Relacja z budowy 62 POŚ dla gminy

Uczymy się na przykładzie

Poniżej krótka relacja z montażu zakończonej niedawno budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w technologii hybrydowej. W ramach gminnego zadania zostały wybudowane 62 sztuki takich urządzeń z systemem odprowadzenia oczyszczonych ścieków do studni wybieralnych.

Przed montażem, na placu budowy sprawdzono czy zbiorniki i ich zawartość nie zostały uszkodzone podczas transportu (fot.1).
Przygotowanie wykopu budowlanego. Niwelowanie, stabilizowanie i wzmacnianie podłoża suchym betonem (fot.2). Wielkość wykopu musi być dopasowana do wysokości dopływu i odpływu oczyszczalni.
Do wykonania wykopu zastosowano koparkę. Jej trasę wyznaczono wcześniej przy pomocy palików.

Za pomocą koparki  zbiornik POŚ został umieszczony w wykopie budowlanym, a następnie wypoziomowany we właściwym położeniu (fot.3).

 

 

Przed ułożeniem orurowania instalacji należało przeprowadzić częściowe wypełnianie wykopu budowlanego do ok. 100 mm poniżej krawędzi rury odpływowej, aby przewody rurowe nie utrudniały procesu wypełniania. Odpowiedni materiał wypełniający musi łatwo się utwardzać i przepuszczać wodę. Nie może zawierać elementów o ostrych krawędziach. Najbardziej odpowiednie są mieszaniny piasku i żwiru. Glina oraz gleby wiążące nie są odpowiednim podłożem do wypełniania (fot.4).

Domowa instalacja będzie połączona ze zbiornikiem POŚ za pomocą rury PCV. Przy wyprowadzaniu rury kanalizacyjnej z budynku należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego spadku.
Dobrze jest także, gdy rura wylotowa na wyjściu z budynku jest usytuowana możliwie jak najwyżej, daje to wtedy większe pole do regulacji odpowiedniego spadku (fot.5).

Zbiornik należy napełniać każdorazowo ok. 30 cm wodą (fot.6), a równocześnie odpowiednio wypełniać warstwami wykop budowlany materiałem wypełniającym, a następnie utwardzać go.

Zbiornik można napełniać wodą tylko do około 100 mm poniżej górnej krawędzi ściany oddzielającej. Napełnienie należy równocześnie przeprowadzać we wszystkich komorach zbiornika. Zwłaszcza między żłobieniami oraz we wszystkich zagłębieniach zbiornika należy zwracać uwagę na to, aby zostały one napełnione i zagęszczone, tak aby nie utworzyły się puste przestrzenie.

Następnie można rozpocząć układanie orurowania instalacji zgodnie z oznaczeniami instalacji i oznaczeniami na zbiornikach (fot.7). Wszystkie osłony usunąć z miejsc przyłączy.
Prowadzenie węży napowietrzających wykonuje się przy użyciu rur PCV DN100.
Podłączenie przewodów wężowych następuje za pomocą dołączonych obejm ze stali szlachetnej.
Węże powietrzne należy odpowiednio połączyć wg wskazówek oznaczonych kolorami i zabezpieczyć stalowymi obejmami. Węże prowadzą od sterownika do mamutów w zbiorniku POŚ.

Montaż szafki sterowniczej, w której zostanie umieszczony kompresor i sterownik (fot.8).

Wypełnianie wykopu: należy przy tym szczególnie uważać, aby nie  uszkodzić ułożonych przewodów rurowych.
Ostatnim etapem jest już tylko …zagospodarowanie terenu wokół zbiornika POŚ (fot.9).

W artykule wykorzystano zdjęcia firmy Roth

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017