompy ciepła. W rezultacie firma przyczyni się nie tylko do pomyślnego przeprowadzania transformacji energetycznej, ale także do uniezależnienia się od paliw kopalnych, zwłaszcza importu gazu z Rosji. Szczególną uwagę zwraca się również na wydajność i długofalowe funkcjonowanie nowego zakładu produkcyjnego z poszanowaniem wymagań ochrony środowiska.
Firma Viessmann od ponad 20 lat produkuje w Legnicy komponenty i produkty do swoich systemów, zwłaszcza pompy ciepła, które są tak ważne dla realizacji globalnych celów polityki energetycznej i klimatycznej. Dobre doświadczenia, które zostały tam zdobyte w ciągu dwóch dekad były powodem, dla którego podczas poszukiwania lokalizacji dla nowego centrum logistycznego podjęto decyzję o rozbudowie i częściowej przebudowie istniejących obiektów.
Kamień węgielny pod lokalizację miejsca dla obszaru działalności Refrigeration Solutions firmy Viessmann w bezpośrednim sąsiedztwie położono w czerwcu. Lokalna bliskość dwóch największych i najważniejszych obszarów działalności firmy, Climate Solutions i Refrigeration Solutions, pozwoli nie tylko na wykorzystanie istotnych synergii inwestycyjnych, ale także ułatwi wprowadzanie standardów.
Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata