1 Zanieczyszczone filtry

1 Zanieczyszczone filtry

Serwis urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w firmie

Kiedy należy dokonywać przeglądów i komu je powierzyć?

Regularny serwis urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych to jeden z ważniejszych elementów pozwalających cieszyć się ich bezawaryjną pracą przez długi czas. Jest także niezbędny do utrzymania odpowiednich i bezpiecznych warunków klimatycznych w pomieszczeniach biurowych czy na terenie zakładu produkcyjnego. Jak często należy dokonywać przeglądów instalacji klimatyzacyjnych oraz dlaczego warto powierzyć je profesjonalistom? Na te pytania odpowiada Piotr Grzeszkowiak, dyrektor działu serwisu PROMAR, firmy świadczącej m.in. profesjonalne usługi serwisowe dla przedsiębiorstw.

Jak często serwisować urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne?

Każdy z producentów ma swoje zalecenia odnośnie częstotliwości przeglądów instalacji i poszczególnych elementów układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego. Konkretne wytyczne znajdują się w kartach gwarancyjnych urządzeń. Takim minimum, którego należy przestrzegać, jest konserwacja w okresie wiosenno-letnim, najlepiej jeszcze przed falą upałów, a później w momencie wystąpienia usterek. Jeśli klimatyzacja wykorzystywana jest także zimą, należy przeprowadzić serwis również przed sezonem grzewczym. Warto jednak zaznaczyć, że takie przeglądy powinny być wykonywane gruntownie, najlepiej przez firmy specjalizujące się w serwisowaniu konkretnego typu jednostek klimatyzacyjnych.

Dlaczego należy pamiętać o regularnych przeglądach?

Podobnie, jak w przypadku wszystkich urządzeń mechanicznych, odpowiednia konserwacja przedłuża żywotność klimatyzacji i pozwala w pełni korzystać z jej możliwości. Dodatkowo, regularne przeglądy mają bezpośrednie przełożenie na zdrowie i bezpieczeństwo oddychających klimatyzowanym powietrzem osób. Nagromadzone w instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej brud, kurz czy wilgoć nie tylko zmniejszają wydajność pracy samych urządzeń, ale również stają się siedliskiem chorobotwórczych drobnoustrojów oraz szkodliwych substancji chemicznych, które wraz ze strumieniem powietrza wdmuchiwane są do pomieszczeń.
Niewychwycona w porę nieszczelność spowoduje wyciek szkodliwego dla ludzi i środowiska czynnika chłodniczego. To zaniedbanie, poza konsekwencjami zdrowotnymi, może pociągnąć za sobą skutki prawne wynikające z ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych i karę finansową w wypadku dużych ubytków czynnika w instalacji.

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska np. wodę, glebę. Zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu są najbardziej niebezpieczne ze wszystkich zanieczyszczeń, gdyż łatwo się rozprzestrzeniają i mogą skazić środowisko na dużych obszarach.

Dobry serwis, czyli jaki?

Gruntowny serwis polega na dokładnym sprawdzeniu stanu i skuteczności działania każdego z elementów składowych instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, wyczyszczeniu bądź wymianie wymagających tego części, a następnie kalibracji i ponownego sprawdzenia poprawności pracy urządzeń. Niezbędna jest również kontrola instalacji elektrycznej. Wszystko powinno zostać wykonane przez doświadczonych techników, posiadających zarówno uprawnienia f-gazowe UDT, kwalifikacyjne SEP (w 1 i 2 grupie energetycznej), jak również przeszkolonych do obsługi i serwisowania urządzeń danego producenta. I nie mniej ważne, firma odpowiedzialna za przegląd na koniec kontroli powinna sporządzić dokładny raport z przeprowadzonych działań, dokonać stosownego wpisu w Centralnym Rejestrze Operatorów oraz zutylizować wymieniane części (niektóre kwalifikowane są jako odpady niebezpieczne). W wypadku usunięcia nieszczelności i uzupełnieniu czynnika chłodniczego wskazane jest także, aby serwisanci ponownie sprawdzili stan instalacji, np. przed upływem 30 dni od naprawy.
Profesjonalne firmy serwisowe przy długofalowej współpracy osobiście nadzorują, aby wszystkie niezbędne przeglądy zostały wykonane w terminie. Oferują też usługę 24-godzinnego pogotowia technicznego, z gwarancją realizacji w czasie nieprzekraczającym 2-4 godzin od momentu zgłoszenia.

Jakie urządzenia serwisuje się i dlaczego?

Regularna wymiana filtrów jest bardzo istotna, ponieważ:
·    zabezpiecza urządzenie i instalacje przed zanieczyszczeniem,
·    poprawia jakość powietrza w strefie komfortu.
Na powierzchni zużytego filtra buduje się masa gnilna, która staje się rezerwuarem drobnoustrojów oraz szkodliwych substancji chemicznych.

Zanieczyszczony skraplacz w urządzeniu chłodniczym powoduje znaczne podwyższenie parametrów skraplania oraz utrudnia przekazywanie ciepła do otoczenia.
Wysokie parametry skraplania przekładają się na zwiększenie częstotliwości pracy sprężarki, co skutkuje obniżeniem efektywności energetycznej urządzenia. Użytkownik zużywa znacznie więcej energii, aby uzyskać oczekiwany efekt pracy urządzenia.

Zabrudzona powierzchnia wymiennika ciepła może znacznie ograniczyć sprawność urządzenia. Zanieczyszczony wymiennik trudniej oddaje ciepło z czynnika chłodniczego. Podczas konserwacji serwis czyści chemicznie wymienniki ciepła.

Nieszczelne urządzenie chłodnicze staje się źródłem emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego. Zaniechanie działań zapobiegających emisji substancji szkodliwych narusza ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Użytkownik niedostatecznie dbający o stan szczelności urządzeń narusza prawo.

Niedobór czynnika chłodniczego w instalacji skutkuje pogorszeniem parametrów chłodniczych, co przekłada się w na wysoki stopień przegrzania czynnika chłodniczego i prowadzi do uszkodzenia sprężarki.

Firma konserwująca urządzenia musi:
·    dbać o środowisko,
·    podczas prac unikać emisji szkodliwych substancji do środowiska,
·    przekazywać odpady do utylizacji i przedstawiać Klientowi karty odpadów,
·    zatrudniać personel techniczny posiadający certyfikaty F-gazowe,
·    posiadać certyfikat F-GAZ dla przedsiębiorstw,
·    wprowadzać procedury zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnego wpływu urządzenia na środowisko.

Materiał prasowy firmy PROMAR z Bydgoszczy

Bezpłatna prenumerata