Rynek fotowoltaiki w Polsce w 2015 roku wart 470 mln złotych

Raport IEO

Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował czwartą już edycję Raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2016”. Raport ten to jedyne w skali kraju podsumowanie stanu i trend ów w fotowoltaice, powstające we współpracy z czołowymi firmami w branży. To pełny przegląd firm, oferty handlowej, cen oraz przekrojowa analiza sprzedaży, produkcji, także kierunk ów importu i eksportu. W tegorocznej wersji raportu, dodatkowo wprowadzono informacje na temat mikroinstalacji oraz bazy danych projektów fotowoltaicznych w Polsce, zebrane i opracowane na podstawie najnowszych danych OSD.
W ciągu ostatnich lat rynek systemów fotowoltaicznych w Polsce ciągle rośnie pomimo niejasnej sytuacji prawnej tego sektora. Całkowita moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych (PV) przyłączonych do sieci wynosi 119,2 MW. W tym 87,7 MW to instalacje, które otrzymały świadectwa pochodzenia energii (stan na koniec I kwartału 2016 roku). Mikroinstalacje stanowiły już 31,5 MW, czyli 26% całkowitej mocy zainstalowanej (stan na koniec 2015 roku).
W samym tylko 2015 roku przybyło 77,2 MW instalacji PV. W tym ok. 8,8 MW z programu Prosument realizowanego przez NFOŚiGW z linii BOŚ Bank. Dodatkowo IEO szacuje, że ok. 8,3 MW zainstalowanej mocy to instalacje nieprzyłączone do sieci (OFF -GRID).
Wartość rynku fotowoltaiki w 2015 roku szacuje się na ok. 470 mln zł (wzrost o 60% w por. do 2014 r.). Aktualne dane IEO, wskazują na działalność 382 firm w branży fotowoltaicznej. Przeważającą usługą oferowaną przez firmy jest sprzedaż i montaż paneli, inwerter ów, a także gotowych, kompletnych instalacji fotowoltaicznych. Najwięcej przedsiębiorstw ma swoje siedziby w województwach mazowieckim, śląskim i małopolskim. W bazie IEO jest 16 producentów komponentów instalacji fotowoltaicznych. W głównej mierze są to producenci modułów fotowoltaicznych, ale także konstrukcji montażowych oraz inwerterów. Wśród czołowych firm krajowych, które zajmują się produkcją modułów fotowoltaicznych znajdują się m. in.: SELFA GE, FreeVolt, BRU K-BET Solar, PVTEC, HYMON ENERG Y, XDIS C, ML SYSTEM, JABIL oraz Solar Energy. Łączne moce produkcyjne polskich producent ów moduł ów fotowoltaicznych ocenia się na poziomie ok. 600 MW/rok, co może przekładać się na wielkość maksymalnie około 2,4 mln produkowanych moduł ów rocznie. Poza tym krajowi producenci dostarczają akcesoria takie, jak konstrukcje wsporcze, czy też falowniki, np. firmy: Remor, Solar Tracker, Spirvent, Corab czy LDE Polska.

Baza projektów fotowoltaicznych w Polsce 2016

Baza dostępna jest w formacie excel i zawiera:
• nowe projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 1,5 GW; z podaniem lokalizacji, mocy, rodzaju podmiotu, dat wydania warunków przyłączenia do sieci i podpisania umowy przyłączeniowej z operatorem
sieci,
• rozkłady mocy oraz liczby realizowanych projektów;
• rozkład przestrzenny projektów na mapie Polski wraz z interaktywną mapą;
• rozkład projektów z uwagi na formę własności jak i operatora sieci (OSD);
• dodatkowo dostępna jest informacja o ponad 20 deweloperach projekt ów farm słonecznych.

Nowa Baza firm i urządzeń na rynku fotowoltaiki w Polsce 2016

W oparciu o bazę danych urządzeń i bazę kontaktową w sektorze PV 2016 przedstawiono:
• rozbudowane dane kontaktowe do 383 firm działających w obszarze dystrybucji, instalacji, produkcji paneli/komponent ów instalacji fotowoltaicznych;
• 445 dostępnych na rynku paneli PV wraz ze szczegółowymi danymi technicznymi i cenami;
• 1681 urządzeń pomocniczych (inwerterów, akcesoriów montażowych, akumulatorów, kontrolerów ładowania, trackerów i innych);
• bazę certyfikowanych instalatorów mikroinstalacji fotowoltaicznych;
• możliwość zadawania parametrów filtrowania danych;
• graficzna ilustracja trendów i danych w bazie.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017