Sprawdzenie pomp przed rozpoczęciem sezonu grzewczego

Lato się skończyło, amplituda temperatury zaczyna spadać, wielkimi krokami zaczyna zbliżać się zima. Lada moment będzie trzeba będzie uruchomić instalację grzewczą. Jest to ostatni moment, aby pomyśleć o sprawdzeniu instalacji grzewczej, w przeciwnym wypadku może się okazać, że temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 10°C, a użytkownik będzie miał niesprawną instalację.

Warto pomyśleć zawczasu o wykonaniu czynności przygotowujących instalację grzewczą. Oczywiście zakres tych czynności będzie zależał od kilku czynników, najczęściej uzależnionych od obiektu, w którym znajduje się instalacja.

Budownictwo zbiorowe, do którego ciepło jest dostarczane przez firmę zewnętrzną np. lokalne przedsiębiorstwa energetyki cieplnej

W przypadku, gdy kotłownia jest obsługiwana przez taką firmę, użytkownik ma za zadanie umożliwić prawidłowe napełnienie instalacji. W tym celu powinny być zakończone wszystkie prace eksploatacyjne na instalacji, natomiast wszystkie zawory termostatyczne powinny być maksymalnie otwarte. W przeciwnym razie może wystąpić sytuacja, w której podczas eksploatacji  dojdzie do „niedogrzewania końcówek”, czyli najbardziej oddalone odbiorniki będą niedogrzane. Taka sytuacja może mieć miejsce w momencie, gdy zostaną otwarte odbiorniki (zamknięte podczas napełniania), co spowoduje zwiększenie pojemności całego układu, a co za tym idzie zmniejszenie ciśnienia w instalacji.

Budownictwo zbiorowe z własną kotłownią lub domy jedno- lub wielorodzinne

Wówczas odpowiedzialność za całą instalację spoczywa na użytkowniku, konserwatorze lub zarządcy obiektu. W takim przypadku, oprócz czynności, które trzeba wykonać tak samo jak przy dostawach od zewnętrznych dostawców, należy również zadbać o urządzenia znajdujące się w kotłowni. Warto zlecać okresowe przeglądy i konserwację serwisom autoryzowanym lub osobom posiadającym odpowiednią wiedzę i uprawnienia. Odpowiednia eksploatacja pozwala na zminimalizowanie ryzyka kosztownych i często czasochłonnych napraw podczas okresu grzewczego. Warto również wykonać próbne uruchomienie instalacji przed rozpoczęciem normalnej pracy, aby zawczasu zdiagnozować ewentualne usterki. Dotyczy to kotłów (uruchomienie w celu sprawdzenia automatyki i działania układów), wszelkiego rodzaju zaworów (mieszających, zwrotnych odcinających), a także pomp.

 Sprawdzenie pomp przed zimą – możliwe uszkodzenia
Jeżeli chodzi o pompy to jest to często jedyne urządzenie w całym układzie, które przez większość okresu jest w ruchu.

Podczas postoju i odłączenia od zasilania może dojść np. do:

 • w pompach bezdławnicowych: wytrącenia osadu, powodującego zwiększenie oporów toczenia, co może spowodować brak możliwości pracy;
 • w pompach dławnicowych: sklejenia uszczelnienia mechanicznego i w rezultacie jego uszkodzenia, podczas długotrwałego postoju może dojść, również do „zastania” się łożysk w silniku elektrycznym.W obu przypadkach, gdy podczas przestoju w pomieszczeniu panuje zbyt duża wilgotność powietrza, może dochodzić do korozji elementów lub kondensowania pary wodnej (np. w puszkach przyłączeniowych lub silnikach).
 • w pompach bezdławnicowych/dławnicowych elektronicznych może dochodzić, również do kondensacji na elementach scalonych, co po podaniu napięcia może spowodować ich uszkodzenie.Pomimo zwiększonej liczby czynników mogących uszkodzić urządzenie, większość pomp elektronicznych jest również  lepiej zabezpieczona przed wpływem długotrwałego postoju. W przypadku elektronicznych pomp Wilo m.in. Wilo-Stratos, Wilo-Cronoline IL-E, Wilo-Veroline IP-E, Wilo-Cronoblock BL-E, podczas podłączenia ich do sieci zasilającej przez cały rok możemy osiągnąć następujące korzyści:
  - elektronika „wygrzewa się” dzięki czemu nie dochodzi do kondensacji pary wodnej:
  - pompa raz na 24h wykonuje jeden pełny obrót wału dzięki czemu nie dochodzi do odkładania się osadu na łożyskach ślizgowych ani uszczelnieniu mechanicznym;
  - przez cały czas pompa przeprowadza autodiagnostykę dzięki czemu jeszcze przed sezonem możemy zdiagnozować ewentualne zaburzenia w działaniu;
  - poza okresem grzewczym (w czasie kiedy pompa nie pracuje) zużywa tylko kilka kWh energii – elektroniczne pompy Wilo pozwalają na kilka sposobów wyłączenia m.in. za pomocą „czerwonego pokrętła”.Prawidłowa eksploatacja elementów instalacji, a także wcześniejsze próbne uruchomienie pozwala na zapewnienie komfortu cieplnego użytkowników przez cały okres sezonu grzewczego.


Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017