Sprzęgło hydrauliczne czy rozdzielacz?

Porównujemy trzy pozornie podobne elementy instalacji: sprzęgło hydrauliczne, rozdzielacz i sprzęgło-rozdzielacz. Opowiemy o różnicach w budowie i funkcjach, a przede wszystkim odpowiemy na pytanie co i gdzie zastosować.

Sprzęgło hydrauliczne BLH 822

SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE

Sprzęgło hydrauliczne to zbiornik pusty w środku. Są pewne modyfikacje tego rozwiązania, bo część producentów montuje specjalne siatki separacyjne (jak np. w sprzęgłach hydraulicznych BLH AFRISO – kliknij). Dzięki temu strumień wpływający do sprzęgła jest rozbijany, a to ułatwia wytrącanie się powietrza i zanieczyszczeń. Dodatkowo odpowiednia budowa i pionowy montaż takiego sprzęgła pozwalają łatwiej oddzielić powietrze i usunąć je przez odpowietrznik automatyczny, a także usunąć zanieczyszczenia przez zawór spustowy.
Sprzęgło hydrauliczne ma za zadanie rozsprzęglić obieg źródła ciepła od obiegu instalacyjnego. W sprzęgle dochodzi do hydraulicznego równoważenia się tych dwóch obiegów. W zależności od wydajności pompy źródła ciepła i pomp na instalacji może dochodzić do trzech stanów pracy:

  1. Jeżeli pompa kotłowa (źródła ciepła) będzie takiej samej wydajności jak wszystkie pompy na instalacji, nie będzie dochodziło do mieszania się medium w sprzęgle.
  2. Jeżeli pompa źródła ciepła pracuje z wyższą wydajnością niż wszystkie pompy na instalacji, to do sprzęgła wtłacza się więcej ciepła niż się go odbiera. Oczywiście wtedy media w sprzęgle się wymieszają, co poskutkuje podniesieniem temperatury powracającej do źródła ciepła.
  3. Stan pracy najczęściej występujący z gazowymi kotłami kondensacyjnymi, które mają już wbudowaną pompę obiegową. W tym momencie pompy obiegowe na instalacji pracują z większą wydajnością niż pompa kotłowa, czyli znowu dochodzi do zmieszania się wody w sprzęgle hydraulicznym, ale będzie to tym razem skutkowało obniżeniem temperatury powracającej do kotła. To korzystne zjawisko, bo zwiększy sprawność gazowego kotła kondensacyjnego.

Gdzie powinno się stosować sprzęgła hydrauliczne? W instalacjach, gdzie jest kilka obiegów grzewczych, czyli jest kilka pomp zamontowanych na tych obiegach. Sprzęgło hydrauliczne zapewni odpowiednie zbilansowanie hydrauliczne wszystkich obiegów grzewczych, zabezpieczy te obiegi i pompy obiegowe przed wzajemnym wpływaniem na swoją pracę, innymi słowy zagwarantuje brak tzw. „walki pomp”.
Sprzęgło hydrauliczne powinno być montowane, jeśli kocioł gazowy wspólpracuje tylko z podłogówką. Żeby przyspieszyć montaż warto skorzystać z zestawów mieszających BPS AFRISO (kliknij), które mają już wbudowane sprzęgło hydrauliczne.
Sprzęgła hydrauliczne trzeba koniecznie zamontować w rozwiązaniu z kaskadą kotłów.

ROZDZIELACZE

Rozdzielacz przedstawimy na przykładzie rozdzielacza ogrzewania podłogowego ProCalida EF1 K AFRISO (kliknij). Rozdzielacz zbudowany jest z belki zasilającej (zasilanie każdej pętli podłogówki) i powracającej (powrót z każdej pętli podłogówki). Na belce zasilającej jest wyższa temperatura, na powracającej niższa.
Rozdzielacze montowane w kotłowniach i służące do rozprowadzania ciepła na poszczególne obiegi grzewcze nieco różnią się budową od tych z podłogówki. To belka przedzielona w środku, rozdzielająca dwie strefy: zasilającą (o wyższej temperaturze) i powracającą (medium o niższej temperaturze). I tutaj jest główna różnica w porównaniu ze sprzęgłem hydraulicznym – w rozdzielaczu nie miesza się medium grzewcze.
Rozdzielacze montujemy, jeśli mamy kilka obiegów grzewczych, ale na instalacji są już sprzęgło hydrauliczne albo bufor – który w sumie pełni funkcję wielkiego sprzęgła hydraulicznego i najczęściej montowany jest w konfiguracji z kotłami
stałopalnymi albo pompą ciepła. Wtedy wystarczy zamontować rozdzielacz za buforem i mieć pewność, że ciepło będzie idealnie dystrybuowane na poszczególne obiegi. To rozwiązanie przede wszystkim zaoszczędzi czas na skręcaniu wszystkich kształtek, rur i dodatkowo zminimalizuje ryzyko popełnienia błędu np. nieodpowiedniego doboru średnic i ryzyko pojawienia się nieszczelności.

SPRZĘGŁO-ROZDZIELACZ

Sprzęgło-rozdzielacz to hybryda sprzęgła hydraulicznego i rozdzielacza. Przykładem praktycznego zastosowania sprzęgło-rozdzielacza może być PrimoBox AFRISO (kliknij). Porównując budowę sprzęgło-rozdzielacza z rozdzielaczem, trzeba zwrócić uwagę na przegrodę w środku. W sprzęgło-rozdzielaczu jest ona przecięta, czyli jest zostawiona przestrzeń, żeby była możliwość mieszania się strumieni. Takie rozwiązanie równoważy hydraulicznie całą instalację i jednocześnie tworzy swoiste rozwiązanie 2 w 1, które zastępuje osobno zamontowane sprzęgło i osobno zamontowany rozdzielacz. W ofercie AFRISO są zarówno same rozdzielacze, jak i sprzęgło-rozdzielacze KSV (kliknij) idealne do montażu z gotowymi grupami pompowymi.

Obejrzyj  Film porównujący 3 rozwiązania

Bezpłatna prenumerata