Wilo kompleksowo dba o jakość wody w instalacjach

Od pomp, przez naczynia wzbiorcze, separatory, po odpowietrzniki miejscowe

Wilo systemowo podchodzi do zapewnienia odpowiedniej jakości wody w instalacjach. Bazując na swoim długoletnim doświadczeniem w technice pompowej, wzbogaca ofertę o nowe rozwiązania, takie jak separatory zanieczyszczeń, systemy od odgazowania oraz systemy stabilizacji ciśnienia. Tym samym Wilo staje się systemowym dostawcą spokoju zarówno dla wykonawców, projektantów, jak i użytkownika końcowego. Systemowe podejście nie dotyczy tylko i wyłącznie wprowadzenia dodatkowych produktów do oferty Wilo. Użytkownik końcowy bowiem, który zastosuje pompy obiegowe oraz systemy jakości wody Wilo, otrzyma dodatkowy Pakiet Bezpieczeństwa w postaci przedłużenia gwarancji na wszystkie urządzenia do 5 lat.

 

W instalacjach grzewczych i chłodniczych występuje sporo niekorzystnych zjawisk związanych z wodą jako medium i zmianą jej temperatury, jak korozja, osadzanie się kamienia, czy zanieczyszczenie mikrobakteryjne wody. Są one przyczyną nadmiernego zużycia energii, słabej wydajności systemu oraz jego awaryjności, mogą również spowodować konieczność wcześniejszej wymiany instalacji i jej elementów. Dbałość o jakość wody w zamkniętych instalacjach grzewczych i układach chłodzenia i jej odpowiednie uzdatnianie to gwarancja sprawnie pracującej instalacji, czyli niezawodnej, cichej, z przepływem zapewniającym dostarczenie wymaganej energii.
Aby jednak tak było, trzeba w instalacji m.in. stabilizować ciśnienie, usuwać powietrze i zanieczyszczenia.

Stabilizacja ciśnienia

Wytyczne projektowania wodnych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach, w których czynnikiem ciepła jest woda, zawarte są w polskiej normie PN-EN 12828. Kryteria projektowania odnoszą się do wodnych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach z maksymalną temperaturą pracy nieprzekraczającą 105ºC. Norma PN-EN 12828 zwraca uwagę, aby instalacja grzewcza wyposażona była w urządzenia do regulacji i utrzymywania odpowiedniego ciśnienia, w celu zapewnienia w niej minimalnego ciśnienia roboczego. Spełnienie tego warunku, przy zachowaniu dobrej praktyki inżynierskiej podczas montażu i pierwszego uruchomienia, w znaczący sposób pozwoli zmniejszyć negatywne skutki pracy instalacji w warunkach, w których wartość minimalnego ciśnienia roboczego nie jest zachowana.


Wilo-Sinum – układy pompowe

Układy grzewcze i chłodzenia wykorzystują wodę do transportu energii, ponieważ jest to najbardziej opłacalne medium. Woda zwiększa swoją objętość, kiedy zostaje ogrzana i zmniejsza ją, kiedy jest schłodzona.
W przypadku układów zamkniętych o dużej objętości lub wysokości statycznej tradycyjne naczynia wzbiorcze nie są najbardziej efektywnym rozwiązaniem pod względem ciśnienia pracy lub wykorzystania przestrzeni. Do takich właśnie układów Wilo proponuje gotowe układy pompowe Wilo-Sinum ze zbiornikiem wyrównawczym i urządzeniami sterującymi. Propozycja obejmuje szeroką gamę modeli, o wysokich wydajnościach i różnorodności, która może być dodatkowo wzmocniona przez dodanie licznych elementów wyposażenia dodatkowego. Dzięki temu urządzenia wyrównawcze Wilo-Sinum mogą być wykorzystywane w wielu różnych sytuacjach.

Wilo-Sinum to gotowe układy pompowe do podwyższenia ciśnienia, odpowietrzania i uzupełniania wody w zamkniętych układach grzewczych (zgodnie z normą EN 12828) oraz układów wody lodowej (chłodzącej).

Naczynie wzbiorcze o wyrównanym ciśnieniu Wilo-Sinum jest dobierane w zależności od całkowitej objętości układu i obciążenia kotła lub agregatu chłodniczego. Zbiornik Wilo-Sinum zapewnia 80% wydajności niezależnie od wysokości statycznej układu.
Jest to doskonałe rozwiązanie dla dużych lub wysokich systemów, w których zastosowanie urządzeń wyrównawczych z seryjną membraną jest ograniczone.

