Wymiennik ciepła obrotowy sorpcyjno-entalpiczny

Pasywny odzysk wilgoci w okresie zimowym jest tematem, który na stałe zagościł wśród najczęściej zadawanych pytań przez inwestorów. Głównym powodem, dla którego tak się dzieje jest fakt, że styl życia ludzi (przeważnie siedzący) oraz popularyzacja rozwiązań domowych tj. pralko-suszarka kondensacyjna, roboty sprzątające itd., sprawiają, że zyski pary wodnej w domach stale są coraz mniejsze. Jeżeli do tego faktu dołożymy kwestię regularnej wymiany powietrza przez zastosowanie wentylacji mechanicznej, mamy przepis na problem związany z suchym powietrzem w okresie zimowym.

Rozwiązania, które obecnie zyskują na popularności z uwagi na odzysk wilgoci w okresie zimowym to standardowy wymiennik obrotowy oraz wymiennik przeciwprądowy entalpiczny. Warto jednak wiedzieć, że to nie jedyne możliwości. Firma Komfovent będąca liderem w technologii wymienników obrotowych, jako pierwszy producent na rynku, dysponuje rekuperatorami domowymi, które są wyposażone w wymienniki obrotowe sorpcyjno-entalpiczne.

Czym jest wymiennik obrotowy sorpcyjno-entalpiczny?

Wymiennik obrotowy sorpcyjno-entalpiczny to rozwiązanie, które jest stosowane od dłuższego czasu w centralach wentylacyjnych skierowanych do aplikacji komercyjnych. Pozwala na efektywne, pasywne nawilżanie powietrza w okresie zimowym oraz pasywne osuszanie w okresie letnim. Stosowanie tego typu rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym jest nowością, a jego rosnąca popularność wynika ze wzrostu świadomości inwestorów oraz chęci poprawy komfortu życia.

Budowa obrotowego sorpcyjno-entalpicznego wymiennika ciepła

Budowa i zasada działania

Wymiennik obrotowy sorpcyjno-entalpiczny Komfovent, podobnie jak wymiennik obrotowy standardowy (kondensacyjny), jest wykonany z blachy aluminiowej płaskiej i karbowanej, które są naprzemiennie nawijane na siebie tworząc tzw. masę akumulacyjną.
W technologii sorpcyjnej stosuje się dodatkową powłokę z materiału o silnych właściwościach higroskopijnych, która jest nawijana wraz z blachą aluminiową. Materiałem tym jest zeolit, który sprawia, że cząsteczki wody znajdujące się
w powietrzu o dużej zawartości wilgoci, przylegają do powłoki i są przez nią absorbowane. Wymiennik ciepła obracając się, sprawia, że obecne w warstwie zeolitu cząsteczki wody są odbierane przez powietrze o mniejszej zawartości wilgoci.
Co ważne średnica porów powłoki zeolitowej jest na tyle mała, że pozwala na absorbowanie wyłącznie cząsteczek wody, cząsteczki stałe ze względu na swoją wielkość nie są przez nią absorbowane.

Odzysk wilgoci

W standardowym wymienniku obrotowym odzysk wilgoci jest możliwy tylko w okresie zimowym. Wynika to z faktu, że jej przekazywanie jest możliwe wyłącznie w przypadku wystąpienia zjawiska kondensacji wilgoci, które w okresie letnim jest praktycznie niemożliwe do uzyskania (wyjątkiem mogą być warunki brzegowe).
W wymienniku obrotowym sorpcyjno-entalpicznym odzysk wilgoci jest możliwy bez wystąpienia zjawiska kondensacji, ponieważ powłoka zeolitowa dzięki swoim właściwościom higroskopijnym może absorbować wilgoć bezpośrednio ze strumienia powietrza. Dynamika procesu odzysku wilgoci jest tu ściśle uzależniona od parametrów powietrza tj. temperatury oraz wilgotności. Przykładowo, jeżeli zawartość wilgoci w powietrzu czerpanym z zewnątrz oraz wyciąganym z domu jest taka sama, w wymienniku wystąpi wyłącznie odzysk chłodu (w przypadku wystąpienia różnicy temperatury), natomiast proces odzysku wilgoci nie wystąpi.

