Tak minął dzień…, czyli święto 70-lecia Termetu

Nie zawsze było łatwo, ale …jest sukces polskich kotłów i podgrzewaczy

To zdarzyło się 15 X 1945 roku, a więc dokładnie 70 lat temu powstał zakład o nazwie Fryborska Fabryka Zegarów we Fryborku, czyli obecnie w Świebodzicach. Tak swoją powojenną działalność rozpoczęła Fabryka Zegarów przy ul. Wałbrzyskiej i tak właśnie rozpoczęła się historia Termetu… – tymi słowami rozpoczął swoje przemówienie Ryszard Satyła, prezes Termet S.A. Na dzień dzisiejszy to jedyny polski producent zajmujący się produkcją oraz dystrybucją nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Przez karty historii firmy Termet i …karty przemówienia prezesa

Siedemdziesiąt lat to olbrzymi szmat czasu i niemożliwym jest rzetelnie przedstawić historię tego okresu w krótkim wystąpieniu. Dlatego podjęliśmy próbę spisania historii naszej firmy w książce, aby pełniej upamiętnić tamte lata, ludzi czy wydarzenia. Bezcenne są w tej sytuacji osobiste relacje bezpośrednich świadków i uczestników tych zdarzeń oraz zgromadzone na przestrzeni tych lat pamiątki, fotografie i przykłady wyrobów, które powstawały we wszystkich fabrykach, poprzednikach dzisiejszego Termetu, a asortyment produkowany na przestrzeni tych 70 lat był bardzo bogaty.

W przedsiębiorstwie wyprodukowano ponad 8 mln szt. podgrzewaczy wody, ponad 700 tys. szt. kotłów c.o., ok. 700 szt. palników i lutownic gazowych, 8,5 mln sztuk programatorów, ok. 7 mln szt. hydrostatów i tyle samo termostatów. Liczba wyprodukowanych lamp turystycznych przekroczyła 400 tys., natomiast kuchenek turystycznych 1,5 mln szt.

Poprzez napisanie książki o historii Termetu, ale też przez zorganizowanie wystawy pamiątek z naszego 70-lecia, chcielibyśmy potwierdzić nasze uznanie i szacunek dla wszystkich pokoleń pracowników naszego przedsiębiorstwa, bez względu na to czy swoje życie zawodowe związali z Zegarami, Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego, Predom-Termet czy Termet S.A.
Zawsze w historii, ale i też dzisiaj, to ludzie, pracownicy byli i są największą wartością firmy, bo bez względu na okoliczności, ustrój polityczno-ekonomiczny czy nierówne warunki prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju, zawsze potrafili znaleźć właściwe, najlepsze rozwiązanie dla firmy.
Historia Termetu to wiele przełomowych momentów decydujących o perspektywach powodzenia i rozwoju firmy. Decyzja z 1969 roku o połączeniu dwóch niezależnych zakładów w jeden, a później podjęcie produkcji serwomechanizmów do układów hamulcowych produkowanych w Polsce i Jugosławii samochodów osobowych i dostawczych, oraz uruchomienie produkcji urządzeń programująco-sterujących dla polskich i nie tylko polskich producentów pralek automatycznych, zmywarek do naczyń, to były decyzje, które na kolejne dziesięciolecia stanowiły o pozycji i kierunkach rozwoju firmy. Wyroby te były niestety dedykowane dla określonych odbiorców i Termet był całkowicie od ich decyzji uzależniony.

Termet w okresie zmian ustrojowych w Polsce…

Zmiana ustroju polityczno-ekonomicznego w latach 90., której jednym z zasadniczych elementów był szeroki program prywatyzacji, wywarła wielki wpływ na losy Termetu.
Przedsiębiorstwa państwowe, takie jak Predom-Termet, FSO czy Polar, stanęły przed dylematem, jaką formę prywatyzacji przyjąć. Można było skorzystać z zaproszenia do programu komercjalizacji, co oznaczało pozbawienie się decydującego głosu o przyszłości firmy i wręcz oddanie jej obcemu inwestorowi albo podjęcie próby prywatyzacji z udziałem pracowników w celu przejęcia majątku przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, czyli tzw. leasing pracowniczy.

Termet zdecydował się na prywatyzację, utworzono spółkę pracowniczą, która zwróciła się do Ministerstwa Gospodarki z prośbą o wykup przedsiębiorstwa. Od 1 stycznia 1996 r. zakład przekształcił się w spółkę akcyjną pn. Termet S.A.

