Technik OZE – jak go zdobyć?

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Dokształcanie instalatora – czy potrzebne? „To się nie opłaca” – używasz takiego zwrotu podczas rozmów ze swoimi klientami? Co, jeśli twój klient rozmawia również z innym instalatorem, który przekona go, że jest na bieżąco z najnowszymi technologiami, w możliwie najszerszym ich spektrum? Potrafi to udowodnić i na dodatek zagwarantuje, że wiedzę tę wykorzysta podczas realizacji powierzonego zdania?! A, jeśli do tego konkurencyjna firma zapewnia kompleksową obsługę inwestycji, od projektu po montaż i serwis… wszystkich instalacji? Z pewnością „nie wygrasz klienta” i nie zarobisz. 

 

Można stać w miejscu i oferować dobrze znane tradycyjne rozwiązania. Ale, jak długo taka firma utrzyma się na rynku ?

Cóż…
…konkurencja coraz większa,
…klienci coraz bardziej zainteresowani oszczędzaniem na kosztach eksploatacji budynku, do tego świadomi możliwości, jakie oferuje dzisiejsza technika,
…coraz bardziej też wymagające przepisy prawa zmuszające do oszczędzania energii, gdzie tradycyjne rozwiązania już nie wystarczają;
…coraz więcej przepisów, które obligują instalatora do podnoszenia swoich kwalifikacji: do szkoleń i zdobywania nowych uprawnień lub certyfikatów itd.
Żeby dzisiaj oferować klientom kompleksową obsługę wykonania instalacji w jego domu, instalator musi być hydraulikiem, elektrykiem, a także powinien posiadać wiedzę z zakresu wentylacji i chłodnictwa. Sporo tego, ale wszystko da się zrobić. I nie musi to wymagać dużego wysiłku… Szkolenia, śledzenie prasy branżowej i stron www, może nie wystarczyć. Chociaż, z pewnością pomaga w codziennej pracy i sprawia, że jesteśmy na bieżąco. Czasami, żeby zdobyć potrzebną wiedzę, warto wrócić do „szkoły”.

Technik OZE – dokształcanie zgodnie z MEN

W 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), ułatwiło podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wprowadzając tzw. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ).
Pojawił się też nowy zawód, odpowiadający potrzebom rynku: „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”, określany w skrócie jako: „Technik OZE”.
Kształcenie realizowane jest w formie dwóch kursów:
BD.17 (B.21): Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
BD.18 (B.22): Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Nauka zwykle trwa 2 lata – w pierwszym roku kurs BD.17, w drugim roku – kurs BD.18.
Zajęcia odbywają się zazwyczaj stacjonarnie i w formie zaocznej – zajęcia w weekendy, w siedzibie prowadzącego kursy.
„Zazwyczaj”, bo niektórzy organizatorzy umożliwiają zrobienie obu kursów w ciągu 1 roku szkolnego. Możemy również znaleźć kursy, gdzie zajęcia teoretyczne odbywają się na żywo przez Internet i w godzinach wieczornych. Co więcej, jeśli nie możesz uczestniczyć w danym wykładzie, nic nie tracisz. Wykłady są nagrywane i archiwizowane. Każdy uczestnik kursu może je odtworzyć w dowolnym momencie.
Takie podejście do kształcenia wydaje się być najlepszym rozwiązaniem dla osób, które mają sporo obowiązków zawodowych na głowie i nie zawsze mogą bezpośrednio uczestniczyć w wykładach.
Na kursach realizowany jest program nauczania MEN, który przewiduje kompleksowe kształcenie w zakresie: konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii, instalacji grzewczych, wentylacji i chłodnictwa. Dla wielu instalatorów są to zagadnienia dobrze znaczne z codziennej pracy. Wystarczy więc tylko uzupełnić wiedzę, żeby zdobyć nowy zawód.

Technik OZE – to dopiero początek, czyli o jakie dodatkowe certyfikaty możemy się ubiegać?

Kończąc dany kurs trzeba zdać egzaminy państwowe – praktyczny i teoretyczny.
Posiadając wykształcenie średnie, nawet bez matury, i po zdaniu egzaminów z obu kursów absolwent otrzymuje dyplom państwowy „Technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”. Otrzymuje również Europass, dokument potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, uznawany w krajach UE.
To nie wszystko, bo posiadając dyplom Technika OZE, wystarczy złożyć do UDT wniosek o wydanie Certyfikatu Instalatora OZE i… taki otrzymamy. Bez szkolenia podstawowego i bez egzaminu UDT, a więc znacznie łatwiej i taniej niż w tradycyjny sposób.
Wystarczy złożyć wniosek o wydanie jednego lub nawet wszystkich pięciu Certyfikatów Instalatora OZE, żeby je otrzymać. Ponosząc przy tym tylko koszty wydania danego Certyfikatu. I to wszystko…

Podnosząc swoje kwalifikacje instalator…
…nie tylko zdobywa nową wiedzę i umiejętności. Staje się bardziej konkurencyjny na rynku pracy i może liczyć na wyższe zarobki.
Dla właścicieli firm kursy mogą być doskonałą formą doceniania i premiowania pracowników. Każdy chce rozwijać się i podnosić swoje kwalifikacje. I z pewnością doceni to, że firma to umożliwia.

Szkoła Akademii Viessmann

• kształcenie w zawodzie: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• forma kształcenia: Kwalifikacyjne kursy zawodowe BD.17 (B.21) i BD.18 (B.22)
• zajęcia teoretyczne: na żywo przez Internet, wykłady nagrywane i udostępniane uczestnikom kursów
• zajęcia praktyczne: w wybrane soboty i niedziele, w oddziałach firmy Viessmann: Wrocław, Mysłowice, Piaseczno, Komorniki
• czas trwania nauki: 2 lata
• program kształcenia: podstawa programowa kształcenia w zawodach, zgodnie z rozporządzeniem MEN

Absolwenci Szkoły uzyskują:
• tytuł i dyplom państwowy Technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i Europass,
• po ukończeniu Akademii łatwo mogą uzyskać świadectwa Certyfikowanego Instalatora OZE (UDT) – dla wszystkich 5 OZE, bez dodatkowych szkoleń i bez zdawania egzaminów,
• słuchacze Akademii mogą bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniach otwartych firmy Viessmann,
• w ramach zajęć praktycznych (w 2-letnim okresie nauki), otrzymują bezpłatnie uprawnienia do montażu i uruchamiania urządzeń i systemów firmy Viessmann.

Specjalna oferta dla instalatorów już pracujących w branży:
• Kursy BD.17 (B.21) i BD.18 (B.22) – oba kursy w 1 rok.
• Czesne: 0 zł.

Więcej informacji o Szkole Akademii Viessmann:
• na stronie: www.viessmann.edu.pl,
• telefonicznie: 505 036 015.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017