NIBE buduje nową fabrykę w Białymstoku

Już wkrótce finał II etapu budowy

Firma NIBE-BIAWAR, istniejąca od ponad 50 lat, działa w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju, a oferowane urządzenia są uznane za najlepszą dostępną technologię, będącą jednym z głównych filarów transformacji energetycznej Polski. Wzmożone zainteresowanie produktami OZE do ogrzewania budynków i produkcji ciepłej wody użytkowej, a także coraz szerszy pakiet programów dotacji rządowych, zadecydowało o kierunku rozwoju Spółki należącej do szwedzkiego koncernu NIBE i inwestycji w budowę nowego zakładu produkcyjno-magazynowego na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku. Powstają tam potężne hale, w których możliwy rozwój produkcji, odpowiadający na rosnące zapotrzebowanie rynku. Inwestycja realizowana jest na działce o powierzchni ponad 5 ha i rozłożona jest na trzy główne etapy. Docelowo powierzchnia fabryki obejmie ponad 30 tys. m2.

W lutym 2020 r. zakończył się pierwszy etap inwestycji i otwarty został nowy zakład produkcyjny przeznaczony głównie na rozwój OZE i nowych technologii. Na powierzchni 10 tys. m2 powstała hala produkcyjna, magazyn, laboratorium oraz nowoczesne Centrum Szkoleniowe z przestronną salą ekspozycyjną oraz pokazową maszynownią wyposażoną w pompy ciepła, zapewniające ogrzewanie i chłodzenie zakładu. W nowej części zakładu produkowane są centrale i jednostki wewnętrzne do powietrznych pomp ciepła NIBE oraz kotły peletowe PELLUX.

Drugi etap budowy
W kolejnym etapie inwestycji do użytku zostaną oddane: hala produkcyjna, emaliernia, spawalnia, maszynownia i inne pomieszczenia techniczno-gospodarcze, o łącznej powierzchni ok. 10 tys. m2. Powstaną w niej całkowicie nowe linie produkcyjne.
– Aktualnie dysponujemy 4 liniami montażu central wewnętrznych do powietrznych pomp ciepła, najczęściej nazywanych wieżą hydrauliczną czy jednostką all-in-one i jedną linią montażową do produkcji jednostek wewnętrznych typu hydrobox. W zeszłym roku wyprodukowaliśmy łącznie około 10 tys. tego typu urządzeń, a sądząc po liczbie zamówień złożonych na te produkty w pierwszym półroczu 2022 r., zapotrzebowanie jest kilkukrotnie większe. W dobie kryzysu energetycznego i rosnących cen paliw kopalnych, spodziewamy się, że rynek pomp ciepła w Polsce i Europie będzie osiągał dalsze dynamiczne wzrosty – mówi Małgorzata Smuczyńska, business unit manager marki NIBE.
W budowanej obecnie części zakładu ulokowana zostanie produkcja emaliowanych zasobników c.w.u. i zbiorników buforowych o pojemnościach od 50 do 1000 litrów. To właśnie wzrost wydajności produkcji zbiorników był głównym celem nowej inwestycji. Nowa emaliernia będzie miała wydajność rzędu 200 tys. szt./rok i w połączeniu z nowymi liniami spawalniczymi pozwoli na znaczny wzrost mocy produkcyjnych białostockiej fabryki. Wpłynie to niewątpliwie na poprawę dostępności zasobników, ale również pośrednio na wzrost produkcji central wewnętrznych do pomp ciepła typu powietrze-woda, na których rozwój firma mocno stawia.
Według Piotra Kubery – dyrektora handlowego i członka zarządu firmy NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.: zlokalizowana w nowym zakładzie produkcja zbiorników, oprócz pozytywów związanych z większą dostępnością urządzeń, znacznie ułatwi też logistykę, ponieważ produkowane tam zbiorniki będą mogły być bezpośrednio użyte do montażu central wewnętrznych do pomp ciepła, bez konieczności przewożenia ich ze starej części firmy. Pomimo że odległość pomiędzy białostockimi zakładami wynosi zaledwie 12 km to jednak transport podzespołów do produkcji, zasobników czy malowanych obudów jest kłopotliwy.
Zakończenie drugiego etapu budowy planowane jest na trzeci kwartał 2022 r.

Inteligentny system ogrzewania i chłodzenia
Nowe przestrzenie NIBE-BIAWAR to zarówno obszar do otwartej wymiany wiedzy i doświadczeń w Centrum Szkoleniowym, ale także miejsce prezentujące w pełni funkcjonalną technologię zgodną z założeniami zrównoważonego i ekologicznego budownictwa. Przyszłościowe rozwiązania produktowe i systemowe zostały inteligentnie połączone w wielozadaniowy i inteligentny system grzewczy fabryki.
Już teraz działający kompleks produkcyjno-szkoleniowy ogrzewany i chłodzony jest za pomocą nowoczesnej instalacji, w skład której wchodzi kaskada 4 gruntowych pomp ciepła NIBE F1345-60 oraz kaskada 8 powietrznych pomp ciepła NIBE F2120-20. Łączna moc grzewcza instalacji to około 400 kW. Dolnym źródłem gruntowych pomp ciepła jest wymiennik gruntowy, zlokalizowany pod halą produkcyjno-magazynową, w 60 pionowych odwiertach o łącznej długości 6000 m.b.
W drugim etapie inwestycji nowo wybudowana hala zaopatrzona zostanie w kaskadę 5 gruntowych pomp ciepła NIBE F1345-60, 8 pomp powietrznych NIBE F2120-20 oraz dwa kotły gazowe – pracujące głównie na potrzeby uzyskania ciepła technologicznego. Gruntowe pompy ciepła czerpią energię z ziemi za pomocą pionowego wymiennika gruntowego, umieszczonego w 90 odwiertach, każdy o długości 100 m.b.
W nowych budynkach wiedza i doświadczenie Spółki z zakresu projektowania instalacji z pompami ciepła, została w pełni wykorzystana i wprowadzona w życie.

Nowa inwestycja = nowe miejsca pracy
Firma zatrudnia aktualnie ponad 400 osób. W pierwszym etapie inwestycji powstało ok. 50 nowych miejsc pracy i podobna liczba powstanie po zakończeniu drugiego etapu. Cały czas prowadzona jest rekrutacja (kliknij). Firma poszukuje nowych pracowników głównie na stanowiska produkcyjne, takie jak: spawacz, monter, magazynier, operator maszyn.
Nowa, realizowana z dużym rozmachem, inwestycja NIBE-BIAWAR w białostockiej podstrefie Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, przyczyni się do zwiększenia wydajności produkcji, możliwości prowadzenia dużej liczby profesjonalnych szkoleń instalatorów i projektantów, a co za tym idzie -spowoduje zwiększenie udziałów OZE w sektorze energetycznym oraz wzrost udziałów Spółki na rynku pomp ciepła w Polsce.
Dzięki prowadzonym inwestycjom firma będzie mogła rozwinąć produkcję, aby w większym stopniu pokryć aktualne zapotrzebowanie rynku na jej urządzenia zarówno w Polsce, jak i w krajach, do których prowadzony jest eksport wyrobów, m.in. Szwecji, Danii, Holandii, Niemiec i Francji.
Ubiegły rok NIBE-BIAWAR zakończył 54% wzrostem przychodów ze sprzedaży, które wyniosły ok. 350 mln złotych. Potwierdza to dobrze obrany kierunek rozwoju.

Bezpłatna prenumerata