Kiedy nie wystarcza „terma”, czyli jak zapewnić komfort c.w.u.

Gazowe grzejniki wody przepływowej nazywane potocznie termami są szeroko rozpowszechnionymi w Polsce urządzeniami służącymi do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, znajdującymi zastosowanie w większości polskich mieszkań. W tych urządzeniach ciepła woda jest przygotowywana na bieżąco na zasadzie przepływu, a jej ilość zależy praktycznie wyłącznie od mocy urządzenia. Typowe podgrzewacze marki Junkers WRDP…2G/B mają moce w zależności od wersji: 19, 24 i 30 kW, a więc strumień wody nie przekracza odpowiednio 9, 12 i 15 l/min przy DT = 30 K.

Istotne jest również ciśnienie wody zimnej przed urządzeniem. Większość producentów baterii podaje wydatek c.w.u. przy założeniu ciśnienia dynamicznego (w trakcie rozbioru) wynoszącego 3 bary. Zgodnie z DzU z 2002 Nr 75 poz. 690 § 114 ciśnienie wody zimnej powinno być w zakresie 0,5 do 6 bar. Podgrzewacze przepływowe Junkersa uruchamiają się przy ciśnieniu wody 0,1 bar. Zapewniają więc komfort eksploatacji również w mieszkaniach w starych kamienicach na wysokich kondygnacjach.

Urządzenia te są świetnym rozwiązaniem w mieszkaniach i domach z jedną łazienką i jedną kuchnią. Wybór konkretnego modelu zależy od klasy zamontowanych baterii czy wielkości wanny. Przykładowo, wodooszczędna słuchawka prysznicowa ma wydatek (zgodnie z normą PN-EN 1112) od 1,5 do 7,2 l/min, a więc mając urządzenie 24 kW można zapewnić pobór wody z dwóch punktów. Starsze słuchawki prysznicowe mają wydatek sięgający 12-15 l/min, a panele z hydromasażem nawet do 25-30 l/min. Aby uzyskać strumień wody 25 l/min przy DT = 30 K należałoby mieć urządzenie o mocy 52 kW.

Tutaj dochodzimy do ograniczeń, jakie mają urządzenia przepływowe, czyli moc palnika, zwykle 24 do 30 kW oraz ograniczniki przepływu stosowane przez producenta, aby nie dopuścić do sytuacji spadku temperatury wody użytkowej poniżej zakładanego poziomu minimalnego. Oczywiście bateria mieszająca wodę ciepłą z zimną da większy wypływ, ale kosztem spadku temperatury c.w.u. Jest to przyczyna, dla której panel prysznicowy z masażem będzie pracował właściwie na wodzie zimnej, a na ciepłej nie spełni oczekiwań użytkownika.

Rozwiązaniem dla uzyskania większego rozbioru c.w.u. jest zwiększenie mocy urządzenia lub zmagazynowanie w zasobniku c.w.u., co pozwala na uzyskanie większego komfortu ciepłej wody użytkowej, a więc korzystanie z większej wanny, czy lepszej baterii z większym wypływem c.w.u.

Zwiększenie mocy można uzyskać poprzez zastosowanie dwufunkcyjnego kotła kondensacyjnego Junkers Cerapur Comfort ZWBR 35-3A grzejącego c.w.u. mocą do 35 kW, a więc użytkownik otrzymuje ciągły rozbiór wody do prawie 17 l/min przy DT = 30 K. Jest to idealne rozwiązanie łączące wysoki komfort c.w.u. z małym gabarytem kotła zamontowanym np. w ekskluzywnym apartamencie.

Druga możliwość to zasobnik c.w.u. Dobrym wyborem jest wtedy kocioł Junkers Cerapur ACU ZWSB 24/28-3A z wbudowanym zasobnikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 42 l, ładowanym warstwowo poprzez wymiennik płytowy mocą 28 kW. To urządzenie zgodnie z normą EN 625 daje rozbiór wody 21 l/min przez 10 min tj. 210 litrów c.w.u. o temperaturze 40°C, a następnie pracuje w sposób przepływowy zapewniając strumień wody 13 l/min. Zagrzanie wbudowanego zbiornika c.w.u. od 10 do 60°C zajmuje 9 min. Biorąc pod uwagę kompaktowe wymiary kotła: szerokość 600 mm, a więc możliwość zabudowy w typowej szafce kuchennej, zabudowany wewnątrz osprzęt (pompa cyrkulacyjna, naczynia przeponowe oraz zawory bezpieczeństwa do c.o. i c.w.u.), jest to idealne rozwiązanie dla klienta wymagającego zwiększonego rozbioru c.w.u. w większych mieszkaniach dwupoziomowych, czy domach w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej przy wymogu wykonania cyrkulacji c.w.u.

W ofercie Junkersa znajdują się również podgrzewacze wysokiej mocy z zamkniętą komorą spalania oraz wymiennikiem kondensacyjnym Celsius Pur i Star. Jest to najbardziej zaawansowana seria gazowych przepływowych podgrzewaczy wody dedykowana dla rynku komercyjnego, czyli obiektów handlowych, użyteczności publicznej, jak: łaźnie, obiekty sportowe, szkoły, kampingi, restauracje, małe hotele, myjnie wymagające dużego rozbioru c.w.u. Urządzenia te mają moce 42 i 47 kW, wbudowane moduły do pracy kaskadowej oraz  współpracują z istniejącą kotłownią czy systemem solarnym. Maksymalny rozbiór wody do 228 l/min przy DT = 30K.

Dzięki tym podgrzewaczom, w przypadku modernizacji kotłowni, można niezwykle łatwo zwiększyć wydatek ciepłej wody na okresy szczytowego poboru.

Warto nadmienić, że poprzez zestaw przezbrojeniowy urządzenia te pozwalają na uzyskanie temperatury wody do 85°C stosowanej w szpitalach, przemyśle czy gospodarstwach rolnych. Funkcja ta jest dostępna dzięki zabudowaniu w tych urządzeniach automatycznego zaworu dławiącego pracującego z priorytetem temperatury c.w.u.

Porady udzielił:

Jarosław Boratyński
Trener Bosch Termotechnika

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017