System zagospodarowania wody deszczowej dwa kroki od pasa startowego

Sotralentz w Porcie Lotniczym Paryża

Roissy-Charles de Gaulle, z liczbą 57,9 milionów pasażerów rocznie, jest bez wątpienia największym paryskim lotniskiem. W 2010 r. SOTRALENTZ Habitat rozpoczął tam dużą inwestycję w zakresie zagospodarowania wody deszczowej: instalację dwóch zbiorników częściowo zagłębionych w gruncie o pojemności po 35 000 litrów każdy, w celu zaopatrzenia w wodę deszczową nowego budynku łączącego terminale A i C i to zaledwie kilka metrów od płyty lotniska!
O przybliżenie tej nieprzeciętnej inwestycji poprosiliśmy reprezentanta techniczno-handlowego SOTRALENTZ Habitat, Guillaume Glemain. Razem z biurem projektowym, monitoruje on projekt i realizację instalacji zagospodarowania wody deszczowej.

W jaki sposób SOTRALENTZ Habitat przystąpił do tej inwestycji?
Otrzymaliśmy zaproszenie do złożenia oferty od spółki Aéroports de Paris, na które odpowiedzieliśmy, przedstawiając nasze produkty, a w szczególności nasze zbiorniki dwupłaszczowe do gromadzenia i oczyszczania wody deszczowej. Nasza oferta została wybrana przy współudziale firmy ETDE, zajmującej się montażem dostarczanych przez nas zbiorników. Na placu budowy została wykonana wspólnie szczegółowa analiza z pomocą biura projektowego, które opracowywało liczne aspekty techniczne instalacji częściowo-zagłębionej.

W jaki sposób wykorzystywana będzie zebrana woda deszczowa?
Zadaniem tej instalacji jest zbieranie wody deszczowej pochodzącej z dachów w celu zaopatrzenia 20 WC nowego budynku. Woda jest filtrowana przez nasz filtr VF6 o dużym przepływie, następnie magazynowana w dwóch zbiornikach dwupłaszczowych o pojemnościach po 35 000 l. Wykorzystanie  oczyszczonej wody deszczowej wewnątrz budynków jest we Francji dozwolone dzięki przepisom, które weszły w życie w 2008 r., pod warunkiem, że budynek ma podwójny obieg wody, który rozdziela wodę deszczową i wodę pitną pochodzącą z publicznej sieci dystrybucji.

Jedną z osobliwości tej inwestycji jest montaż cystern częściowo zagłębionych. Na czym polega wyjątkowość takiej instalacji?
Budynek łączący terminale A i C lotnika usytuowany jest tuż obok stref ruchu lotniczego, które mają bardzo szczególny rodzaj gruntu. Niemożliwe było więc zrobienie wykopu i zamontowanie zbiorników podziemnych. Instalacja naziemna również nie była zalecana przez biuro projektowe SOTRALENTZ Habitat po analizie projektu. Ciężar wody, po uruchomieniu instalacji, mógłby spowodować osunięcie się zbiorników na płytę betonową, a w konsekwencji przemieszczenie przewodów doprowadzających i przelewowych, czyli uszkodzienie instalacji. Dwa zbiorniki po 35 000 l zostały więc zamontowane na warstwie piasku stabilizowanego (mieszanka piasku i cementu) i obsypane na bokach na wysokość kilkudziesięciu centymetrów, tak by uformować „kołyskę”. Zbiorniki są w ten sposób dobrze przytwierdzone bez możliwości poruszenia się.

Porty Lotnicze Paryża  w liczbach
• drugie lotnisko Europy w zakresie obrotów: 2 633,4 milionów euro w 2009 roku
• 83,0 milionów pasażerów tranzytem w 2009 r. (z czego 57,9 milionów na lotnisku Roissy Charles de Gaulle)
• 2,1 milionów ton ładunków i przesyłek
• 12 096 pracowników na dzień 31 grudnia 2009 r.
• 1100 przedsiębiorstw mieszczących się na terenie lotnisk

Lotniska są strefami szczególnie chronionymi. Czy były jakieś ograniczenia w prowadzeniu prac na miejscu budowy?
Rzeczywiście, i było to tym bardziej skomplikowane, że musieliśmy dostarczyć zbiorniki bezpośrednio na pas startowy, kilka metrów od samolotów. W zakresie bezpieczeństwa, kontrola żandarmerii była bardzo surowa, w szczególności po przyjeździe samochodów dostawczych ze zbiornikami.

Na jakim etapie jest dzisiaj inwestycja?

Dwie cysterny dwupłaszczowe zostały dostarczone w lipcu 2010. Odbiór inwestycji i budynku przewidziany jest na pierwszy kwartał 2012.

Z powodu swojej złożoności, ta inwestycja dołączyła do referencji SOTRALENTZ Habitat w zakresie instalacji systemów zagospodarowania wody deszczowej.  Czy tego rodzaju realizacje będę powtarzały się w przyszłości?
Realizacja budynku HQE (Haute Qualité Environnementale – budownictwo ekologiczne) była pierwszą tego typu inwestycją spółki Aéroports de Paris. Mają nadzieję powtórzenia tego projektu na innych lotniskach paryskich, w tym Orly.

Bezpłatna prenumerata