Bosch zwiększa sprzedaż i zysk – wyniki lepsze od prognoz

Grupa Bosch zwiększyła znacząco globalną sprzedaż i zysk w 2021 roku. Według wstępnych danych (w oparciu o raportowanie wewnętrzne), całkowita sprzedaż firmy wzrosła o 10% do 78,8 mld euro. Po uwzględnieniu efektu różnic kursowych, wzrost sprzedaży dostawcy technologii i usług wyniósł 11%. Zysk z działalności operacyjnej przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT) wzrósł o ponad połowę, osiągając poziom 3,2 mld euro. Przewidywane jest więc, że EBIT wyniesie około 4% w odniesieniu do sprzedaży. W roku poprzednim było to 2,8%.

Bosch intensyfikuje działania na rzecz klimatu – wzrost dzięki elektryfikacji

Bosch popiera cele Europejskiego Zielonego Ładu. Sektory biznesowe firmy już teraz wdrażają różnorodne rozwiązania, które mają na celu walkę z globalnym ociepleniem: od pierwszego kwartału 2020 r. koncern, ze swoimi 400 lokalizacjami na całym świecie, jest neutralny dla klimatu. Do 2030 r. firma planuje ograniczyć też emisję dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw – od zakupu do użytkowania produktu – o 15%. Według prezesa Bosch, elektryfikacja różnych obszarów już dziś wpływa na rozwój biznesu.
„Dzięki elektromobilności generujemy miliardy ze sprzedaży. Rośniemy w dwucyfrowym tempie również w obszarze pomp ciepła, a napędy elektryczne szybko wkraczają w obszar technologii przemysłowej” – powiedział dr Stefan Hartung, prezes zarządu Robert Bosch GmbH.

Rozwój biznesu w 2021 r. – wzrost sprzedaży we wszystkich sektorach

Całkowita sprzedaż Grupy Bosch rosła rok do roku, ale jest ona także wyższa niż w 2019 roku – ostatnim przed kryzysem. „Szeroka dywersyfikacja portfolio firmy, obecność w różnych branżach i regionach po raz kolejny przyniosła nam korzyści” – powiedział dr Markus Forschner, członek zarządu i CFO Robert Bosch GmbH.
Sektor Mobility Solutions, który jest największy i generuje najwyższą sprzedaż w Grupie, odnotował znaczący wzrost. Sprzedaż wzrosła o 7,5% do 45,4 miliarda euro pomimo niedoboru chipów, który miał szczególnie duży wpływ na przemysł motoryzacyjny. Po uwzględnieniu efektu różnic kursowych jest to wzrost o 7,9%.
Sektor Industrial Technology skorzystał szczególnie z ożywienia na rynku inżynierii mechanicznej i osiągnął sprzedaż w wysokości 6,1 miliarda euro. Jest to wzrost o 20%, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i po uwzględnieniu różnic kursowych. Jak zaznaczył CFO firmy Bosch, oznaczało to, że sprzedaż w tym obszarze wróciła do poziomu sprzed kryzysu.
W sektorze Consumer Goods po raz kolejny pojawił się duży popyt na produkty dla domu i ogrodu. Sprzedaż na poziomie 21 miliardów euro znacznie przekroczyła poziom z poprzedniego roku. To wzrost o 13%; a skorygowany o efekt różnic kursowych, wynosi 15%.

Sprzedaż w sektorze Energy and Building Technology wzrosła o 11% do 5,9 miliarda euro – wzrost o 12% po skorygowaniu o różnice kursowe. Cytując Forschnera: „Firma skorzystała na silnym popycie na przyjazną dla klimatu technologię grzewczą, przy czym cały ten sektor biznesowy właściwie przekroczył poziom sprzed kryzysu”.

Rozwój biznesu w 2021 r. – wzrost sprzedaży we wszystkich regionach

W Europie sprzedaż wzrosła o 9,3% do 41,5 miliarda euro. Po uwzględnieniu różnic kursowych jest to wzrost o 10%.
W Ameryce Północnej sprzedaż wyniosła 11,5 miliarda euro, co oznacza wzrost sprzedaży o 6,5% i po uwzględnieniu różnic kursowych odpowiada wzrostowi równemu 10%. W Ameryce Południowej sprzedaż wzrosła do 1,4 miliarda euro – wzrost o 32% lub 41% po uwzględnieniu różnic kursowych. W regionie Azji i Pacyfiku sprzedaż wzrosła o 12% do 24,4 mld euro – 11% po skorygowaniu o różnice kursowe.

Rozwój zatrudnienia w 2021 r. – niewielki wzrost na całym świecie

Grupa Bosch zatrudnia około 401 300 pracowników na całym świecie, zgodnie z danymi na 31 grudnia 2021 r. Wzrost zatrudnienia, wynoszący około 6700 pracowników w stosunku do roku poprzedniego, dotyczy głównie Azji i Pacyfiku oraz Europy. Liczba pracowników w obszarze badań i rozwoju wzrosła na całym świecie o niecałe 4 procent do 76 300. Liczba programistów zatrudnionych w firmie wynosi obecnie 38 000 – co oznacza wzrost o około 4000 w porównaniu z poprzednim rokiem.

Perspektywy na 2022 r. – światowa gospodarka mierzy się z niepewnością

Bosch spodziewa się, że światowa gospodarka wzrośnie od 4 do 4,5% w 2022 r., w porównaniu z około 5,5% w 2021 r. Pomimo imponujących postępów w zakresie szczepień w wielu krajach, firma zakłada, że w 2022 roku Covid-19 będzie nadal obciążał zarówno społeczeństwo, jak i gospodarkę. Ponadto utrzymujące się wąskie gardła w dostawach i rosnące ceny surowców, produktów podstawowych i transportu będą miały duży wpływ na gospodarkę światową i wpłyną na działalność wielu sektorów, zwłaszcza przemysłu motoryzacyjnego. Na perspektywy biznesowe negatywnie oddziałuje również wyraźny wzrost poziomu inflacji w wielu sektorach i regionach. O ile otoczenie biznesowe nie ulegnie dalszym zakłóceniom, Grupa Bosch spodziewa się wzrostu sprzedaży w 2022 r. Oczekuje również osiągnięcia wskaźnika EBIT co najmniej na poziomie roku poprzedniego.
Zdjęcia i grafiki: źródło Bosch

Przejdź  Pełna wersja raportu

Bezpłatna prenumerata