Systemy podgrzewania muraw sztucznych i naturalnych aquatherm–Polska na stadionach na Euro 2012

Mijający rok zaowocował kolejnymi realizacjami aquatherm–Polska w obszarze budownictwa sportowego. Włączając się w przygotowania do Euro 2012, zrealizowaliśmy kolejne instalacje ogrzewania murawy, a wśród nich pierwszy w Polsce stadion ze sztuczną murawą przeznaczony do rozgrywek rugby – Arka Gdynia, oraz kolejny z murawą naturalną stadion piłkarski Arki Gdynia i Hutnika Kraków.

Technologia firmy aquatherm–Polska dzięki szerokiej ofercie produktów umożliwia zrealizowanie ogrzewania zarówno w układzie z jednym rozdzielaczem, jak i dwoma. Najkorzystniejszy z uwagi na hydraulikę oraz równomierny rozkład temperatury w obrębie boiska jest układ dwustronny przeciwprądowy. Na wspomnianych obiektach zastosowano właśnie to rozwiązanie, w którym krótkie długości obiegów grzewczych pozwalają ograniczyć średnicę rur grzewczych, co ma istotny wpływ na pojemność instalacji jak również na jej końcową cenę i koszty eksploatacji.
Systemem instalacyjnym, stosowanym dla ogrzewania boisk piłkarskich jest fusiotherm® wraz z rurami climatherm przeznaczonymi do zastosowań technologicznych. Tworzywem używanym do produkcji rur i elementów złącznych systemu jest wysokiej jakości polipropylen (fusiolen) PP-R(80). Materiał jest odporny na wiele związków chemicznych, w tym również na glikol.

Dlaczego Stabi Glass SDR 11?

Do budowy rozdzielaczy Tichelmanna stosuje się unikalne rury wielowarstwowe stabilizowane włóknem szklanym. Taka konstrukcja rur pozwala znacznie ograniczyć wydłużalność liniową przewodów do wartości 0,035 mm/mK. Rury climatherm Stabi Glass są rurami typoszeregu SDR 11, co pozwala uzyskać duże przepływy w porównaniu z innymi rurami stabilizowanymi z reguły występującymi w typoszeregach SDR 7,4 lub SDR 6 (przykładowo rura Ø110 SDR 11 zapewnia przepływ 6,362 l/m; SDR 6 – 4,231 l/m; SDR 7,4 – 4,231 l/m.) Dodatkową istotną cechą rur jest ich niski współczynnik przewodzenia ciepła kształtujący się na poziomie 0,24 W/mK (dla stali 58,2 W/mK). Ta izolacyjna właściwość polipropylenowych rur pozwala bez obawy o przegrzanie korzeni trawy, zastosować je w wersji niepreizolowanej jako rozdzielacze, montując je około 80 cm pod murawą. Wraz z rurami grzewczymi stanowią one integralny element grzewczy układu i pozwalają bezproblemowo ogrzać obszar powierzchni brutto (netto – powierzchnia zawarta między liniami autowymi). Podczas budowy rozdzielaczy, zastosowanie kształtek siodełkowych montowanych przez nawiercenie już zmontowanego rurociągu i wgrzanie w wyznaczonym miejscu, eliminuje konieczność stosowania drogich trójników, umożliwia szybkie wykonanie na rozdzielaczu kilkuset odgałęzień. System fusiotherm® jest obecny na polskim rynku instalacyjnym już 20 lat i jest systemem sprawdzonym w instalacjach sanitarnych i grzewczych we wszystkich obszarach budownictwa w tym budownictwa sportowego.

aquatherm–Polska doceniony za boiska
Wysiłki firmy aquatherm–Polska w kierunku instalacji w obiektach sportowych, w tym właśnie podgrzewania muraw stadionów, zostały zauważone przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej i uhonorowane wyróżnieniem „Firma na medal” – za systemy ogrzewania powierzchniowego obiektów sportowych i całokształt działalności na rzecz rozwoju nowoczesnego budownictwa sportowego i rekreacyjnego w Polsce.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017