Dylematy rozliczenia c.w.u. i cyrkulacji

Z maila Czytelnika, czyli problemy z życia zaczerpnięte…

************

Witam,

Jestem po lekturze artykułu Pana autorstwa: „Pomiar ilości wody na cyrkulacji, czyli prawdziwa historia z happy endem”.
Mam podobny problem u siebie w małej wspólnocie mieszkaniowej. Wspólnota mieszkaniowa dotyczy 3 budynków wielorodzinnych, budynki projektowano pod 4 mieszkania każdy, ale niektóre lokale zostały połączone i w budynku 1 mieszkają 3 rodziny, w 2 – również 3, w 3 – 4.
Problem pojawił się w budynku, który zamieszkuję wraz z żoną (2 os.) – udział w budynku 1/4, oprócz mnie mieszkają sąsiedzi A (2 os.) – udział 1/4; oraz jeszcze jedni sąsiedzi B (2 os. + 3 małych dzieci) – udział 1/2. Sąsiedzi B przez cały 4 kwartał 2014 roku nie mieszkali w budynku, o którym mowa. Zużycie ciepłej wody w całym budynku w 4 kwartale wynosiło 7 m3; przy czym 5 m3 przypadało na mnie, a 2 m3 na sąsiadów A. Sąsiedzi B – z tytułu niemieszkania mieli zerowe zużycie.
W budynku jest kotłownia (kocioł gazowy), która podgrzewa wodę dla całego budynku. Przy rozliczeniu 4 kwartału okazało się, że rzeczywista stawka za „podgrzanie ciepłej wody” wzrosła z szacowanej (przyjętej w zaliczkach) 30 zł/m3 do 141 zł/m3. Wynikało to z tego, że koszt gazu za utrzymanie wody w cyrkulacji wynosił około 900 zł, ale dzielony był na małe zużycie wody (7 m3) i odpowiednio musiałem dopłacić 5/7 tej kwoty, sąsiedzi A – 2/7, a sąsiedzi B – nic.
Pytanie do Pana: czy spotkał się Pan z takim problemem i czy ma Pan wiedzę nt. prawnych rozwiązań takiego problemu tak, aby koszty utrzymania cyrkulacji były dzielone np. wg udziału, a nie wg zużycia wody? Przecież cyrkulacja i to, że ciepła woda jest dostępna cały czas, oznacza, że jest ona również dostępna dla mieszkańców, którzy akurat nie zamieszkują swojego lokalu.
Będę bardzo wdzięczny za podpowiedź.

Pozdrawiam
KK

Witam!

Jak Pana zrozumiałem kocioł ogrzewa c.o. + c.w.u. i… nie ma wymuszonej cyrkulacji c.w.u. w lokalach /tzn. macie wodomierz na potrzeby c.w.u. na zasilaniu/.
Problem z cyrkulacją c.w.u. był jednym z przedmiotów omawianych w zespole ds. nowelizacji prawa energetycznego przy ministrze gospodarki (którego byłem jednym z członków). Nowelizacja co prawda nie weszła jeszcze w życie, ale zapisy w projekcie jednoznacznie wskazują , że moc zamówiona na potrzeby c.w.u. winna być rozliczana analogicznie, jak w przypadku ogrzewania.
Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, by w regulaminie wspólnoty wprowadzić odpowiednie zapisy.
Dla przykładu można podać Spółdzielnię Potocka w Warszawie, gdzie wprowadzono opłatę stałą za c.w.u. Oczywiście, jak wszystkie opłaty stałe, koszty takie dzieli się proporcjonalnie do udziału w nieruchomości. Spotkałem się również z podziałem na lokal lub na liczbę osób. Uważam jednak że pierwszy podział jest lepszy.
O wiele dramatyczniej sytuacja przedstawia się w tzw. apartamentowcach nad morzem, gdzie cały rok zamieszkałe jest 30% lokali – reszta tylko w sezonie letnim. Wówczas te 30% pokrywa ponad 80% kosztów energii cieplnej.

Wojciech Ciejka

Odpowiedzi udzielił:
Wojciech Ciejka
Kierownik działu usług APATOR POWOGAZ SA

Bezpłatna prenumerata