Czym ogrzewać wodę dla basenu ogrodowego?

Obliczenie rzeczywistego zapotrzebowania basenu sezonowego/rozporowego/ogrodowego na ciepło jest niemal niemożliwe, ponieważ oddziałuje na niego wiele czynników mających wpływ na stratę ciepła. Najmocniej związana jest ona z temperaturą, wilgotnością i ruchem powietrza nad taflą wody, bo te właśnie czynniki mają bezpośrednio wpływ na parowanie, konwekcję i promieniowanie cieplne wody.
Przeniknie ciepła przez ścianę basenu jest zazwyczaj pomijane, bo stanowi ok. 5% ogólnej wartości. Dlatego w większości nowych basenów popularne jest zastosowanie rolet, folii lub inne przykrycie lustra wody, które ograniczy ruch powietrza.

Do przykładu obliczenia kosztów ogrzewania basenu ogrodowego posłużą dwa sposoby:
1.    Zaczerpnięty z poradnika Recnagel „Kompedium Ogrzewnictwa i klimatyzacji” wyd. 2008
2.    Obliczenie własne odparowania wody.
Do obliczeń przyjmiemy, że basen ma powierzchnię lustra wody 30 m2 i średnią głębokość 1,4 m.

Według 1. Poradnik
Cytując za poradnikiem Również w basenach na wolnym powietrzu są stosowane pompy ciepła ze względu na ochronę środowiska… Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania basenu na wolnym powietrzu bez uwzględnienia ciepła pozyskanego z promieniowania słonecznego przy 22°C temperatury wody w lecie od kwietnia do września maksymalnie około 465 W/m2… W wyniku dużego promieniowania słonecznego na powierzchnię wody w ciągu 6 miesięcy letnich, potrzebnych jest tylko około 1500 godzin pracy z pełnym obciążeniem…
Potrzebujemy maksymalnie 465 W/m2 powierzchni lustra wody na sezon kąpielowy. Proste przeliczenie daje nam zapotrzebowanie sezonowe w wysokości 20 925 kWh (rys. 1).

Według 2. Odparowanie wody
Zakładając odparowanie wody w wysokości 0,07 kg/m2h, otrzymamy zapotrzebowanie na ciepło w wysokości 49 W/m2. Uwzględniając użytkowanie basenu przez 182 dni w roku i fakt, że odparowanie wody stanowi 70% wszystkich strat ciepła, to całkowite zapotrzebowanie będzie wynosiło 9100 kWh (rys. 2).

Otrzymano w ten sposób dwa wyniki, które najprawdopodobniej stanowią zakres sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania basenu. Poniższe grafiki prezentują wynik obliczeń arkusza kalkulacyjnego do liczenia kosztów ogrzewania.

 

Rys. 1

Rys. 1

Rys.2

Rys. 2

Dlaczego pompa ciepła do ogrzewania wody w basenie?

Warunki współpracy pompy ciepła z basenem są najbardziej optymalne dla specyfiki jej pracy. Oznacza to, że im mniejsza różnica pomiędzy temperaturą powietrza zasilającego a ogrzewaną wodą, tym wyższe COP. W praktyce odpowiada to warunkom letnim, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 15°C i ogrzewanie wody basenowej odbywa się do temperatury 26-29°C. Doświadczenia zawodowe i wywiady z użytkownikami potwierdzają, że w zależności od czasu eksploatacji możliwe są do osiągnięcia niskie koszty utrzymania. Szczególnie niskie są w miesiącach lipcu czy sierpniu, gdy nasłonecznienie i temperatury powietrza są najwyższe. Z wyższymi kosztami trzeba się liczyć w miesiącach kwiecień albo październik.

Ogrzewanie basenu przez pompę ciepła:
• charakteryzuje się dużym komfortem, bo automatyka dba o utrzymanie stałej temperatury wody,
• wpisuje się najlepiej w zalety zastosowania urządzenia,
• dzięki bezpośredniemu ogrzewaniu wody przez skraplacz wykonany z materiałów odpornych na wodę basenową uzyskuje najniższy koszt eksploatacji,
• miejsce montażu to okolice basenu, nie wymaga podłączania rur z kotłowni oraz stosowania dodatkowych wymienników układ ciśnieniowy/bezciśnieniowy,
• wydłuża sezon kąpielowy do okresu kwiecień-wrzesień.

Odpowiedzi udzielił: Robert Kałużny
Inżynier ds. pomp ciepła Hewalex

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017