 Wiek XXI w fimie Termet

Ostatnie lata Spółki to czas potwierdzania pozycji lidera na polskim rynku techniki grzewczej z jednoczesnym aktywnym poszukiwaniem nowych rynków dla naszych produktów. To, że ten czas został przez nas dobrze przepracowany, świadczy obecność Termetu na rynkach: Azerbejdżanu, Białorusi, Chin, Mołdawii, Rosji, Ukrainy. Dzięki zagranicznym partnerom 40% produkcji dociera do odbiorców w ich krajach. Ciągle jednak ponad połowę sprzedaży Termet odbierają krajowi partnerzy firmy.

Termet stale rozwija sieć Autoryzowanych Serwisantów oraz Instalatorów.
Na dzień dzisiejszy firma Termet zrzesza ok. 380 Autoryzowanych Serwisantów i ponad 1400 Autoryzowanych Instalatorów. Firma dysponuje również 12 ośrodkami szkoleniowymi w całym kraju i kilkunastoma placówkami szkoleniowymi poza jego granicami.

Dzisiejsze święto Rodziny Termetu to też okazja do podziękowania osobom, które na co dzień wspierają nasze działania zawodowe i z pewnością bez nich nie dalibyśmy rady osiągnąć takich sukcesów. Dziękuję więc naszym wszystkim najbliższym za to, że możemy robić to, co lubimy i razem: pracownicy Społki, nasi partnerzy handlowi wraz ze swoimi najbliższymi stanowimy jedną rodzinę o nazwie TERMET.

 Tak świętowano jubileusz 70-lecia powstania Termet

16 października 2015 r. w Zamku Książ, w trzecim co do wielkości zamku w Polsce odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa firmy Termet S.A. Część oficjalna Gali odbyła się w reprezentacyjnej Sali Maksymiliana, gdzie prezes Ryszard Satyła oraz wiceprezes Jerzy Humeńczuk wręczyli wyróżnienia ponad 40 Partnerom Handlowym, za ich szczególny wkład oraz zaangażowanie we współpracę z firmą Termet.
Podczas części oficjalnej przedstawicielom firmy Termet Wojewoda Dolnośląski – Tomasz Smolarz wręczył w im. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej złote medale za długoletnią służbę, jak również na podstawie decyzji Ministra Infrastruktury odznaki honorowe za zasługi dla budownictwa.
Uwieńczeniem części oficjalnej było uhonorowanie firmy Termet Złotym Kluczem Instalatora, za całokształt działalności gospodarczej w minionych 70 latach, a w szczególności za innowacyjne rozwiązania techniczne i polski charakter firmy, jak również za dbałość w zrównoważony sposób o wszystkich swoich interesariuszy tj. pracowników, klientów i kontrahentów oraz za odpowiedzialny stosunek do środowiska naturalnego. Statuetkę Złotego Klucza Instalatora prezesowi zarządu firmy Termet wręczył prezes zarządu Dolnośląskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Ireneusz Jerzyk.
Część artystyczno-rozrywkowa odbyła się natomiast w Sali Balowej Zamku, a uświetnił ją występ Piotra Bałtroczyka, który był początkiem dobrej zabawy, trwającej do późnych godzin nocnych.

Wystawa „dworcowa”
Wszyscy zaproszeni goście mieli również możliwość odwiedzenia wystawy dokumentującej 70-lecie istnienia firmy, która w ramach obchodów Jubileuszu udostępniona została w Sali Wystawienniczej odrestaurowanego Dworca PKP w Świebodzicach.
Archiwalna dokumentacja i fotografie, zdobyte na przestrzeni lat odznaczenia i wyróżnienia, jak również niemal zabytkowe – z dzisiejszej perspektywy – kotły gazowe oraz inne  interesujące eksponaty oraz produkowane produkty były dla odwiedzjących doskonałym źródłem wiedzy o firmie. Spisanie historii i przedstawienie na jubileuszowej wystawie historycznych pamiątek było możliwe dzięki wzorowo prowadzonej dokumentacji pracowniczej (Termet dysponuje około 17 000 akt osobowych od nr. 1 z 1945 r. ) i wrażliwości na historię pracowników, którzy najpierw tworzyli, a później zabezpieczali te materialne świadectwa tamtych lat.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017