Unofix QR rozwiązaniem na problemy w systemach c.o. z pionami „świecowymi”

Z oferty firmy Oventrop

System Unofix można stosować do modernizacji pionowych i poziomych instalacji 1-rurowych oraz do równoważenia i regulacji temperatury powrotu w pionach świecowych w instalacji 2-rurowej.
Unofix pozwala uzyskać duże oszczędności energii przy stosunkowo niewysokich nakładach.
Unofix QR to armatura, w skład której wchodzą zawór Cocon QTZ i głowica Uni RTLH. Armatura równoważy hydraulicznie i ogranicza temperaturę powrotu w obiegu przy jego częściowym obciążeniu.

Gdzie i dlaczego Unofix QR?

Decyzja o remoncie instalacji c.o. w blokach budowanych w Polsce do połowy lat 90. XX wieku wiąże się często z koniecznością rozwiązania problemu pion.w grzejnych (tzw. „świecowych”). Za starych czas.w był to często spotykany sposób ogrzewania małych łazienek.
W pionie grzejnym nie ma możliwości montażu termostat.w regulujących temperaturę pomieszczeń. Przy częściowym obciążeniu instalacji c.o. – występującym np. w następstwie pojawienia się zysk.w ciepła lub dobrania zbyt wysokiej krzywej grzewczej – termostaty zamontowane przy grzejnikach zasilanych z typowych pion.w przymykają się. W instalacji rośnie ciśnienie dyspozycyjne, powodując niepożądane zjawisko wzrostu przepływu i temperatury powrotu w pionach świecowych (klasyczna „spinka”). Temperatura w ogrzewanych łazienkach rośnie w sposób niekontrolowany. Zlecający remont decydują często o wycięciu pion.w grzejnych i montażu pionu 2-rurowego oraz małych grzejnik.w łazienkowych. Decyzja jak najbardziej prawidłowa, ale …podrażająca koszty i zwiększająca uciążliwość rob.t modernizacyjnych. Oventrop proponuje rozwiązanie tańsze i mniej kłopotliwe, pozwalające uniknąć opisanych kłopot.w z funkcjonowaniem pionu świecowego i podnoszące energetyczną sprawność systemu.

Rozwiązaniem tym jest Unofix QR, w którym do ograniczenia temperatury powrotu użyto termostatu UNI RTLH zamontowanego na zaworze Cocon QTZ. Ograniczenie temperatury osiąga się przez zdławienia przepływu. Zdławienie pozwala uniknąć przegrzania układu i umożliwia sprawniejszą regulacją temperatury pomieszczeń.

Aby po zamierzonym obniżeniu temperatury umożliwić instalacji szybki powrót do trybu normalnej pracy – między termostatem i zaworem Cocon QTZ montowany jest nypel dystansowy, który zapewnia w pętli stały, minimalny przepływ.

Unofix QR – budowa i parametry pracy

Unofix QR
jest połączeniem zaworu Cocon QTZ, którego zadaniem jest ograniczanie ustawionego przepływu oraz głowicy termostatycznej typu Uni RTLH kontrolującej bezpośrednio temperaturę czynnika na powrocie.
Dzięki takiemu rozwiązaniu eliminujemy zjawisko zbyt wysokiej temperatury powrotu, co bezpośrednio wpływa na wzrost efektywności energetycznej systemu. Utrzymanie minimalnego przepływu  umożliwia równocześnie szybki powrót do temperatury komfortu po fazie obniżenia.
Temperatura pracy: – 10°C … + 100°C
Max. ciśnienie pracy: PN16
Zakres nastawy temperatury: od 10°C do 70°C

Dodatkowo ograniczenie przepływu do wartości zadanej gwarantuje prawidłowe zrównoważenie hydrauliczne poszczególnych obiegów. Eliminuje się w ten sposób występowanie nadprzepływów, co ogranicza koszty pompowania.
Zapewnienie optymalnej temperatury w pomieszczeniach oraz zagwarantowanie prawidłowych przepływów w poszczególnych obiegach poprzez zastosowanie armatury Unofix QR pozwala zwiększyć efektywność energetyczną systemu, a poza tym – rozwiązuje problemy w tego typu systemach.

(fot. i rys. Oventrop)


Bezpłatna prenumerata