Zakup kolektora słonecznego – praktyka rynkowa a rzeczywistość

Jak kupić, aby się nie wygłupić?

Kolektory z Azji (głównie chińskie), nie sprawdzają się często w naszych warunkach. Urządzenia te budowane są z przeznaczeniem dla danych warunków użytkowania. Najczęściej dla rejonów o dużym, stałym natężeniu promieniowania słonecznego, dla terenów z przewagą promieniowania bezpośredniego i brakiem opadów śniegu. Kolektory takie w warunkach Polski o klimacie zgoła odmiennym są prawie bezużyteczne, tu bowiem słońca nie ma za dużo, a promieniowanie jest bardzo niestabilne ze znaczącym udziałem promieniowania rozproszonego i ujemną temperaturą.

* Krystian Kurowski, ekspert z zakresu OZE i poszanowania energii

Zakup kolektora powinien być poprzedzony analizą rynku pod względem dostępnych rozwiązań i dostawców urządzeń. Sprawą podstawową jest określenie wiarygodności producenta/importera oraz jakości oferowanych kolektorów. Najlepszą metodą sprawdzenia wiarygodności są referencje, jakimi może pochwalić się dany dostawca (gdzie zamontowane, jak się sprawdzają). Jakość produktu można określić między innymi wizualnie. Kolektor winien mieć estetyczny wygląd, a absorber charakteryzować się jednorodnością powierzchni.

Warto dowiedzieć się, sprawdzić czy kolektor dostosowany jest do polskich warunków klimatycznych (duże wahania temperatury, grad, ograniczona ilość promieniowania słonecznego w miesiącach zimowych).
Kolektory z krajów południowych (np. Turcji), często nie są dostosowane do wartości temperatury panujących w Polsce (np. ze względu na ograniczoną izolację), również powłoki pochłaniające muszą spełniać wyższe wymagania, zmienne warunki pogodowe wymuszają bowiem stosowanie lepszych materiałów i większej staranności wykonania, a w szczególności:
•    zabezpieczenie kolektora od warunków zewnętrznych – powłoka przeźroczysta, obudowa – zabezpieczenie przed wilgocią;
•    wytrzymałość mechaniczna na uderzenie w przegrodę przeźroczystą (np. grad);
•    rodzaj absorbera – wysokiej jakości, trwały – selektywny. W takim przypadku można spodziewać się wyższych uzysków.
Najważniejszym parametrem praktycznym charakteryzującym kolektor słoneczny jest wydajność energetyczna (cieplna) w odniesieniu do powierzchni czynnej. Należy pamiętać, aby była ona odniesiona do warunków panujących w Polsce i była… wiarygodna. Kolektory słoneczne w warunkach laboratoryjnych osiągają sprawności z zakresu od 64% (słabe kolektory próżniowe) nawet do grubo ponad 80% w przypadku dobrych kolektorach płaskich i podobnie najlepszych kolektorów próżniowych (z przepływem bezpośrednim, metalowym absorberem w postaci „stripa”– paska blachy i szklaną rurą jednościenną).
Z punktu widzenia inwestora istotna jest długość gwarancji oraz czas eksploatacji bez zmniejszenia wydajności. Nie mniej ważny jest rzeczywisty okres niezawodnej pracy urządzenia. Lekki, kompaktowy kolektor z łatwym podłączeniem hydraulicznym i pewnymi uchwytami gwarantuje zadowolenie firmy wykonawczej i inwestora.

Uwaga na niektóre kolektory z Dalekiego Wschodu!

Korzystny stosunek ceny produktu u producenta z Dalekiego Wschodu do cen „krajowych”, jak też „bełkot marketingowy” bazujący na półprawdach lub wręcz kłamstwie przyczyniają się do zalewania rynku tandetnymi produktami.

 

 

„informacje handlowe”

rzeczywistość

moc kolektora – wyznacznik użyteczności urządzenia

w przypadku kolektorów parametr bardzo zmienny, osiągany w najlepszych warunkach, a przez to teoretyczny

uzysk energii z kolektora np. do 890 kWh/m2a;

gwarantowany uzysk 525 kWh/m2a

wielkość odniesiona do innych warunków klimatycznych (i warunków laboratoryjnych) lub dotyczy samego urządzenia, bez uwzględnienia innych elementów instalacji;

rzeczywiste warunki pracy: dla najlepszych kolektorów do 600 kWh/m2a (kolektory próżniowe rurowe jednościenne, przepływ bezpośredni), najlepsze płaskie ok. 450 kWh/m2a, przeciętne kolektory rurowe dwuścienne z rurką ciepłą ok. 400 kWh/m2a

sprawność kolektora przedstawiana w postaci absorpcji 95% i emisji 5%.

dane dotyczą samego absorbera (parametry osiągane przez każdy absorber selektywny) – nie mają nic wspólnego ze sprawnością osiąganą przez kolektor;

nie uwzględnia się powłoki szklanej, pustki powietrznej, sposobu łączenia absorbera z orurowaniem, jak też mechanizmu przekazywania ciepła do czynnika roboczego

sprawność kolektora wynosi np. 81%

jest to sprawność optyczna tzn. sprawność dla przypadku, w którym temperatura absorbera i otoczenia jest ta sama – wielkość teoretyczna

powierzchnia kolektora wynosi np. 2,5 m2

nie ma informacji o jakiej powierzchni jest mowa; najczęściej dotyczy ona powierzchni brutto – po obrysie zewnętrznym, nie ma ona znaczenia przy określaniu uzysku energii z kolektora (w szczególności dla kolektorów próżniowych stosunek powierzchni użytkowej do całkowitej może wynosić ok 60%!)

Informacje, które można uzyskać od dostawców urządzeń a rzeczywistość

„informacje handlowe”

rzeczywistość

moc kolektora – wyznacznik użyteczności urządzenia

w przypadku kolektorów parametr bardzo zmienny, osiągany w najlepszych warunkach, a przez to teoretyczny

uzysk energii z kolektora np. do 890 kWh/m2a;

gwarantowany uzysk 525 kWh/m2a

wielkość odniesiona do innych warunków klimatycznych (i warunków laboratoryjnych) lub dotyczy samego urządzenia, bez uwzględnienia innych elementów instalacji;

rzeczywiste warunki pracy: dla najlepszych kolektorów do 600 kWh/m2a (kolektory próżniowe rurowe jednościenne, przepływ bezpośredni), najlepsze płaskie ok. 450 kWh/m2a, przeciętne kolektory rurowe dwuścienne z rurką ciepłą ok. 400 kWh/m2a

sprawność kolektora przedstawiana w postaci absorpcji 95% i emisji 5%.

dane dotyczą samego absorbera (parametry osiągane przez każdy absorber selektywny) – nie mają nic wspólnego ze sprawnością osiąganą przez kolektor;

nie uwzględnia się powłoki szklanej, pustki powietrznej, sposobu łączenia absorbera z orurowaniem, jak też mechanizmu przekazywania ciepła do czynnika roboczego

sprawność kolektora wynosi np. 81%

jest to sprawność optyczna tzn. sprawność dla przypadku, w którym temperatura absorbera i otoczenia jest ta sama – wielkość teoretyczna

powierzchnia kolektora wynosi np. 2,5 m2

nie ma informacji o jakiej powierzchni jest mowa; najczęściej dotyczy ona powierzchni brutto – po obrysie zewnętrznym, nie ma ona znaczenia przy określaniu uzysku energii z kolektora (w szczególności dla kolektorów próżniowych stosunek powierzchni użytkowej do całkowitej może wynosić ok 60%!)

Bezpłatna prenumerata