Andrzej Iżycki, dyrektor sprzedaży i marketingu Purmo Group Poland

Jaki był rok 2019 dla branży HVAC w ocenie Purmo

Jak ocenia Pan rok 2019 dla branży HVAC?
Rynek w 2019 dla branży grzewczo-sanitarnej oceniamy jako generalnie dobry ze względu na rynki docelowe (budownictwo). Miniony rok zapisze się w historii budownictwa mieszkaniowego jako kolejny bardzo udany dla jego uczestników. Zwłaszcza deweloperzy mają powody, by tak go zapamiętać z uwagi na wysoki wolumen sprzedaży nowych mieszkań. Rekordowe wyniki zanotowano w sektorze mieszkań oddanych, rozpoczętych, a także wydanych nowych pozwoleń. Budowa domów jednorodzinnych od kilku lat przeżywa prawdziwy rozkwit.
W 2019 trwała dobra, stabilna koniunktura w tym sektorze. Nadal problemem dla firm budowlanych był brak pracowników wykwalifikowanych. Firmy budowlane uzupełniają swoje niedobory kadrowe pracownikami np. z Ukrainy i Białorusi, tu jednak sytuacja może zmienić się na niekorzyść polskich firm, ponieważ w 2020 roku otwiera się niemiecki rynek pracy na ludzi ze Wschodu.

Co Pana zdaniem w roku 2019 było najważniejsze lub na tyle przełomowe, że już ma lub będzie miało znaczący wpływ na kierunki rozwoju branży?
Widocznym od dłuższego czasu megatrendem jest niewątpliwie ekologia/energooszczędność. Niewątpliwie też widać, że samo hasło OZE, czyli odnawialne źródła energii jest coraz bardziej zakotwiczone w świadomości konsumenta. Przekładając to na sytuację Purmo Group w Polsce, obserwujemy kontynuację zainteresowania niskotemperaturowymi systemami ogrzewania, w tym kolejny znaczący wzrost sprzedaży ogrzewania płaszczyznowego. Ogrzewanie podłogowe to naturalny kierunek rozwoju rynku. W nowym budownictwie, szczególnie jednorodzinnym, ogrzewanie podłogowe stało się nieodzownym elementem wyposażenia. Będzie to trend, który utrzyma się w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu lat.

Czego możemy spodziewać się w 2020 roku i kolejnych latach?
Jeżeli nie nastąpią zmiany ogólnogospodarcze (związane z nieprzewidzianymi czynnikami zewnętrznymi) spodziewamy się, że rok 2020 będzie co najmniej tak dobry jak rok 2019. Stabilny rynek budownictwa mieszkaniowego, a także dotychczasowy ogólny pozytywny trend i w polskiej gospodarce pozwalają myśleć z nadzieją o bieżącym roku. Według wstępnych szacunków rynkowych deweloperzy mogą sprzedać niemal tyle samo mieszkań, co rok wcześniej, choć pierwotnie przewidywano spadek. Oprócz dotychczasowej koncentracji na grzejnikach (panelowych, ale także łazienkowych, dekoracyjnych, kolumnowych i kanałowych) Purmo Group konsekwetnie umacnia swoją obecność nie tylko w ogrzewaniu płaszczyznowym i systemach rurowych, ale rozbudowuje także systematycznie asortyment w pozostałych kategoriach produktów, tworząc pełne systemy instalacji grzewczych i chłodzących, zapewniających pełny komfort wnętrz.

Andrzej Iżycki, dyrektor sprzedaży i marketingu Purmo Group Poland

Bezpłatna prenumerata