Jaki był rok 2020 dla branży HVAC w ocenie Nibe-Biawar

Małgorzata Smuczyńska
Business Unit Manager NIBE, NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

Jak ocenia Pani rok 2020 z perspektywy swojej firmy?
W lutym 2020 roku otworzyliśmy nowy zakład produkcyjny w 100% ogrzewany i chłodzony za pomocą powietrznych i gruntowych pomp ciepła NIBE. Nowa fabryka Biawar Produkcja docelowo będzie zajmowała powierzchnię 30 tys. m2, a już teraz możemy korzystać z nowego magazynu, laboratorium, hali produkcyjnej przeznaczonej głównie na rozwój OZE i nowych technologii oraz Centrum Szkoleniowego wraz z pokazową kotłownią. Wraz z zakończeniem pierwszego etapu inwestycji, rozpoczęła się realizacja kolejnego, gdzie docelowo przeniesiony zostanie cały zakład, który obecnie mieści się przy Alei Jana Pawła II w Białymstoku. Zwiększenie powierzchni hal produkcyjnych umożliwi skokowe zwiększenie zatrudnienia – w nowej lokalizacji w SSSE znajdzie pracę ponad 70 osób.
To przedsięwzięcie stanowi impuls do rozwoju firmy w kolejnych latach. Nieprzypadkowo już na I etapie inwestycji zbudowaliśmy nowe centrum szkoleniowe NIBE-BIAWAR, w takim a nie innym kształcie. Stanowi ono bowiem nie tylko przestrzeń do otwartej wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także miejsce prezentujące w pełni funkcjonalną technologię zgodną z założeniami zrównoważonego i ekologicznego budownictwa. Przyszłościowe rozwiązania produktowe i systemowe zostały inteligentnie połączone w wielozadaniowy i inteligentny system grzewczy. Kompleks produkcyjno-szkoleniowy ogrzewany jest za pomocą nowoczesnej instalacji grzewczej, w skład której wchodzi kaskada 8 powietrznych pomp ciepła NIBE F2120-20 oraz kaskada 4 gruntowych pomp ciepła NIBE F1345 60 kW.

Jaki wpływ na wynik finansowy i sytuację w firmie miała pandemia koronawirusa?
Z perspektywy 10 miesięcy, w których COVID zdominował praktycznie wszystkie aspekty naszego życia, mogę stwierdzić, że branża pomp ciepła i innych urządzeń OZE w Polsce nie ucierpiała znacząco. Owszem w marcu i kwietniu większość firm borykało się z problemami związanymi z dostępnością komponentów do produkcji urządzeń OZE i statystyki sprzedaży pomp ciepła w Polsce odzwierciedlają te problemy, zahamowaniem wzrostu sprzedaży urządzeń OZE właśnie w tych miesiącach. Jednakże w przypadku pomp ciepła, wysoka dynamika sprzedaży w pozostałych miesiącach 2020 r. przyczyniła się do osiągnięcia aż dwukrotnego wzrostu rynku pomp ciepła w stosunku do 2019 r. Również w sprzedaży pomp ciepła NIBE odnotowaliśmy podobny sukces i myślę, że większość firm w naszej branży cieszy się w tym momencie z osiągniętych wyników sprzedażowych.

Czego możemy spodziewać się w 2021 roku?
Program Czyste Powietrze od 2020 r. obejmuje wyłącznie budynki istniejące. Uważam że brak dofinansowań OZE w budynkach nowych, ma niekorzystny wpływ na rynek i może zakłócić wzrostowy trend – szczególnie w segmencie pomp gruntowych. Wykluczenie z programu wsparcia inwestycji w budynkach nowych, mogło mieć wpływ na widoczny w tym roku ok 10% spadek sprzedaży gruntowych pomp ciepła w Polsce, ponieważ jest to technologia wybierana przede wszystkim w budynkach nowych, w których prace ziemne nie są aż tak kłopotliwe jak w przypadku budynków istniejących, z już zagospodarowanym terenem. Wielka szkoda. że właściciele nowych domów z powodu braku wsparcia finansowego, decydują się częściej na tańsze pompy powietrzne, ponieważ to gruntowe pompy ciepła mają najwyższą efektywność, najniższą emisję CO2, najwyższy udział OZE, są niezależne od warunków pogodowych i charakteryzują się najdłuższą żywotnością.
Również niepokojące są zmiany na rynku budowlanym i usług instalacyjnych: brak „rąk do pracy”, wyższe koszty robocizny i wreszcie niewystarczająca liczba firm wykonawczych, w stosunku do rosnącego popytu. Ponadto źle zaplanowane czy wdrażane programy wsparcia mogą również psuć rynek, wobec czego ważne jest zachowanie rozsądnego poziomu dotacji, prostych i przejrzystych zasad i płynnej realizacji. Ponadto producenci pomp ciepła zobligowani są do zmiany czynników chłodniczych na jeszcze bardziej neutralne dla środowiska, o niższym wskaźniku Global Warming Potential tzw. GWP, więc ważne jest to, żeby zdążyć przetestować te nowe urządzenia, przeszkolić instalatorów i zapewnić odpowiednie wytyczne techniczne do ich montażu. Uważam jednak, że w najbliższym dziesięcioleciu trend wzrostowy pomp ciepła zostanie utrzymany, pod warunkiem zachowania dostępności produktów i skrócenia czasu i uproszczenia ich montażu.

Bezpłatna prenumerata