Regulatory przepływu VAV typu TVE firmy TROX

Innowacyjna koncepcja pomiaru strumienia objętości powietrza

Z nowym regulatorem przepływu powietrza typu TVE warunki napływu powietrza, montaż urządzenia zależny od kierunku przepływu i ściśle ograniczony zakres strumieni objętości powietrza należą do przeszłości. Dzięki opatentowanej metodzie pomiaru, wartości mierzone są bezpośrednio w przepustnicy – bez rurek impulsowych i czujników – dokładnie i niezawodnie! Unikatowy zakres regulacji strumieni objętości powietrza dla prędkości przepływu od 0,5 m/s do 13 m/s zapewnia wysoki stopień elastyczności urządzenia. Ponadto kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwe zastosowanie regulatora TVE w ograniczonych przestrzeniach montażowych. Podobnie jak w innych regulatorach możliwy jest wybór dynamicznej lub statycznej metody pomiaru, stosowanej na przykład w przypadkach powietrza zanieczyszczonego.

Okrągłe regulatory zmiennego przepływu typu TVE znajdują szerokie zastosowanie w systemach klimatyzacji pomieszczeń (HVAC): do regulacji, ograniczania lub odcinania przepływu. Można je montować także w niekorzystnych warunkach napływu, do małych prędkości przepływu powietrza, do regulacji zmiennego przepływu powietrza w instalacjach nawiewnych lub wywiewnych.
Regulatory TVE oferowane są w pięciu wielkościach: ø 100, 125, 160, 200, 250 mm.

 

Zasada działania

Gotowy do pracy regulator jest zbudowany z mechanicznego regulatora przepływu oraz elementów automatyki. Położenie przepustnicy widoczne jest na zewnątrz regulatora. Fabrycznie przepustnica ustawiona jest w położeniu otwartym, co umożliwia przepływ powietrza bez sterowania.
Przepustnica zarówno dławi przepływ powietrza, jak również pełni funkcję czujnika ciśnienia. Przez tunele w osi przepustnicy ciśnienie transferowane jest do przetwornika (statycznego lub dynamicznego), gdzie konwertowane jest na sygnał elektryczny, który następnie porównywany jest z wartością nastawy. Wartości nastaw podane są na etykiecie lub na regulatorze zamieszczona jest skala z wartościami strumieni objętości powietrza. W przypadku odchyłki zintegrowany siłownik zmienia położenie przepustnicy. W wyniku tego strumień objętości powietrza utrzymywany jest z niewielką tolerancją według wartości nastawy w pełnym zakresie różnicy ciśnienia.

 

 

Regulator charakteryzuje unikalny zakres regulacji strumieni przepływu powietrza ok. 1:25 dla prędkości od 0,5 m/s do 13 m/s i wysoka dokładność regulacji nawet w niekorzystnych warunkach napływu. Zamontowane fabrycznie elementy sterujące są okablowane, a przed wysyłką każdy regulator poddawany jest testom aerodynamicznym na specjalnym stanowisku testowym.

Zalety w skrócie

• Montaż w ograniczonych przestrzeniach ze względu na brak wymaganych prostych odcinków napływu.
• Oszczędność kosztów dzięki listwie zaciskowej do podłączenia elektrycznego na sterowniku.
• Eliminacja błędów montażowych dzięki dowolnemu kierunkowi przepływu powietrza (z dynamicznym przetwornikiem ciśnienia).
• Łatwe czyszczenie ze względu na brak rurek i innych elementów w przewodzie i na obudowie
• Niezawodny pomiar dzięki zastosowaniu algorytmów obliczeniowych uwzględniających kontrolę położenia przepustnicy (dynamicznie zmienna charakterystyka C przepustnicy).
• Szeroki wybór wariantów sterowników i interfejsów (również umożliwiających połączenie z X-AIRCONTROL).
• Łatwy montaż i demontaż siłownika wraz ze zintegrowanym systemem pomiarowym.
• Kompaktowa konstrukcja, długość od 310 mm.

Sterowniki

Spójna konstrukcja modułowa pozwala na:
• wykorzystanie koncepcji potwierdzonego projektu Easy
• wybór wariantu kompaktowego z opcjonalnym interfejsem Modbus (najlepsza komunikacja z X-AIRCONTROL)
• wybór wariantu ze statycznym przetwornikiem ciśnienia
• wybór wariantu z wyświetlaczem LCD

Wyposażenie opcjonalne i warianty wykonania

Do opcjonalnego wyposażenia i akcesoriów należy izolacja akustyczna do redukcji hałasu emitowanego przez obudowę, tłumik akustyczny typu CA, CS lub CF do redukcji szumu przepływu oraz nagrzewnica wodna typu WL i nagrzewnica elektryczna typu EL do ogrzewania strumienia powietrza.

Warianty wykonania:
• TVE: regulator zmiennego przepływu;
• TVE-D: regulator zmiennego przepływu z izolacją akustyczną;
• TVE-FL: regulator zmiennego przepływu z obustronnymi kołnierzami;
• TVE-D-FL: regulator zmiennego przepływu z izolacją akustyczną i obustronnymi kołnierzami;
• wykonanie z izolacją akustyczną i/lub tłumikiem akustycznym typu CA, CS lub CF do obszarów o wysokich wymaganiach akustycznych.

Fot. Trox


Bezpłatna prenumerata