Ryszard Satyła, prezes zarządu Termet S.A.

Jaki był rok 2019 dla branży HVAC w ocenie firmy Termet

Jak ocenia Pan rok 2019 dla branży HVAC i co Pana zdaniem w roku 2019 było najważniejsze lub na tyle przełomowe, że już ma lub będzie miało znaczący wpływ na kierunki rozwoju branży?
Rok 2019 podobnie jak rok ubiegły, to w branży instalacyjno-grzewczej okres intensywnego rozwoju sprzedaży – głównie w sektorze gazowych kotłów kondensacyjnych oraz rozwiązań z obszaru OZE. Musimy się pochwalić, iż jako firma Termet S.A. po raz kolejny odnotowaliśmy kilkudziesięcioprocentowy wzrost sprzedaży w tym niezwykle wymagającym segmencie rynku. Nasze najnowsze rozwiązania w zakresie kotłów kondensacyjnych zostały pozytywnie przyjęte przez środowisko dystrybutorów, a przede wszystkim instalatorów – m.in. kotły z rodziny Ecocondens Slim czy Ecocondens Integra II plus. Bardzo dużym uznaniem wśród użytkowników cieszyły się również nasze sztandarowe produkty tj. Ecocondens Gold Plus i Ecocondens Silver.
Sądzę, że nasz sukces w sprzedaży wynika zarówno z właściwie realizowanej polityki handlowej, umiejętnie skorelowanej relacji ceny wyrobu do jakości, interesujących parametrów techniczno-użytkowych kotłów, jak również z przyczyn obiektywnych – tj. zwiększone zapotrzebowanie na nowoczesne, ekologiczne urządzenia wynikające z realizacji wielu regionalnych oraz rządowych programów walki o czyste powietrze. Nie bez znaczenia jest również coraz wyższa świadomość ekologiczna naszych potencjalnych klientów, poszukujących rozwiązań, których użytkowanie nie będzie obciążało środowiska, w którym wszyscy funkcjonujemy.

Czego możemy spodziewać się w 2020 roku i kolejnych latach?
W odniesieniu do naszych zamierzeń na rok 2020 to planujemy nie tylko utrzymanie sprzedaży z poziomu roku ubiegłego, ale zintensyfikowanie działań w celu jej zwiększenia. Zakładany wzrost naszych udziałów w rynku dotyczyć będzie przede wszystkim obszaru kotłów kondensacyjnych, ale również produktów z segmentu Odnawialnych Źródeł Energii, czyli pomp ciepła. W tym celu będziemy poszukiwać kolejnych rynków zbytu dla naszych urządzeń, otwierać się na nowych klientów i podejmować kolejne wyzwania, zapewniając Spółce trwałe podstawy do stabilnego rozwoju.

Ryszard Satyła, prezes zarządu Termet S.A.

Bezpłatna prenumerata