Wilo pomaga obniżyć rachunki za energię

Nawet 80% oszczędności energii dzięki wymianie pomp na energooszczędne

Rozwiązania w zakresie oszczędności zużycia energii elektrycznej, a tym samym ekologii są w dzisiejszych czasach szczególnie ważne. Ewolucja pomp Wilo w kierunku energooszczędnych i wysokosprawnych rozwiązań znajduje odzwierciedlenie w niższych kosztach za energię elektryczną.

Obejrzyj  Film ile można zaoszczędzić na wymianie pompy

W wyniku ostatnich wydarzeń politycznych na świecie, dostawcy energii gwałtownie podnoszą ceny. Ale to zaledwie wierzchołek góry lodowej, ponieważ na terenie Europy energia elektryczna drożeje od lat – i niestety obecnie nie widać końca wzrostu cen tego surowca.
Pompy stanowią duży potencjał oszczędności zużycia energii elektrycznej przy stosunkowo niskich nakładach inwestycyjnych i biorąc pod uwagę łatwość ich wymiany w krótkim czasie. Wilo jest liderem w zakresie technologii pompowych o wysokiej sprawności dla wielu obszarów zastosowania. Dzięki najnowszej technologii silników i wielu możliwościom sterowania nasze produkty umożliwiają oszczędność energii elektrycznej do nawet 80% (w zależności od obszaru zastosowania) w porównaniu z przestarzałymi pompami stałoobrotowymi.

Warto postawić na sprawność energetyczną i innowacyjność: zachęcamy do wymiany przestarzałych, stałoobrotowych pomp i przyłączenia się do naszej akcji „ecolution”!

Pompy Wilo – z korzyścią dla każdego

… dla Projektanta
Podczas projektowania większych obiektów budowlanych wybór właściwej armatury i elementów wykonawczych instalacji grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych ma kluczowe znaczenie dla niezawodnego procesu realizacji inwestycji i późniejszej eksploatacji. Uwzględniając innowacyjne produkty Wilo w projekcie budowlanym, można już na wczesnym etapie zapewnić energooszczędną i ekonomiczną eksploatację przyszłej nieruchomości. W zależności od segmentu, pompy typu Wilo-Stratos MAXO, Wilo-Helix 2.0-VE czy Wilo-Actun ZETOS zużywają tylko ułamek energii w porównaniu z konwencjonalnymi pompami stałoobrotowymi.
Za pomocą narzędzia doboru Wilo-Select 4 dostępnego online każdy projektant może w kilku krokach sprawdzić, które z produktów Wilo są odpowiednie dla projektowanego obiektu. Może również skorzystać z pomocy Inżynierów Wilo, który udzieli niezbędnego doradztwa.
Wybierając rozwiązania Wilo, projektanci chronią środowisko, dbają o portfel przyszłych najemców i spokój inwestora. To wybór z korzyścią dla wszystkich!

Wilo-Stratos PICO pozwala zaoszczędzić do 6600 kWh energii w ciągu 15 lat oraz do 13 000 zł w ciągu 15 lat. Profil obciążenia Blauer Engel (6000 godz./rok), cena energii elektrycznej: 1,40 zł, przyjęty roczny wzrost ceny energii elektrycznej 5%, okres analizy 15 lat, Wilo-Stratos PICO 25/0,5-6 w porównaniu z Wilo-Star-RS 25/70r

Kalkulator oszczędności

Kalkulator oszczędności informuje o potencjale oszczędności na kosztach prądu i emisji CO2 przy zastosowaniu pompy o najwyższej sprawności Wilo w porównaniu ze starą nieregulowaną pompą grzewczą.
Po wprowadzeniu ogrzewanej powierzchni użytkowej lub wskazaniu poboru mocy starej pompy nieregulowanej, obliczany jest potencjał oszczędności kosztów energii oraz możliwa redukcja emisji CO2.
Miejscową taryfę prądową i roczną stopę inflacji można w prosty sposób ustawić za pomocą kółka wyboru. Przy kalkulacji potencjału oszczędności emisji CO2 stosowane są krajowe wartości emisji CO2 na jeden kWh, np. w Niemczech 0,575 kg CO2/kWh.

Kalkulacja ze wskazaniem poboru mocy
Przy kalkulacji kosztów energii elektrycznej starej nieregulowanej pompy grzewczej pobór mocy z 6000 godzin pracy rocznie jest mnożony przez współczynnik korekty wynoszący 0,7 dla profilu obciążenia oraz wybraną taryfę prądową.
Przy kalkulacji kosztów energii nowej pompy o najwyższej sprawności Wilo pobory mocy zgodnie ze stanami roboczymi profilu obciążenia Blauer Engel w odniesieniu do 6000 godzin pracy rocznie są mnożone przez wybraną taryfę prądową. Z różnicy między obydwoma obliczeniami wynika roczny potencjał oszczędności.

Obliczenie przy wskazaniu ogrzewanej powierzchni mieszkalnej
Obliczenie jest oparte na porównaniu pompy o najwyższej sprawności Wilo-Stratos PICO 25/1-6 i starej nieregulowanej pompy grzewczej Wilo-Star-RS 25/70r.
To przybliżone średnie wartości dla trzyosobowego gospodarstwa domowego, nie zastępują więc dokładnej kalkulacji potencjału oszczędności energii pompy grzewczej.

