KAN stawia na nowoczesne rozwiązania

Inwestycja w OZE w trakcie realizacji

Od kilkunastu lat odnawialne źródła energii utożsamiane są z podejściem proekologicznym i ekonomicznym, ale przede wszystkim perspektywiczną analizą rozwiązań oferowanych przez rynek.
Z tego względu firma KAN zdecydowała się iść z duchem czasu i zastąpić źródła energii pochodzącej z paliw kopalnych inwestycją w OZE.

Jesteśmy EKO

Stale rosnące ceny energii pochodzącej z paliw kopalnych stały się problemem, przede wszystkich finansowym, z którym musi sobie poradzić wiele przedsiębiorstw. Alternatywne rozwiązania energetyczne, oparte na źródłach odnawialnych, umożliwiają utrzymanie dotychczasowego standardu energetycznego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zużycia energii i uniezależnieniu się od zewnętrznych dostawców. To ważne, jeśli założeniem realizacji, tak jak w przypadku firmy KAN, jest pokrycie 100% zapotrzebowania na energię cieplną budynków z ciepła odpadowego produkcji. Według projektu obecna inwestycja obejmuje 12 pomp ciepła o mocy 90 kW każda, o łącznej mocy grzewczej 1 MW.
Warto pamiętać, że zaletą alternatywnych źródeł energii jest możliwość ogrzewania pomieszczeń biurowych przy okazji chłodzenia procesów produkcyjnych. Umożliwia to efektywne wykorzystanie energii zarówno na produkcji, jak i w pomieszczeniach biurowych, socjalnych czy na cele c.w.u. – przy mniejszym nakładzie energetycznym (nawet do 75%) i finansowym.

Inwestycja perspektywiczna

Sam montaż instalacji pomp ciepła nie jest czasochłonny. Większego nakładu czasu i pracy wymagają natomiast prace ziemne związane z przygotowaniem dolnego źródła ciepła (lub chłodu), których zakończenie planowane jest w najbliższych miesiącach. Docelowo zostanie wykonanych ponad 130 odwiertów na głębokości 160 m każdy (w sumie ok. 20 km odwiertów!) w celu instalacji dolnego źródła ciepła i chłodzenia. Kolejny etap to położenie okablowania i orurowania, a następnie montaż pomp ciepła, który potrwa ok. 3-4 dni. Według wstępnych szacunków prace potrwają do lipca tego roku, dzięki czemu przyszły sezon grzewczy oparty będzie już o nowe, skuteczne rozwiązanie energetyczne. W dalszych planach jest również położenie instalacji fotowoltaicznej.

Skąd pomysł na tego typu inwestycję?

Rozbudowa powierzchni biurowych i produkcyjnych KAN-therm w Białymstoku oraz zwiększenie liczby pomieszczeń użytkowych w firmie (łącznie będzie to ponad 8000 m2) wymagają wykorzystania najbardziej ekonomicznych i ekologicznych źródeł energii. Tzw. zielone technologie, w kontekście wyczerpywania się surowców energetycznych i rosnących cen paliw, stają się obecnie normą, efektywnie zastępującą klasyczne modele grzewcze, umożliwiającą zrównoważoną produkcję i organizację pracy całego przedsiębiorstwa.
Fot. KAN-therm

Bezpłatna prenumerata