Regudis W-HTE – nowa generacja węzłów

Mieszkaniowe węzły cieplne Oventrop

Mieszkaniowe węzły cieplne znajdują zastosowanie w apartamentowcach wakacyjnych, czy budynkach mieszkalnych, w których mieszkania używane w sposób ciągły sąsiadują z tymi używanymi w trybie tzw. najmu krótkoterminowego (w pensjonatach, apartamentach na wynajem). Świetnie sprawdzają się też w zwykłych budynkach wielorodzinnych, ze względu na wygodę rozwiązania dla obu stron (mieszkańca i administratora) i jego istotne zalety w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami.

 

Mieszkaniowe węzły cieplne Regudis W Oventrop pośredniczą w zaopatrywaniu poszczególnych mieszkań w ciepło do ogrzewania oraz w ciepłą i zimną wodę pitną. Nowy system pozwala uprościć rozliczenie kosztów eksploatacji oraz pełną kontrolę użytkownika nad kosztami i temperaturą w mieszkaniu. Sezon grzewczy (grzanie) można rozpocząć i zakończyć w dowolnie wybranym momencie.

Odcięcie instalacji grzewczej oraz regulację temperatury zasilania lokalu umożliwia zawór strefowy z termostatem elektronicznym, doregulowanie ilościowe w pomieszczeniach należących do jednego lokalu – termostaty grzejnikowe.
Możliwość włączenia mieszkaniowych węzłów cieplnych do układów wykorzystujących energię solarną wpisuje się w nowe trendy prawne, wymagające wykorzystania w systemie energii ze źródeł odnawialnych. Wymagany do zasilania układu zasób energii cieplnej magazynowany jest w buforze, ulokowanym z reguły centralnie w węźle cieplnym lub kotłowni. Stabilizującym elementem systemu jest dyżurna wytwornica ciepła – np. kocioł (gazowy, olejowy, stałopalny itd.) – lub np. miejska sieć ciepłownicza. Podgrzew wody do celów użytkowych zachodzi w tzw. trybie przepływowym w wymienniku węzła mieszkaniowego ulokowanego bezpośrednio w mieszkaniu lub w jego najbliższym sąsiedztwie (np. w szachcie na klatce schodowej).

Korzyści dla administratora:
· koszt instalacji niższy niż w przypadku użycia tzw. wisielców (term gazowych i kotłów);
· niższy koszt instalacji (3 rury do mieszkania zamiast 5);
· redukcja strat ciepła na przesyle (temperatura zasilania rzędu 60-65°C i powrotu 20-30°C obniża średnią temperaturę układu i zmniejsza jej różnicę względem temperatury otoczenia);
· centralne zaopatrzenie w energię cieplną – możliwość wpięcia do układu źródeł odnawialnych;
· jeżeli objętość rury łączącej wymiennik z wylewką nie przekracza 3 litrów, nie ma konieczności wykonania cyrkulacji c.w.u.;
· instalacja nie podlega okresowej kontroli sanitarnej pod kątem zapobiegania legionelli;
· układ pozwala uniknąć magazynowania ciepłej wody i strat ciepła z tym związanych;
· niska temperatura powrotu;
· orurowanie węzła i wymiennik wykonane ze stali nierdzewnej;
· węzeł zmontowany jest fabrycznie i sprawdzony pod kątem szczelności oraz funkcjonalności;
· specjalna konstrukcja węzła i dopasowana hydraulika połączeń obniża ryzyko zakamienienia wymiennika;
· niskie koszty eksploatacji i konserwacji.

Korzyści dla użytkownika:
· możliwość indywidualnego nastawiania temperatury w obrębie własnego lokalu;
· higieniczny, oszczędny tryb pracy;
· kontrola kosztów ogrzewania i wody dzięki możliwości zabudowy i integracji wodomierza i ciepłomierza do indywidualnego rozliczenia zajmowanego lokalu;
· uproszczony tryb rozliczenia;
· możliwość wysterowania układu (m.in. zaprogramowania okresów osłabienia nocnego lub trybu urlopowego) z wykorzystaniem lokalnego sterownika lub aplikacji na smartfonie;
· estetyczne obudowy ułatwiające wizualne dopasowanie do otoczenia;
· podwyższenie komfortu związane m.in. z możliwością włączenia i wyłączenia ogrzewania mieszkania w dowolnym czasie.