Wilo zadbało o kompleksowe wyposażenie układu pompowego, oferuje więc m.in.: giętkie przyłącza, trójniki, zabezpieczenie przed przepływem wstecznym dla systemów podtrzymywania ciśnienia kontrolowanych pompą do instalacji wody grzewczej i lodowej (chłodzącej), opcjonalne urządzenia sterujące, a także czujniki pęknięcia membrany, analogowy moduł sygnalizacji (0-10 V) objętości zbiornika (0-100%) i ciśnienia systemu (0-16 barów), czy moduł karty SD.

Urządzenia do odpowietrzania i separatory powietrza/zabrudzeń

Systemy, w których woda jest odpowiednio odpowietrzona i wolna od zanieczyszczeń, są bardziej wydajne, generują mniej hałasu i mają dłuższą żywotność. W produktach Wilo zastosowano sprawdzone i innowacyjne technologie usuwania powietrza i cząstek stałych z wody, wykorzystujące koalescencję i redukcję prędkości przepływu.
Zarówno w zastosowaniach domowych, jak i komercyjnych z dużymi układami grzewczymi i chłodzenia, produkty Wilo do automatycznego odpowietrzania i separatory powietrza/zabrudzeń stanowią najbardziej efektywne rozwiązanie.

Miejscowe odpowietrzniki automatyczne
Woda w instalacji zawiera powietrze, które może prowadzić do korozji i zmniejszać przepływ ciepła. Odpowietrzniki pływakowe serii Wilo-Carus są montowane w miejscach, gdzie gromadzi się powietrze. Powietrze zbiera się w urządzeniu, powodując opadnięcie pływaka i otwarcie zaworu uwalniającego powietrze. Następnie ciśnienie wody wypycha powietrze na zewnątrz, pływak unosi się i zamyka zawór.
Wilo-Carus wykonane są z mosiądzu. Większość typów jest wyposażona w zawór odcinający ułatwiający montaż i demontaż.

Separatory
Usuwają powietrze i zabrudzenia z wody systemowej, wydłużając tym samym żywotność pomp, kotłów, urządzeń sterujących i innego wyposażenia dodatkowego systemu. Przeznaczone są do stosowania w zamkniętych układach grzewczych i chłodzenia.

…powietrza
Wilo oferuje szeroką gamę separatorów powietrza pod nazwą handlową Wilo-Voda Air, w tym separatory do instalacji poziomych, pionowych, czy specjalne separatory powietrza wykonane ze stali z technologią Dual Zone Flow Diversion. Opatentowane rozwiązanie Dual Zone Flow Diversion łączy wszystkie obecne technologie oddzielania cząsteczek powietrza i zabrudzeń od wody systemowej: koalescencję, obniżenie prędkości przepływu i spadek ciśnienia. Pod wpływem koalescencji, mikropęcherzyki przyczepiają się do metalu i innych powierzchni, obniżenie prędkości przepływu wody systemowej powoduje uniesienie pęcherzyków powietrza, a spadek ciśnienia uwalnia gazy rozpuszczone w przetłaczanym medium. Połączenie tych trzech technologii wraz z optymalnym przepływem w systemie gwarantuje najlepszy wynik.

…zabrudzeń
Separatory zabrudzeń Wilo-Voda Dirt chronią kotły, pompy i wyposażenie przed uszkodzeniami spowodowanymi osadzaniem się cząstek zabrudzeń.

….połączone separatory powietrza/zabrudzeń
Separatory powietrza Wilo-Voda Air & Dirt usuwają nawet najmniejsze mikropęcherzyki i drobne cząsteczki zabrudzeń i z wody systemowej.

Automatyczne systemy odgazowania i uzupełniania

Do aktywnego odgazowania i automatycznego uzupełniania zamkniętych układów ogrzewania i chłodzenia służą Wilo-Tagus vac. Te ciśnieniowe odpowietrzniki stopniowe wykorzystują próżnię do wysokowydajnego odgazowywania systemów zamkniętych. Ponadto Wilo-Tagus vac zapewnia automatyczne uzupełnianie systemu po odgazowaniu wody uzupełniającej. Może być stosowany w połączeniu z urządzeniem wyrównawczym ciśnienia Wilo-Sinum.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017