Okres zimowy

W okresie zimowym wymiennik obrotowy sorpcyjno-entalpiczny powoduje odzysk wilgoci z powietrza wywiewanego z domu. Oznacza to, że częściowo wilgoć, która jest kumulowana w domu jest zawracana, tym samym nawilża powietrze czerpane z zewnątrz o niskiej zawartości wilgoci. Zaletą wymiennika obrotowego sorpcyjno-entalpicznego jest to, że stale odprowadza wilgoć ze struktury wymiennika, co przekłada się na niższą temperaturę przemarzania, która według badań Komfovent wynosi aż do -35oC.
W przypadku technologii sorpcyjnej sprawność odzysku wilgoci wynosi nawet do 90%, co sprawia, że rozwiązanie to jest najlepszym pasywnym sposobem kontroli wilgotności powietrza w domach. W skrajnych warunkach, gdzie zastosowanie rekuperatora Domekt z wymiennikiem sorpcyjno-entalpicznych nie pozwoli na osiągnięcie komfortowych warunków w kontekście wilgotności powietrza, możliwe jest zastosowanie dodatkowego nawilżacza. W takim przypadku warto pamiętać, że obecność wymiennika sorpcyjno-entalpicznego zmniejszy ogólne zapotrzebowanie na wilgoć co przekłada się na koszty inwestycyjne – mniejsza wymagana moc oraz eksploatacyjne tj. mniejsza ilości zużytej wody oraz krótszy sezonowy czas pracy.

Okres letni

W okresie letnim zmagamy się ze zbyt wysoką wilgotnością powietrza zewnętrznego, szczególnie w okresach deszczowych. Wymiennik obrotowy sorpcyjno-entalpiczny w tym czasie również pracuje, natomiast sam odzysk wilgoci odbywa się od powietrza zewnętrznego o wysokiej wilgotności do powietrza wywiewanego z budynku, które zawiera mniej wilgoci. Dzieje się tak za sprawą warstwy zeolitu, która absorbuje nadmiar wilgoci, całość procesu przekłada się na lepsze warunki wewnątrz domu.
Zaletą pasywnego osuszania powietrza w okresie letnim, jest mniejsza wymagana moc potrzebna do schłodzenia pomieszczeń. Stały odzysk chłodu na wymienniku obrotowym oraz pasywne osuszanie dzięki powłoce zeolitowej sprawiają, że koszty eksploatacji układów klimatyzacyjnych są niższe nawet o 50% w stosunku do standardowych rozwiązań. Dodatkowo, niższa moc potrzebna do klimatyzowania pomieszczeń to również niższe koszty inwestycyjne – można zastosować urządzenia o niższej mocy.

Koszty zakupu rekuperatora Komfovent Domekt z wymiennikiem obrotowym sorpcyjno-entalpicznym są wyższe zaledwie o 5% w stosunku do standardowego wymiennika obrotowego, a inwestycja ta daje wymierne korzyści. Wymiennik ten w sposób znaczący wpływa na komfort życia zarówno w okresie letnim, jak również zimowym. Zimą bez żadnego zabezpieczenia w postaci np. wstępnej nagrzewnicy elektrycznej wymiennik pracuje w sposób ciągły, uzyskując sprawność odzysku na poziomie 80÷85%, zadba również o odpowiednią wilgotność powietrza, bez ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem np. centralnego lub miejscowych nawilżacza powietrza. Latem wymiennik pasywnie osuszy powietrze, co użytkownik szczególnie odczuje podczas deszczu, natomiast w przypadku stosowania klimatyzacji obniży koszty jej eksploatacji oraz początkowe koszty inwestycyjne. Rekuperatory Komfovent Domekt z wymiennikiem obrotowym sorpcyjno-entalpicznym są dostępne w zakresie wydajności 50-800 m3/h, a ich generalnym dystrybutorem jest firma VENTIA.

Bezpłatna prenumerata