W Internecie szukamy informacji o produktach!

Natomiast kupujemy – częściej stacjonarnie

Internet jest jednym z podstawowych źródeł informacji o produktach i usługach również w branży grzewczo-instalacyjnej (w skrócie G-I). Decyzja o wyborze systemu grzewczego wymaga uwzględnienia czynników nie tylko technicznych, ale i ekonomicznych oraz ekologicznych.

Internet w szeroko pojętej branży grzewczo-instalacyjnej zajmuje czołową pozycję pod względem dostarczania informacji zarówno fachowcom, jak i klientom. Im trudniejsza jest decyzja zakupowa przed jaką staje klient, im więcej ma potrzeb informacyjnych, tym więcej znajduje się powodów do szukania informacji o produktach, systemach, kosztach inwestycji i użytkowania oraz zasięgania opinii innych na popularnych forach internetowych czy też za pomocą mediów społecznościowych. 

Internet stanowi także cenne źródło informacji związanych z zainteresowaniem poszczególnymi produktami, czy systemami. Pozwala on śledzić wieloletnie trendy zainteresowania i prognozować rozwój rynku, a przynajmniej poziom zainteresowania poszczególnymi produktami czy systemami.

Przełożenie uzyskanych statystyk na sprzedaż nie zawsze będzie następowało wprost, gdyż dochodzi tu szereg innych czynników, jak chociażby fakt czy dany produkt należy do nowych technologii (np. fotowoltaika) i wzbudza jedynie zwiększoną ciekawość, czy też jest to tradycyjny produkt, który cechuje się już wyraźną sezonowością zainteresowania w określonych porach roku (np. kotły, grzejniki). Do analizy posłużyły dane uzyskane z takich narzędzi jak Google Adwords i Google Trends, które poddano odpowiedniej analizie.

Potencjał i trendy zainteresowania urządzeniami grzewczymi w latach 2010-2017

Do najpopularniejszych segmentów branży G-I należą kotły oraz grzejniki. Zainteresowanie kotłami w 2017 roku wzrosło po raz drugi z rzędu w stosunku do roku poprzedniego (podobnie jak dla grzejników, nieprezentowanych już na rys.1). Był to wzrost wyraźny i podyktowany w znacznej mierze rosnącą presją konieczności poprawy jakości powietrza w ramach walki ze zjawiskiem smogu. Wzrost zainteresowania w 2017 roku dotyczył także rekuperacji. Jest ona wyjątkiem w porównaniu do innych grup produktów, ponieważ zainteresowanie nią rośnie stale rok do roku (rys.1). Niższe potrzeby informacyjne dotyczyły pomp ciepła, fotowoltaiki oraz kolektorów słonecznych (rys.1). Wzrósł niewątpliwie poziom wiedzy o tych urządzeniach i obecne zapytania są bardziej konkretne, dotycząc częściej konkretnych typów, cen, możliwości dofinansowania i dostawców (-dalsza część raportu).

Internet w Polsce – kilka aktualnych faktów

  • Blisko 82% gospodarstw domowych posiada dostęp do Internetu, w tym 78% do szerokopasmowego Internetu [1].

  • Najczęściej wykonywane czynności przez Internatów to w kolejności: – szukanie produktów i marek (62%), – porównywanie cen produktów i usług (59%), – korzystanie z Facebook (59%), – przeglądanie wiadomości (55%), – zakupy online (53%), – płacenie rachunków (51%), – szukanie sklepów przed wizytą w nich (47%) [2].

  • Źródłem poszukiwania informacji o produktach są w pierwszej kolejności: strony sklepów internetowych, wyszukiwarka (Google), porównywarki cen [2]

  • Kupno materiałów budowlanych i wykończeniowych (analogicznie instalacyjnych) dokonywało ok. 21% .internautów, co lokuje ja na końcu rankingu (dla porównania odzież 73%, a sprzęt RTV/AGD 58% [2].

  • Efekt ROPO („informacja w Internecie i później zakup w tradycyjnym sklepie”) dotyczy w wysokim stopniu materiałów budowlanych i wykończeniowych (analogicznie instalacyjnych): 45% osób co oznacza 2 miejsce w rankingu produktów [2].

  • Informacje na temat ograniczenia zużycia energii w domu najczęściej szukano w Internecie (62% os.), a dopiero później w innych mediach (21% os.), u profesjonalistów (17% os.), w poradnikach (6% os.) [3].

Pełna wersja artykułu do pobrania w wersji PDF
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017