Zasobniki Stiebel Eltron: wężownicowe SBBE i wieża hydrauliczna HSBC 200, czyli 2 w 1

Nowe zbiorniki do współpracy z pompami ciepła

Pompy ciepła stanowią ważną grupę produktową w ofercie firmy Stiebel Eltron, a ze względu na swoją specyfikę podczas pracy na potrzeby przygotowania c.w.u. muszą współpracować z zasobnikami do magazynowania tej wody. Użytkownikom, u których pompa ciepła pracuje tylko na potrzeby c.w.u., Stiebel Etron proponuje niezawodne zasobniki z wężownicą serii SBBE. Użytkownikom z kolei, którzy zdecydowali się na powietrzną pompę ciepła pracującą także na potrzeby grzewcze domu, poleca wieżę hydrauliczną HSBC 200 z wbudowanymi 2 zbiornikami – jednym do magazynowania c.w.u. i drugim pełniącym funkcję zbiornika buforowego dla obiegu grzewczego.

Zbiorniki serii SBBE

Zbiorniki serii SBBE 301/302/401/501 WP SOL to stojące zasobniki ciepłej wody użytkowej dedykowane do współpracy z pompami ciepła w domach jedno-, dwu- i wielorodzinnych. Wersje SBBE 401/501 WP z oznaczeniem SOL mają w dolnej części dodatkową wężownicę do podłączenia kolektorów słonecznych.
Zasobniki wykonane są ze stali i pokryte od wewnątrz specjalną emalią oraz dodatkowo zabezpieczone anodą ochronną niewymagającą obsługi – przy włączonym zasilaniu sieciowym anoda stanowi aktywną ochronę antykorozyjną zasobnika.
Wewnętrzne gładko-rurowe wymienniki ciepła (wężownice spiralne) są emaliowane i odporne na osadzanie kamienia.
Standardowe wyposażenie zasobników obejmuje jednostkę sterującą z wyświetlaczem, na której pokazują się informacje o aktualnej temperaturze ciepłej wody, aktualnie dostępnej ilości zmieszanej wody o temperaturze 40°C, stopniu ładowania zasobnika oraz o ewentualnych usterkach.
Przednia maskownica ma opcję regulacji głębokości, umożliwiając w ten sposób współpracę zasobników z grzałką elektryczną lub wymiennikiem ciepła. Wszystkie przyłącza hydrauliczne wyprowadzone są od tyłu. W celu ułatwienia i skrócenia czasu montażu można skorzystać ze specjalnie przygotowanych podłączeniowych zestawów rurowych RBS.
Świetna izolacja cieplna minimalizuje straty ciepła.

Główne cechy
• 4 dostępne pojemności: 321 WP – 321 l, 302 WP – 319 l, 401 WP SOL – 429 l, 501 WP SOL – 536 l
• Wersje SOL z emaliowaną wężownicą do podłączenia kolektorów słonecznych
• Klasa efektywności A (wersje 300 i 400 litrów)
• Emaliowany zasobnik z anodą chroniącą przed korozją
• Panel sterujący z wyświetlaczem

Więcej o zbiornikach serii SBBE

Wieża hydrauliczna HSBC 200

Wieża hydrauliczna to urządzenie współpracujące z wybranymi z oferty Stiebel Eltron powietrznymi pompami ciepła. Jest kompatybilna z pompami ciepła: WPL 10 AC, WPL 15/25 AC(S), WPL 13 E. Ma wbudowany zasobnik c.w.u. o pojemności 168 litrów oraz 100-litrowy zasobnik buforowy.
Emaliowany stalowy zasobnik jest wyposażony w wewnętrzny wymiennik ciepła i anodę magnezową dla dodatkowej ochrony przed korozją. Zasobnik buforowy jest wykonany ze stali, a przyłącza hydrauliczne są wyprowadzone w górę.

Urządzenie jest wyposażone w menedżera pompy ciepła WPM 3 z podświetlanymi symbolami i wyświetlaczem tekstowym, ładowanie pamięci pompy, pompy obiegu grzewczego, zawór 2/3-drogowy, zawór bezpieczeństwa, grzałkę elektryczną. Dzięki zintegrowaniu tych wielu elementów w jednym urządzeniu możliwy jest prosty i szybki montaż pompy ciepła. W celu zoptymalizowania i ułatwienia instalacji oraz transportu wieży hydraulicznej do miejsca docelowego moduł zasobnika c.w.u. można oddzielić od modułu bufora.
Konstrukcja urządzenia optymalizuje miejsce w kotłowni domu i obniża straty ciepła do minimum dzięki zastosowaniu wysokiej jakości izolacji cieplnej oraz optymalnej pojemności zasobników. Opcjonalnie, jako wyposażenie dodatkowe można wieżę hydrauliczną wyposażyć w grupę pompową drugiego obiegu grzewczego z zaworem mieszającym HSBC-HKM.

Grupa pompowa z mieszaczem do HSBC 200 składa się z odpowiednio wyprofilowanych rur z izolacją cieplną, elektronicznej pompy obiegowej oraz 3-drogowego zaworu mieszającego z siłownikiem.

Główne cechy
• Ciepła woda i bufor w jednym urządzeniu
• Wieża zaprojektowana do zalecanych pomp ciepła
• Połączenie hydrauliczne pomiędzy modułem pompy ciepła, ciepłej wody użytkowej i obiegiem grzewczym
• Zintegrowany menedżer pompy ciepła WPM 3
• Wysoki poziom integracji, niski nakład instalacyjny

Więcej o wieży hydraulicznej HSBC 200

Bezpłatna prenumerata