Przejdź  Kalkulator oszczędności

… dla Instalatora
Twój Klient jest zadowolony wtedy, gdy ogrzewanie działa niezawodnie, a rachunek za energię elektryczną nie obciąża nadmiernie jego portfela. Ten drugi warunek może być obecnie trudny do spełnienia, ponieważ ceny energii elektrycznej gwałtownie rosną. Dlatego właściciele domów doceniają wszelkie porady dotyczące sposobów oszczędzania energii. Warto wskazać Klientom, że przejście na pompy o najwyższej sprawności opłaca się w każdym indywidualnym przypadku.
Niewielka inwestycja – duży efekt dla portfela.
Przechodząc na pompy Wilo-Stratos PICO o wysokiej sprawności, pomagasz swoim Klientom zaoszczędzić nawet 80% energii elektrycznej w porównaniu z pompami stałoobrotowymi.
Potrzebujesz pomocy w analizie stanu pomp swoich klientów pod kątem ich proaktywnej wymiany?
Wilo służy natychmiastowym doradztwem przy pomocy łatwej w użyciu aplikacji Doradca Wilo.
Wilo udostępnia też listę zamienników, prosto jest więc dobrać odpowiedni typ bardziej wydajnej pompy, która może zastąpić starą pompę.

*Profil obciążenia Blauer Engel (6000 godz./rok); cena energii elektrycznej: 1,40 zł, przyjęty roczny wzrost ceny energii elektrycznej 5%, okres analizy 15 lat, Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-10 w porównaniu do TOP-S 30/10 1~ i Wilo-Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0Xx w porównaniu do Wilo-Veroline IPL 65/140-4/2,
**Profil obciążenia „Booster load profile” (6.000 godz./rok), cena energii elektrycznej: 1,40 zł, przyjęty roczny wzrost ceny energii elektrycznej 5%, okres analizy 15 lat, Wilo-Helix2.0-VE 1005-1/16/E/S/3 w porównaniu do Wilo-Multivert MVI 808 -1/16/E/3~400-50-2 oraz Wilo-MHIL 506 -E-3-400-50-2 w porównaniu z Wilo-Medana CH3-LE.404-1/E/3/10T,
***Profil obciążenia: praca z pełnym obciążeniem (ang. full load operation) (7300 godz./rok); cena energii elektrycznej: 1,40 zł, przyjęty roczny wzrost ceny energii elektrycznej 5%, okres analizy 15 lat, Wilo-Zetos K8.70-4 / NU511-4/30 w porównaniu z Wilo-NK86-4 / NU611-2/34 oraz profil obciążenia: praca z pełnym obciążeniem (ang. „full load operation”), (2.920 godz./rok), cena energii elektrycznej: 1,40 zł, przyjęty roczny wzrost ceny energii elektrycznej 5%, okres analizy 15 lat, Wilo-Rexa SOLID-Q 15-52+FKT 20.2/32-P5 w porównaniu z Wilo-EMU FA15.44+FKT27.1-4/22K

… dla Zarządcy obiektu
Wymiana pomp pozwala zaoszczędzić Użytkownikowi instalacji kilkanaście tysięcy złotych rocznie.
Niezawodność pracy dzięki skutecznemu, a przede wszystkim wydajnemu zaopatrzeniu w energię ma dla Użytkowników budynków kluczowe znaczenie. Instalacje grzewcze i klimatyzacyjne często kryją w sobie deficyty ekonomiczne, które w dłuższej perspektywie zwiększają koszty eksploatacji nieruchomości.
Wymieniając pompy w systemach grzewczych, klimatyzacyjnych chłodniczych czy zaopatrzenia w wodę na produkty Wilo, Zarządca zapewnia sobie nie tylko ich bezproblemową pracę, ale również tak ważną obecnie efektywność zużycia energii.
Pozwala to zaoszczędzić kilka tysięcy kilowatogodzin energii rocznie, co przekłada się na kilkanaście tysięcy złotych – to oszczędności, które z pewnością można sensowniej wykorzystać w innych obszarach.

… dla Użytkownika w segmencie gospodarki wodnej
Ponad 50 procent oszczędności energii dzięki rozwiązaniom od Wilo.
Wymagania stawiane komunalnej gospodarce wodnej są nie tylko złożone, ale też stale rosną. Niezawodność i bezpieczeństwo pracy mają niewątpliwie charakter priorytetowy, ale w obliczu szybko rosnących cen energii elektrycznej, poziom jej zużycia staje się równie ważny.
To Użytkownik ponosi konsekwencje rosnących cen energii – Wilo pomaga temu zaradzić.
Pompy i systemy pompowe Wilo gwarantują nie tylko wysoką niezawodność i bezpieczeństwo pracy urządzeń w systemach gospodarki wodno-ściekowej, ale zdobywają także uznanie w zakresie energooszczędności. Obok pokazujemy przykład, który ilustruje, ile energii elektrycznej możesz zaoszczędzić w ciągu 15 lat.

…Użytkownik w segmencie techniki budynków
Niezawodność i bezpieczeństwo pracy mają niewątpliwie charakter priorytetowy w systemach zaopatrzenia w wodę, ale w obliczu szybko rosnących cen energii elektrycznej, poziom jej zużycia oraz potencjał dalszych oszczędności staną się równie ważne.
Wymiana pomp na pompy Wilo to szybka amortyzacja i wysoki potencjał oszczędności w dużych budynkach. Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo czy zaopatrzenie w wodę: dzięki pompom i systemom pompowym Wilo można zaoszczędzić nawet ponad 70% kWh energii w porównaniu z konwencjonalnymi pompami stałoobrotowymi.

Bezpłatna prenumerata