Dlaczego Regudis W-HTE?

Cechy nowego produktu wymagające uwypuklenia i krótkiego komentarza:
• wydatki normatywne ciepłej wody uzyskiwane z węzłów dla poszczególnych poziomów mocy (12, 18 i 25 litrów/min) deklarowane są już dla temperatury zasilania układu przekraczającej o zaledwie 5oC (ΔT = 5 K) ustawioną na wylewce temperaturę wody użytkowej! Tak spektakularny rezultat osiągnięto dzięki zastosowaniu nowoczesnego, asymetrycznego wymiennika płytowego przy jednoczesnej rezygnacji z hydraulicznie „opornego” regulatora ilościowego, odpowiadającego w dotychczasowych produkowanych węzłach za przełączanie trybów pracy z ogrzewania na podgrzew wody użytkowej. Tę rolę przejął w nowej wersji zawór przełączający ze specjalnym napędem, sterowanym z użyciem zaawansowanego układu elektronicznego. Nowy układ generuje wielokrotnie niższe starty hydrauliczne i pozwala na znaczne podniesienie wydajności. Ten sam układ odpowiada za utrzymanie stałego ciśnienia różnicowego (15 kPa) dla obiegu grzewczego w mieszkaniu, ograniczającego ryzyko wystąpienia szumów na zaworach grzejnikowych;
• nowy węzeł ma znacznie mniejszy apetyt na ciśnienia dyspozycyjne. Po pierwotnej stronie grzewczej (od strony budynku) wystarczy mu 15 kPa (max. 0,2 MPa). Ciśnienie wymagane w instalacji wody zimnej również jest niższe niż w obecnie stosowanych urządzeniach, a jego wysokość dobrać można wg diagramów udostępnionych przez producenta;
• opcjonalne zastosowanie wymiennika z powłoką krzemową podnosi odporność urządzenia na ewentualne odkładanie się kamienia i osady na obu stronach (pierwotnej i wtórnej), co ma pozytywny wpływ na wydajność urządzenia i obniżenie kosztów konserwacji w długim okresie eksploatacji;
• od strony elektrycznej układ pracuje na zasadzie plug&play przy zwykłym napięciu sieciowym (230 V).

Regudis W-HTE – węzeł nowej generacji

Najnowszym produktem w rodzinie Regudis W Oventrop jest elektroniczny mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTE. Jego konstrukcja i funkcjonalność jest odpowiedzią na oczekiwania projektantów, administratorów i inwestorów specjalizujących się we wznoszeniu i eksploatacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wśród najbardziej pożądanych funkcji węzła nowego typu była możliwość implementacji urządzeń w systemach niskotemperaturowych przy zachowaniu wszystkich standardów higienicznych w aspekcie zagrożeń związanych np. z legionellą.

Węzeł mieszkaniowy Regudis W-HTE zdecydowanie podnosi standardy dla tego typu rządzeń. Umożliwia szybszą i dokładniejszą regulację temperatury, zwiększając jednocześnie poziom higieny w procesie przygotowania ciepłej wody. Wyróżnia się optymalnym przystosowaniem do użycia w systemach niskotemperaturowych (np. w kombinacji z pompą ciepła), wysoką sprawnością wymiany ciepła i niskimi stratami hydraulicznymi, a wszystko to o obrębie kompaktowej konstrukcji z bogatym wyborem opcjonalnego osprzętu. Prostymi środkami można ten węzeł skomponować „pod klienta”, optymalizując układ grzewczy w budynku.

Nowy węzeł jest odpowiedzią na wiele problemów, z którymi zmagają się polscy inwestorzy wznoszący budynki z zastosowaniem mieszkaniowych węzłów cieplnych. Wobec logicznego niedopasowania tego typu instalacji do uogólniających uregulowań zawartych w dokumencie normatywnym „Wymagania techniczne” muszą oni rozwiązywać dość okrężną drogą problem wydajności w okresie letnim. Problem powszechny – a Oventrop proponuje urządzenie, które w znacznym stopniu go rozwiązuje. Mamy nadzieję, że nowe rozwiązanie zachęci do stosowania mieszkaniowych węzłów cieplnych na obszarach, gdzie z tego względu dotychczas ich nie projektowano (np. w stolicy). Doradcy techniczni Oventrop pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie wyjaśnień, konsultacji i wsparcia na każdym etapie inwestycji.

Bezpłatna prenumerata