Roth Quick-Energy Tacker z jastrychem QE najnowszej generacji

Nowy system podłogówki „na mokro”

System Roth Quick-Energy Tacker (QE) to innowacyjna technologia wykonania ogrzewania podłogowego w zabudowie mokrej. Pomysł na konstrukcję systemu oparty jest na rurze 5-warstwowej Roth X-Pert S5+ 14 mm, systemowej płycie izolacyjnej EPS 100 25 mm oraz mieszance specjalnego jastrychu anhydrytowego Roth QE.
Efektywność systemu potwierdza niemiecki certyfikat DIN Certco, a sprawdzone komponenty systemowe najwyższej jakości stanowią o pewności i komforcie użytkowania instalacji przez wiele lat.

Systemowa płyta styropianowa ma idealne parametry do izolacji termicznej podłogi bez utraty ciepła wytworzonego przez instalację ogrzewania płaszczyznowego. Warstwę wierzchnią płyty nie stanowi folia tylko tkanina polipropylenowa, dzięki czemu mocowanie spinek jest lepsze i trwalsze, a tym samym rura mocno trzyma się podłoża (nie wyrywa się, nie odskakuje).

Systemowa rura X-PERT S5+ 14 mm (PE-RT/EVOH/PE-RT) swoją wyjątkowość zawdzięcza metodzie wytwarzania, polegającej na jednoczesnym wytłaczaniu wszystkich warstw rury w procesie koekstruzji. Ten sposób produkcji sprawia, że w polietylenie zachodzi proces zagęszczania struktury molekularnej, przez co następuje polepszenie jakości otrzymanego tworzywa.

Dzięki 5-warstwowej budowie rura Roth X-Pert S5+:
- jest odporna i stabilna podczas transportu i na budowie ze względu na ochronę warstwy EVOH przed uszkodzeniami (warstwa znajduje się w środku rury);
- jest wyjątkowo wytrzymała na działanie szkodliwych czynników np. środków chemicznych;
- posiada niezwykłą plastyczność, co eliminuje błędy popełniane przez instalatora (np. załamania rury), jak i ekipy budowalne (np. zgniatanie ułożonej rury);
- dopuszcza maksymalną temperaturę pracy 900 C i maksymalne ciśnienie 6 bar.

Niestandardowa średnica rury jak dla ogrzewania podłogowego, czyli 14 mm zamiast 16 czy 17 mm, przy zastosowaniu specjalnego jastrychu systemowego, „rozgania” wszelkie ewentualne wątpliwości związane z ograniczoną wydajnością instalacji.

Ostatnia warstwa konstrukcji ogrzewania, czyli jastrych Roth QE, to specjalnie przemyślana mieszanka, ale jednocześnie o parametrach zgodnych z obowiązującymi normami PN-EN 13813 i DIN 18560.
Jednolita i zwarta struktura masy bez pustek powietrznych pozwala na zastosowanie niewielkiej ilości jastrychu nad rurą, tj. min 20 mm, a tym samym zapewnia pomieszczeniu szybkie oddawanie ciepła. Bezwładność termiczna jest tutaj naprawdę na tyle mała, że temperatura 32°C jest możliwa do osiągnięcia w ca. 1 h.
Dla porównania systemy ogrzewania podłogowego z tradycyjnym jastrychem cementowym osiągają wartość wspomnianej temperatury dopiero po ca. 4 h!

Bardzo dobre przenikanie energii cieplnej i powtórzmy – mała bezwładność systemu z uwagi na niewielką grubość jastrychu, przynoszą korzystny wpływ na oszczędne gospodarowanie energią poprzez ekonomiczne programy grzewcze w funkcji termostatów (możliwość zaprogramowania redukcji temperatury w określonych porach nieobecności domowników, powrót bowiem do żądanej temperatury – zajmie tylko ca. 1 h).
To parametry przewodzenia ciepła na poziomie 1,4-2,0 W/mK, czynią jastrych Roth QE materiałem szczególnie polecanym do niskotemperaturowych systemów ogrzewania podłogowego. Dzięki wysokim parametrom przewodzenia ciepła eliminowany jest jednocześnie efekt gorącej podłogi, a informacje o niepożądanych skutkach dla stawów i układu krążenia odchodzą do lamusa.
Jastrych QE wytwarzany jest dopiero na miejscu budowy z komponentów dozowanych mechanicznie za pomocą sterowania komputerowego w ilości absolutnie niezbędnej do uzyskania żądanej grubości wylewki. Dzięki temu został wyeliminowany „błąd ludzki”,  a materiał podawany na budowie za każdym razem zachowuje parametry zgodne z obowiązującymi normami.
Wspomniana niewielka grubość zastosowanego jastrychu i zarazem nieznaczny ciężar całości konstrukcji powodują, że system Roth QE jest możliwy do zastosowania przede wszystkim w budynkach po renowacji na istniejących posadzkach, również stropach drewnianych, o ile są równe i mają zdolność nośną. Warto przy tym wspomnieć, że wysokość zabudowy instalacji ogrzewania podłogowego, gdzie zawsze walczymy o tzw. każdy cm mniej, też nie jest już problemem!

Ciekła konsystencja jastrychu systemowego łatwo się rozlewa i poziomuje, jej czas wykonania dla powierzchni do 200 m2 zajmuje ca. 1,4 h; a już po ca. 8 h istnieje możliwość chodzenia po nowej posadzce anhydrytowej.

