Systemy KAN-therm na polskich stadionach

Multisystem instalacyjny KAN-therm to szereg nowatorskich i sprawdzonych rozwiązań w zakresie szeroko pojętej techniki instalacyjnej. Dlatego też nie mogło ich zabraknąć na najbardziej prestiżowych obiektach sportowych. Firma KAN dostarczyła kilometry rur i tysiące złączek, których użyto do budowy instalacji wodociągowych i grzewczych, instalacji technologicznych i ogrzewania płaszczyznowego na wielu stadionach.
 


Współczesny stadion sportowy to nie tylko płyta boiska i trybuny. To także klimatyzowane i ogrzewane loże, restauracje i sklepy, do których trzeba dostarczyć ciepło i chłód, to podziemne parkingi, które należy wyposażyć w instalację przeciwpożarową, to setki pomieszczeń sanitarnych, do których należy doprowadzić zimną i ciepłą wodę użytkową. Wyposażenie takich obiektów we wszystkie niezbędne instalacje jest dużym wyzwaniem dla projektantów, wykonawców i producentów materiałów instalacyjnych.

Polska firma KAN Sp. z o.o. to europejski producent rurowych systemów instalacyjnych. Działa od 1990 r. i dziś zatrudnia ponad 600 osób w zakładach w Polsce i Niemczech. Firma KAN stworzyła optymalny multisystem instalacyjny KAN-therm, na który składają się najnowocześniejsze, wzajemnie uzupełniające się rozwiązania w zakresie instalacji sanitarnych i grzewczych, przeciwpożarowych i technologicznych – systemy zaciskowe z rur wielowarstwowych i polietylenowych (systemy KAN-therm Press i KAN-therm Push), system rur zgrzewanych KAN-therm PP oraz systemy zaprasowywanych rur stalowych KAN-therm Steel ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowanej oraz KAN-therm Inox ze stali nierdzewnej. KAN jest też producentem kompletnego ogrzewania płaszczyznowego. Produkty ze znakiem KAN-therm eksportowane są do 23 krajów. Firma posiada sieć oddziałów w Polsce oraz własne placówki w Rosji, na Ukrainie, Białorusi oraz w Niemczech.


Oferta  firmy KAN dla obiektów sportowych obejmuje nie tylko typowe instalacje wewnętrzne, ale zawiera też komplet elementów niezbędnych do wykonania instalacji ogrzewania murawy boisk piłkarskich i lekkoatletycznych oraz podłóg hal sportowych. Należą do nich kolektory Tichelmanna z króćcami przyłączeniowymi, wykonane z rur polietylenowych (PE-RT) o średnicach 160-180 mm oraz rury grzejne PE-RT o średnicach 18, 20 lub 25 mm wraz z listwami mocującymi przewody do podłoża. Integralną częścią tej oferty są elementy automatyki w postaci czujników śniegu i zalodzenia oraz temperatury wraz z cyfrowymi kontrolerami.

Z kolei do ogrzewania podłóg sportowych KAN oferuje także, oprócz rur grzewczych i systemów ich mocowań, duży wybór izolacji termicznych. Dla podłóg sportowych elastycznych punktowo można zastosować system izolacji KAN-therm TBS, gdzie rury grzewcze mocowane są w metalowych pro lach radiatorowych umieszczonych w izolacji termicznej ze styropianu. Z kolei ogrzewanie podłóg sportowych elastycznych powierzchniowo, konstruowanych na legarach, można zrealizować w systemie KAN-therm Rail, gdzie rury grzewcze umieszcza się w specjalnych listwach prfiolowych mocowanych na izolacji termicznej.

Dzięki tak szerokiemu zakresowi zastosowań i bogatemu asortymentowi, multisystem KAN-therm jest w stanie sprostać wszystkim wymaganiom, jakie stawiają instalacjom współczesne obiekty sportowe.

Nowość – system KAN-therm Football

System KAN-therm Football to kompletny system instalacyjny służący do budowy instalacji podgrzewania murawy boisk piłkarskich. Podgrzewana murawa umożliwia eksploatację boiska przez cały rok, minimalizując przy tym ryzyko kontuzji zawodników. Ogrzewanie muraw stadionów zapobiega powstawaniu warstwy lodu na powierzchni boiska, utrzymuje założoną temperaturę powierzchni i ją osusza, a także umożliwia rozmrożenie powstałej na tych powierzchniach warstwy lodu.

Budowa systemu
Kolektory standardowo układane są wzdłuż dłuższego boku boiska, wykonuje się je z rur o średnicy 160‐180 mm. Odcinki kolektora łączy się między sobą poprzez zgrzewanie doczołowe, możliwe jest łączenie za pomocą złączek elektrooporowych. Kolektory są wykonywane zgodnie z indywidualną dokumentacją techniczną na placu budowy lub dostarczane jako gotowe segmenty prefabrykowane. Dla zapewnienia równomiernego rozpływu czynnika na pętle grzejne, stosuje się układ Tichelmana zasilenia poszczególnych pętli. Pętle grzewcze z odnogami kolektora łączy się łącznikami z pierścieniem nasuwanym systemu KAN‐therm Push.
Rury grzewcze układa się bezpośrednio w warstwach sypkich. Głębokość posadowienia rur powinna uwzględniać sposób pielęgnacji murawy i wykluczyć możliwość mechanicznego uszkodzenia. Rury układa się metodą zasypywania instalacji. Jako materiał rur grzewczych stosuje się wysokiej jakości polietylen odporny na podwyższone temperatury.
System powinien być zabezpieczony przed zamarznięciem. W tym celu napełnia się go wodnym roztworem glikolu.

 

 

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017