Grzegorz Szukiel, Dyrektor zarządzający, prezes zarządu BDR Thermea Poland

Grzegorz Szukiel, Dyrektor zarządzający, prezes zarządu BDR Thermea Poland

Grzegorz Szukiel – BDR THERMEA

Kryzys czy niezła kondycja, czyli jak ocenia Pan rok 2022 z perspektywy swojej firmy?
Dla branży instalacyjnej, w tym także dla BDR Thermea Poland, początek 2022 roku zapowiadał się dość optymistycznie. W sytuacji, gdy hurtownie masowo zamawiały urządzenia grzewcze, my zwiększaliśmy nasze stany magazynowe. Jednak już drugi kwartał minionego roku przyniósł diametralne zmiany – agresja rosyjska i rozpoczęcie działań wojennych na Ukrainie lawinowo uruchomiły niekorzystny dla branży ciąg zdarzeń.

Jakie były największe wyzwania i problemy w minionym roku w branży i w Państwa firmie?
Rosnące ceny, wzrastająca niepewność dotycząca przyszłości dostaw i cen gazu ziemnego oraz problemy z łańcuchem dostaw wprowadziły zamęt i chwilowo zatrzymały rynek inwestycji grzewczych w Polsce. Dodatkowo, niekorzystną atmosferę podgrzewały jeszcze fake newsy dotyczące zakazu stosowania urządzeń gazowych w Unii Europejskiej w ciągu najbliższych lat – a to nie jest prawdą. Efektem było wyhamowanie sprzedaży kotłów gazowych. Natomiast na rynku pomp ciepła pojawiły się chroniczne niedobory u wielu czołowych producentów, ponieważ deklarowany popyt przewyższał dostępną podaż.

Rok 2022 to rok dwucyfrowej inflacji. Jak bardzo wzrosły ceny w Państwa firmie?
To prawda, inflacja rosła z miesiąca na miesiąc, co w branży skutkowało podniesieniem cen na wiele oferowanych urządzeń. Rosnące ceny dostaw komponentów i części do produkcji urządzeń, a także kosztów transportu, wymusiły podwyżki cen produktów końcowych. W rezultacie, w roku 2022, podwyżki cen miały miejsce dwukrotnie i były zróżnicowane w zależności od grupy produktowej.

Jakie działania podjęliście i podejmujecie, by zaradzić zagrożeniom?
Analizując aktualne wytyczne płynące z polityki krajowej i unijnej dotyczące transformacji energetycznej, a także widząc coraz większy popyt na ekologiczne źródła ciepła, jako BDR Thermea Group zwiększyliśmy produkcję pomp ciepła, stawiamy także na rozwiązania hybrydowe. Uważamy, że nowoczesne systemy grzewcze oparte na kotłach kondensacyjnych i pompach ciepła odegrają kluczową rolę w transformacji energetycznej.
Jako BDR Thermea Group nie poprzestajemy jednak tylko na planach. Już w połowie 2023 roku otworzymy nowe linie produkcyjne pomp ciepła w swoich zakładach produkcyjnych w Niderlandach i we Włoszech. Oprócz kotłów gazowych, będą one produkować także pompy ciepła. Zwiększymy również moce produkcyjne o 50% w swoich istniejących zakładach wytwarzających pompy ciepła we Francji i w Hiszpanii oraz wprowadzimy do oferty komercyjne pompy ciepła o docelowej mocy ponad 100 kW.
Planujemy także wzrost produkcji zasobników ciepłej wody użytkowej – kluczowego elementu systemów pomp ciepła – we francuskim Mertzwiller oraz w Stambule w Turcji. Naszym celem jest zwiększenie rocznej produkcji pomp ciepła do 800 000 sztuk do 2026 roku. Obecnie prowadzimy udane testy kotłów – domowych i komercyjnych – zasilanych wodorem. Już w połowie tej dekady zamierzamy także uruchomić sprzedaż kotłów zasilanych w 100% wodorem do zastosowań komercyjnych.

Pańska prognoza dla rynku instalacyjnego na 2023 rok…
2023 rok będzie ważnym czasem dla całej branży. Przyjdzie nam mierzyć się z wieloma trudnościami, inflacja wydrenuje portfele inwestorów i z pewnością zastopuje wiele inwestycji. Trzeba jednak patrzeć w przyszłość z optymizmem, mimo zbliżającego się wielkimi krokami kryzysu.
Warto też przeznaczyć ten czas na edukowanie potencjalnych klientów o możliwościach i realnych oszczędnościach, jakie dają inwestycje w nowoczesne systemy grzewcze. Mądra, racjonalna i merytoryczna debata na temat transformacji energetycznej jest teraz bardzo potrzebna. Chciałbym być jej uczestnikiem właśnie teraz, gdy stoimy u progu wielu nowych wyzwań.
W celu przybliżenia naszych urządzeń instalatorom, projektantom i użytkownikom przygotowaliśmy nową e-platformę szkoleniową oraz nowe zasady szkoleń poprzez aplikację internetową. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Bezpłatna prenumerata