Zalety mieszanki wydają się być nieskończone i tak na wyróżnienie zasługuje jeszcze fakt, że jastrych QE, tym razem pomimo niewielkiej grubości, osiąga wysokie parametry wytrzymałościowe w odniesieniu do współczynników na ściskanie i zginanie, zachowując właściwości bezskurczowe bez konieczności dodatkowego wzmocnienia poprzez zbrojenie.
Finalnie, po związaniu jastrych Roth QE zapewnia swobodę w aranżacji okładziny podłogi, bowiem po przeszlifowaniu zaprezentuje się z efektem lastriko lub może być pokryty żywicą, czy też wybarwiony w masie zgodnie z życzeniem Inwestora lub obłożony wielkoformatowymi płytami ceramicznymi, kamiennymi bez konieczności fugowania w przypadku powierzchni do 200 m2.

Ogrzewanie podłogowe Roth Quick-Energy Tacker – w kilku szybkich etapach

Po pierwsze – izolacje

W przypadku podłoży nośnych graniczących z gruntem lub narażonych na zawilgocenie,
na całej powierzchni należy zastosować izolację przeciwwilgociową.
Wzdłuż wszystkich wznoszących się elementów konstrukcyjnych takich jak: ściany, schody, filary, kolumny itd. zostaje ułożona taśma izolacyjna przyścienna (fot. 1 i 2).

Następnie rozkładane są płyty izolacyjne klasy EPS 100 o grubości 25 mm, a jeśli jest to wymagane – poniżej również dodatkowa warstwa izolacji ze styropianu budowlanego. Należy bezwzględnie pamiętać, aby powierzchnia podłoża nośnego do ułożenia płyt była równa i wolna od pęknięć oraz rys. Przymocowany do taśmy brzegowej fartuch z folii PE należy wywinąć na warstwę izolacji termicznej (fot. 3 i 4).

Zakładka płyt izolacyjnych mocowana do paska samoprzylepnego tworzy zamkniętą powierzchnię i jednocześnie zabezpieczenie płyt styropianowych przed wilgocią technologiczną z zaprawy cementowej (fot. 5, 6 i 7). Dodatkowa czynność polegająca na przykryciu całości folią staje się zbędna w tym wypadku.

Po drugie – rury

Mocowanie systemowych rur grzewczych Roth X-Pert S5+ odbywa się za pomocą spinek wbijanych bezpośrednio w płyty izolacyjne specjalnym urządzeniem o nazwie Tacker.  Montaż przewodów grzewczych (fot. 8 i 9) należy prowadzić ze zwoju lub bębna, dobierając długość rur tak, aby w warstwie grzejnika podłogowego nie było żadnych łączeń. Minimalny promień gięcia rur grzewczych wynosi 5dz, gdzie dz jest średnicą zewnętrzną rury.
Nadrukowana na płytach siatka umożliwia precyzyjne dotrzymanie odstępów rur grzewczych zgodnie z projektem.

W przypadkach, gdy jest to niezbędne (przy powierzchniach >200 m2, w nieregularnej bryle lub w otworach drzwiowych), montowane są profile dylatacyjne poprzez zamocowanie do wierzchniej warstwy izolacji termicznej (fot. 10 i 11).

W miejscach, gdzie nie chcemy układać rur grzewczych (np. pod meblami w kuchni), należy również oddzielić dylatacją pole powierzchni rozgrzewanej i nierozgrzewanej.

Po trzecie – podłączenia

Po podłączeniu rur do przewodu zasilającego i powrotnego rozdzielacza obwodów grzewczych (fot. 12) oraz przed naniesieniem jastrychu, instalacja zostaje sprawdzona pod względem szczelności podczas próby ciśnieniowej.

Po czwarte – jastrych

Podczas wylewania jastrychu rury grzewcze powinny być wypełnione wodą i pozostawać pod ciśnieniem 0,3 MPa.

Min. grubość przykrycia rur jastrychem anhydrytowym w systemie QE wynosi 20 mm.
Na powierzchni przygotowanej pod jastrych należy wyznaczyć zakładaną jego grubość za pomocą poziomicy i reperów (fot. 13 i 14). Komponenty mieszanki w pełni zautomatyzowanym procesie, podawane są do mieszalnika zarobowego z zasobników mobilnych silosów umieszczonych poza budynkiem. Wydajność technologiczna systemu wytwarzania jastrychu QE jest na poziomie 8 m3/h bez względu na wysokość kondygnacji, nawet do 30 piętra i utrudnień w dostępie do budynku na odległość 150 m.
Podawanie gotowej masy jastrychowej odbywa się za pomocą pompy i węży (fot. 15, 16 i 17). W trakcie wypompowywania w danym pomieszczeniu, jastrych wylewany jest równomiernie do wcześniej ustalonych reperami wysokości. 

Po zalaniu danego pomieszczenia należy odpowietrzyć wylaną masę za pomocą wałka odpowietrzającego tzw. tepownicy (fot.18). Tepownica prowadzona jest w ruchach „wstrząsowych” wzdłuż i w poprzek zalanej powierzchni do momentu uzyskania gładkiej masy. Przez 8 do 12 godzin po wylaniu należy chronić jastrych przed przeciągami oraz nasłonecznieniem (fot. 19).

Układanie warstwy wykończeniowej można rozpocząć po uruchomieniu instalacji, sezonowaniu jastrychu i sprawdzeniu zawartości pozostałej w nim wilgoci.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z nowością systemową Roth Quick-Energy Tacker na www.roth-polska.com.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017